Blog Melkveehouderij, Marijn Dekkers

Marijn Dekkers

'De laatste drop is de boterknop'

Dit oude spreekwoord komt voort uit het helemaal leegmelken van koeien. De winst zit namelijk in de laatste druppels melk van de koe. Wanneer alle kosten zijn gemaakt en de koe al het voer heeft verorberd, is de laatste kilogram (dikke) melk die ze hiervan maakt natuurlijk pure winst.

Hoe anders is dit met de laatste kilogram melk die geproduceerd wordt in een uitbreiding van een melkveebedrijf? Niet zelden moet voor deze kilogram melk een stal gebouwd worden, voer worden aangekocht, mest worden afgezet en arbeid of automatisering worden ingezet. Dit zorgt juist voor een snel oplopende kostprijs van die laatste kilogram melk.

Onbeperkte groei?

Toch zijn er bedrijfsplannen die anders doen geloven. Een bedrijf met gemiddelde resultaten over de afgelopen jaren dat grondloos wil uitbreiden, becijfert voldoende rentabiliteit, ook over de laatste liters. Dit betekent dat deze melk zichzelf bedruipt. Toch is dit een uitzondering. Als dit een gemiddelde was geweest, zouden we in dit kleine kikkerland ongebreideld kunnen groeien. Want als de uitbreiding zichzelf betaalt, kun je (op de solvabiliteit na) onbeperkt groter worden!

Dit zal niet de uitkomst zijn. De groei in Nederland wordt enerzijds beperkt door natuurlijke grenzen als wet- en regelgeving. Daarnaast lopen we ook tegen economische grenzen aan. Bij grote uitbreiding van de Nederlandse melkplas zullen de voer- en/of de mestkosten de wal vormen die het melkveeschip keert.

Ontdek die 'boterknop'!

Naast bovengenoemde beperkingen wordt waarschijnlijk ingestoken op meer grondgebonden melkveehouderij. Dan komt de beperking minder te liggen op ruwvoer en mestprijzen, maar op beschikbaarheid van (eigen) grond. Ook dan lopen we tegen een financiële barrière aan.

De uitdaging is om bij een bedrijfsplan met een substantiële uitbreiding vast te stellen waar de kracht van het bedrijf zit. Op welke punten scoort u dermate goed dat dit onderscheidend is ten opzichte van het peloton melkveehouders in Nederland en waardoor uw plan maakbaar is? Samen met uw accountmanager de boterknop vinden zorgt voor een stevig fundament.