Blog Melkveehouderij, Martin Eising

Martin Eising

Ruimte verdienen is een open deur

Er worden nog steeds veel open dagen gehouden bij bedrijven die bijvoorbeeld een nieuwe stal hebben gebouwd of een innovatief idee aan het grote publiek willen tonen. Bedrijven die op welke manier dan ook een steentje hebben bijgedragen aan de realisatie van die plannen komen dan hun kennis en kunde tentoonspreiden. Een geweldig moment om te laten zien waar de agrarische sector toe in staat is.

Met de toenemende schaalvergroting in de melkveehouderij zijn dit soort dagen meer dan welkom. Immers: het grote publiek heeft vaak moeite met de zogenoemde megastallen. Maar wanneer je de burger laat zien wat je doet, is er vaak veel meer begrip. De ruimte om te ondernemen moet je verdienen, dat is meer en meer realiteit.

Effectieve open dag in de praktijk

Ook wij als Rabobank zijn vaak aanwezig op dit soort open dagen, omdat wij met een marktaandeel van 84% vaak tevens de financier van dergelijke projecten zijn. Onlangs was er een mooie open dag in Friesland. Het bedrijf heeft een omvang van ruim 500 melkkoeien en laat graag de imposante stal en melkstal zien aan het grote publiek.

Past een dergelijk groot melkveebedrijf in de omgeving? Hoe ga je bijvoorbeeld met je buren om als het om zulke grootschalige projecten gaat? Persoonlijk vond ik het mooi om te zien hoe dat hier was opgepakt; voorafgaand aan de open dag was er eerst een avond voor alle buren. Die kregen in groepen een rondleiding en uitleg van de ondernemers zelf. Dit initiatief laat heel mooi zien hoe je de omgeving kunt betrekken bij én inspireren door de melkveehouderij.

Open dagen: nuttig en noodzakelijk!

Het nut van een open dag is naar mijn mening zeker aanwezig. Bedrijven kunnen netwerken en hun kennis en kunde uit de doeken doen. De ondernemers kunnen laten zien aan boeren, burgers en buitenlui op welke manier de veehouderij in Nederland onderneemt. En dat is niet gering, sterker nog: een hele innovatiesector met groeiambities. Ruimte om te ondernemen moet je verdienen, open dagen helpen daarbij!