JP Bucket crusher

Puin ter plekke recyclen

Bij sloopwerk van gebouwen, straten en riolen wordt het puin afgevoerd naar recyclingbedrijven. Daar wordt het vermalen tot steenkorrel die gebruikt wordt om de ondergrond op bouwlocaties en bij de aanleg van wegen te verharden. De steenkorrel gaat vaak terug naar de locatie waar het puin vandaan kwam: er wordt dus vaak heen en weer gereden.

De JP Bucket Crusher voorkomt dit: dit opzetstuk voor een graafmachine breekt het puin ter plekke, haalt het ijzer eruit en zeeft het tot gecertificeerde steenkorrel die direct gebruikt kan worden. Als ieder sloopwerk met de JP Bucket Crusher wordt gedaan, heeft dit veel voordelen: per jaar gaat het om een besparing van 3,7 miljoen liter diesel en een uitstootvermindering van 4.672 kilo stikstofdioxiden, 37.933 kilo koolmonoxide en 1.735 kilo fijnstof. Bovendien bevordert het de veiligheid.