Blog Tuinbouw, Ruud Paauwe

Ruud Paauwe

Containerisatie, het einde van Sierteelt BV Nederland?

Afrikaanse en/of Zuid-Amerikaanse bloemen die door middel van ‘Controlled Atmosphere’ (CA), bijvoorbeeld ‘Ultra Low Oxygen’ (ULO) opslag, met behulp van toenemende containerisatie per zeetransport in ‘coma’ worden gehouden, zouden wel eens het einde van de ’Sierteelt BV Nederland’ kunnen betekenen. Dit kwam vorige week ter sprake op het congres Blooming the Future, waarin een start is gemaakt voor een strategisch actieplan met nieuwe visie, gedragen door de gehele sierteeltsector. Nagenoeg de complete keten was aanwezig. Het doel van het plan is om de kennis en kunde die nu nog aanwezig is in de sierteeltsector te behouden en daarmee ook indirect onze (nog) sterke positie van de Nederlandse sierteeltsector.

Rode draad

Tien sprekers kwamen tijdens het congres aan het woord en elke spreker belichtte de zaak vanuit zijn eigen vakgebied en invalshoek. Het ging van category-management en het ontzorgen van retail tot logistieke veranderingen voor veredelaars, de inwisselbaarheid van specialisten en de zin en onzin van big data. Een goed luisteraar ontdekte de rode draad in al deze pitches, namelijk: jouw, mijn en de wereld-omgeving verandert in rap tempo. Uiteraard niets nieuws onder de zon, maar het tempo vraagt, meer nog dan voorheen, een grote mate van flexibiliteit van u als ondernemer, als werknemer en natuurlijk ook privé. Waarin moet ú zich flexibel opstellen om niet de verbinding te verliezen met uw directe omgeving?

Het nieuwe goud

“Flexibele bedrijven hebben de toekomst”, zo luidde de openingszin van een recent uitgebrachte studie van het kenniscentrum van de Rabobank (KEO). De veranderende economie en de grote ontwikkelingen in de ICT dwingen bedrijven hun huidige businessmodel tegen het licht te houden. Dit doen logistieke bedrijven zoals Kuhne & Nagel, een van de sprekers op het congres, al volop en het bedrijf gaf direct ook aan iedereen mee om hier gísteren nog mee te starten. Vooral de wijze waarop en de omvang waarmee mensen communiceren, is sterk veranderd. De opkomst van internet en mobiele apparaten spelen hierin een dominante rol. 

SURFSara beaamde de exponentiële groei van dataopslag en –verwerking, wat enorme kansen biedt voor ondernemers. Big data wordt 'het nieuwe goud' genoemd, mits er 'smart' mee wordt omgegaan. Hiermee werd ook direct door de ‘nuchtere’ sector een randvoorwaarde geschetst voor al die flexibiliteit en big data, namelijk behoud van de kwaliteit van de producten en de noodzakelijke ‘groene vingers’ om een onderscheidend product te produceren. We gaan richting een mondiale sierteeltmarkt en tot op heden blijkt het dat die Nederlandse sierteelt toch iets bijzonders in handen heeft. Het ‘unique selling point’ dat simpelweg ‘groene vingers met passie’ heet! Met dit in het achterhoofd én met een dosis flexibiliteit kan de basis voor een nieuw verdienmodel worden gelegd en betekent containerisatie zéker niet het einde van de sierteelt in Nederland.