Blog Melkveehouderij, Clemens van der Aa

Clemens van der Aa

Wat kan er nog wél?

De bank is veel kritischer, wil niks meer verstrekken en de vraag ‘wat kan er nog wel?’ komt regelmatig naar voren. Dit houdt mij als bankier met de roots in de melkveehouderij flink bezig. Acteert de bank anders dan een aantal jaren terug, of zorgen andere factoren voor deze beleving?

De agrarische sector heeft tot dit jaar relatief weinig last gehad van de economische tegenwind. Sterker nog, er zijn een aantal goede jaren geweest met bovengemiddelde marges in de melkveehouderij. Dit, in combinatie met het hoge ambitieniveau, heeft gezorgd voor grotere plannen dan in de tien jaar ervoor.

Rendabel investeren

In tegenstelling tot het verleden komen we grotere groeistappen tegen. Vaak is zo’n groeistap nodig om de investering in bijvoorbeeld een nieuwe melkveestal rendabel te maken. Indien er sprake is van dergelijk grote ‘spronginvestering’, is deze investering alleen rendabel te maken wanneer een ondernemer historisch op meerdere fronten bovengemiddeld presteert en een sterke uitgangspositie heeft. Zijn de resultaten vanuit het verleden matig, dan kan het laten groeien van het bedrijf vóór optimalisatie van de bedrijfsvoering zelfs zorgen voor een negatief rendement. Dit kan in mijn optiek niet de doelstelling zijn van ondernemen.

De bank wil niet...

Voor goede plannen is altijd geld beschikbaar, is mijn motto. Indien op voorhand niet duidelijk is of de investering rendabel wordt, moet je dit als ondernemer dan zelf wel willen? In de kern mooie, sterke familiebedrijven volledig in de waagschaal zetten staat vaak niet in verhouding tot het geprognosticeerde rendement wat je als ondernemer voor ogen hebt. De ‘hoop op’ kan dan zomaar veranderen in een teleurstelling. Het belangrijkste is dat je de risico’s kunt overzien, zodat je ze niet loopt maar bewust néémt. Dat levert volgens mij naast rentabiliteit ook veel meer plezier en balans in werk en privé op.

Groei

Afgelopen jaren zijn vele plannen door de bank gefaciliteerd.  Een aanzienlijke groei in financieringsvolume is daar het bewijs van.  Ondanks de prijsfluctuaties blijven we vertrouwen hebben in de melkveehouderij. Dus als de plannen aansluiten bij de competenties van de ondernemer, financieel haalbaar en toekomstgericht zijn, dan zijn wij de laatste die dit niet willen faciliteren. Maar blijf scherp; één keer een weg ingeslagen en er is vaak geen weg meer terug. En een groot bedrijf kan er ook nog eens voor zorgen dat de wereld om je heen kleiner wordt … Laat daarom de emotie en waan van de dag niet te bepalend zijn!