Vervroegd aflossen van een zakelijke lening

Heb je een zakelijke lening en heb je geld over? Dan kan het rendabel zijn om vervroegd af te lossen. Dit geldt ook voor het aflossen van je zakelijke hypotheek. De rente op een zakelijke lening is meestal hoger dan op een spaarrekening. Door vervroegd af te lossen daalt het bedrag van je lening. Daardoor betaal je minder rente. Bereken wat vervroegd aflossen voor jou betekent en regel het direct online.

Vervroegd aflossen in 4 stappen

1
Overzicht leningen

Als je inlogt in de aflosmodule, zie je een overzicht van de leningen waarvoor je geautoriseerd bent. Kies de lening waarop je vervroegd wilt aflossen. Heb je slechts één lening? Dan start je direct met berekenen.

2
Berekenen

Bereken wat vervroegd aflossen betekent voor de gekozen lening. Je ziet de restantschuld, de verwachte nieuwe einddatum, een indicatie van je nieuwe maandbedrag en eventueel de vergoedingsrente.

3
Controleren & betalen

Controleer het overzicht met de gewenste aanpassingen aan je lening. Klopt alles? Dan kun je gaan aflossen. De aflossing en eventueel te betalen vergoedingsrente betaal je via iDEAL.

4
Bevestiging uiterlijk de volgende werkdag.

Je ontvangt direct een bevestiging in je Berichten Inbox in Rabo Internetbankieren.

Aandachtspunten bij vervroegd aflossen

Op een aantal leningen kun je niet direct online vervroegd aflossen. Bijvoorbeeld omdat deze leningen speciale voorwaarden of rentecondities hebben of omdat de aflossingsvorm anders is. Voor deze leningen vul je een aflosbedrag in en dien je vervolgens een aflosverzoek in. Wij zullen contact met je opnemen om te bespreken of vervroegd aflossen op de door jou gewenste lening mogelijk is. Aflossen gaat via iDeal. Per bank gelden verschillende limieten per iDEAL-transactie. Kies je voor een Rabobankrekening, dan is de limiet € 50.000. Wil je meer dan de limiet aflossen? Los dan in delen af of neem contact op met je Rabobank. Per werkdag kun je één keer online aflossen.

Gevolgen voor je maandbedrag

Wat gebeurt er met mijn maandbedrag als ik vervroegd aflos?

Het maandbedrag daalt. Het maandbedrag bestaat standaard uit rente en aflossing. De maandelijkse aflossing wijzigt niet door de vervroegde aflossing, maar de maandelijkse rente wel. De restant hoofdsom wordt namelijk lager door de vervroegde aflossing. En over deze restantschuld wordt de rente berekend.

Waarom wijzigt mijn maandelijkse aflossing niet?

Via online vervroegd aflossen wordt de looptijd van de lening korter. De maandelijkse aflossingen blijven gelijk. Je bent hierdoor eerder klaar met afbetalen en je bent minder rente verschuldigd. Wil je liever het maandelijkse aflosbedrag verlagen, neem dan contact op met je Rabobank.

Vergoedingsrente

Waarom rekent Rabobank vergoedingsrente?

Om je financiering te kunnen verstrekken, lenen wij zelf geld op de geld- en kapitaalmarkt. Hierover betalen wij rente: onze inkoopkosten. Als je vervroegd aflost, betaal je eerder terug dan afgesproken. Geld dat je vervroegd terugbetaalt, kunnen wij opnieuw uitlenen. Als de rente op de geld- en kapitaalmarkt in de tussentijd is gedaald, ondervinden wij een nadeel. Wij hadden het geld voor de nieuwe financiering immers tegen lagere kosten kunnen inkopen.

De vergoedingsrente is de compensatie die wij bij je in rekening brengen voor dit nadeel in inkoopkosten. Je betaalt geen vergoeding voor andere kosten, risico of voor gederfde winst. Of je bij vervroegd aflossen daadwerkelijk vergoedingsrente betaalt, hangt af van de actuele rentestanden. Bij het berekenen van je aflossing zie je of hierbij vergoedingsrente in rekening wordt gebracht en, zo ja, hoeveel.

Wat is mijn vergoedingsvrije ruimte?

Standaard mag je per kalenderjaar een gedeelte van het beginbedrag van de lening aflossen zonder dat je daar vergoedingsrente voor betaalt. Dit is je vergoedingsvrije ruimte. Of er sprake is van een vergoedingsvrije ruimte en welk percentage voor jou geldt, lees je in de algemene voorwaarden die gelden voor je lening. Als je online gaat aflossen, zie je bij iedere lening wat de vergoedingsvrije ruimte voor dit kalenderjaar nog is.

Wanneer kan ik geheel vergoedingsvrij aflossen?

In de volgende gevallen kun je een lening online geheel vergoedingsvrij aflossen:

als je een Variabele Plus rente hebt afgesproken aan het einde van de rentevaste periode van je lening. Van dit recht kun je al vanaf vier weken vóór de einddatum van het rentecontract gebruikmaken.

In bepaalde gevallen kun je bij bedrijfsbeëindiging ook vergoedingsvrij vervroegd aflossen. Dit kan alleen als dit staat in de algemene voorwaarden die gelden voor de lening. Neem hiervoor contact op met je Rabobank.


Verkoop je onroerend of roerend goed waarvoor je geld hebt geleend en wil je je lening vervroegd aflossen? Dan is geheel vergoedingsvrij aflossen meestal niet mogelijk.

Wel kun je vergoedingsvrij aflossen tot het afgesproken percentage dat in de leningsvoorwaarden is vermeld (de vergoedingsvrije ruimte).

Verwerking aflossing

Je aflossing wordt op werkdagen direct ter verwerking aangeboden en zal uiterlijk de volgende werkdag verwerkt zijn. Na verwerking is het bedrag van je lening aangepast in het online overzicht.

De vermindering van de rente geldt vanaf de zogenoemde rentedatum. Dit is bij een online vervroegde aflossing meestal de eerstvolgende werkdag na het betalen van de aflossing.

Gaat het om een lening die je niet direct zelf aflost, maar waarvoor je een aflosverzoek indient? Dan wordt het bedrag van je lening pas bijgewerkt wanneer de aflossing daadwerkelijk plaatsvindt.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer