Blog Tuinbouw, Patrick Zwaan

Patrick Zwaan

Een kannetje smeerolie voor de glastuinbouwsector?

Onlangs was ik in gesprek met bestuurders in een glastuinbouwgemeente. Zij kampen met de uitdaging om een gedragen visie voor de glastuinbouwsector te formuleren, met de juiste instrumenten om de sector weer gezond te krijgen. Het doel: een vitalere glastuinbouwsector die in staat is om te vernieuwen, te innoveren en te groeien in waarde.

Heterogeen

In Nederland staan veel gemeentes en Greenports voor deze uitdaging. De huidige structuur en positie van de sector vormen echter belemmeringen. Vaak is de glastuinbouwsector  in een gebied  heterogeen qua samenstelling. Denk aan ouderdom van glasopstanden, levensfase van ondernemers, ligging en uiteraard de financiële positie. Door al deze verschillen is  maatwerk nodig. De in 2013 geïntroduceerde gereedschapskist op www.modernetuinbouw.nl lijkt nog onvoldoende te werken. 

Noodzakelijke beweging

Alles draait om beweging. Hoe krijg je de ondernemers met hun eigen specifieke situatie in beweging, in de richting die zij het liefst willen? Het benodigde kannetje smeerolie blijkt vaak leeg. Ondernemers die willen stoppen kunnen dit meestal niet omdat het bedrijf in het huidige tijdsgewricht onverkoopbaar blijkt. De gedachte dat verkoop de broodnodige oudedagsvoorziening garandeert, blijkt vaak niet meer te kloppen. Daardoor wordt vaak doorgegaan op de oude voet om te voorzien in het noodzakelijke inkomen. 

Stel dat er een instrument bestaat dat deze ondernemers motiveert én in staat stelt om hun bedrijf te beëindigen, en waarbij tegelijkertijd ondernemers worden gemotiveerd om te innoveren? Het effect is tegelijkertijd dat oud glas uit kwetsbare gebieden verdwijnt en doorstroming op gang komt. Wellicht dat de groep ondernemers die wil stoppen zelfs bereid is om een deel van deze middelen in te zetten om de investerende groep (tijdelijk) te ondersteunen. Volgens mij een win-winsituatie waarmee inzet van relatief beperkte middelen leidt tot een positieve beweging in de huidige 'freeze' in de glastuinbouwsector. 

Inspiratie

De verplaatsingsregeling van de Provincie Gelderland heeft aangetoond dat de gewenste beweging ook daadwerkelijk tot stand komt. Uiteraard biedt dit middel niet voor alle situaties een oplossing, maar het is wel een mooi voorbeeld van een succesvol instrument dat zorgt voor  beweging. Hopelijk inspireert dit andere provincies om samen met Greenports te zoeken naar de juiste mogelijkheden!