Blog Akkerbouw, Arjan Ausma

Arjan Ausma

Van de wal in de sloot

De afgelopen week hebben we volop kunnen genieten van het mooie weer. De voorjaarskriebels beginnen bij veel mensen op te komen, natuurlijk ook bij de akkerbouwers. Op verschillende plaatsen is men al volop bezig met werkzaamheden: mest uitrijden, ploegen, zaaien en gewasbescherming.

Deze week sprak ik een akkerbouwer bij ons in het dorp. Ongeveer vijfhonderd hectare bouwplan en ook zeer actief met randenbeheer, natuurstroken enzovoort. Dit tekent zijn maatschappelijke betrokkenheid, maar hij ontvangt hiervoor tevens toeslagrechten als mooie inkomenssteun. Dit werkt motiverend, nietwaar?

De praktijk

Maar … wat heeft deze inkomenssteun nu te maken met het uitvoeren van gewasbescherming?
Een van zijn personeelsleden spuit een perceel dood, om hier straks aardappelen te verbouwen. Tijdens deze werkzaamheden wordt hij geconfronteerd met een gezag trouwe medewerker van onze overheid die constateert dat er geen goedgekeurde 'kantdop' is gemonteerd. Dit is natuurlijk fout en hij geeft aan het direct te willen vervangen, maar hij heeft ter plekke geen kantdop bij zich.

De ambtenaar in kwestie geeft aan dat de werknemer conform de regels de kantdop bij zich moet hebben en daarmee nu een overtreding begaat. Dit betekent het uitschrijven van een proces-verbaal. De uitleg dat er een zandweg van drie meter ligt tussen het perceel en slootrand, is geen aanleiding tot een andere mening. Zonder kantdop dien je veertien meter van de sloot verwijderd te zijn, terwijl je met kantdop één meter van de sloot mag blijven. Technisch gezien bevindt zich dan de eerste normale dop al op anderhalve meter van de slootrand.

Oneerlijk?

De boete van € 350 kan deze ondernemer nog wel aanvaarden,  fout is immers fout. Maar het feit dat deze overtreding hem een korting van 3% op zijn toeslagrechten kan opleveren (een bedrag van ongeveer € 7.000), geeft een heel vervelend gevoel. Uitgangspunt is dat de toeslagrechten als inkomensondersteuning dienen, ter compensatie van het EU-beleid. Dit maakt nu plaats voor een onevenredige en onevenwichtige behandeling van ondernemers die hebben ingezet op, bijvoorbeeld, natuurcompensatie.

Volgens mij is het korten op toeslagrechten niet de juiste manier en worden ondernemers met een hogere uitkering hierin fors benadeeld. Misschien ligt hier een mooie uitdaging om te toetsen of hier geen inbreuk wordt gemaakt op het gelijkheidsbeginsel.

Ondertussen wil ik iedereen waarschuwen om met de juiste apparatuur, de juiste dingen op het juiste moment te doen, want de sloot is soms dichterbij dan de wal.

 

Blog, 13 maart 2014