Agrarische ondernemer

Interpolis stelt het keuren van elektrische installaties bij agrarische bedrijven verplicht

Alle agrarische bedrijven in Nederland moeten hun elektrische installaties laten keuren. Die eis stelt Interpolis voor 31 december 2022. Waarom is dat nodig, om welke keuring gaat het precies en wat kun je zelf al doen om de brandrisico's in je bedrijf te beperken?

Waarom is het uitvoeren van een elektrakeuring belangrijk?

Iedere agrarische onderneming beschikt over elektrische installaties. Het gaat dan in feite om alles wat vanuit de meterkast het bedrijf in gaat. Denk aan kabels, buizen, leidingen, schakelaars, verlengsnoeren, wandcontactdozen, verlichting en machines. Elektrische installaties die geen periodiek onderhoud krijgen, blijken een bron van onveilige situaties.

"Concrete cijfers zijn er niet, maar Interpolis stelt dat één van de grootste oorzaken van brand bij bedrijven wordt veroorzaakt door een defect of onveilige situatie in het elektrisch materieel. Omdat agrarische bedrijven steeds groter worden, neemt ook de gemiddelde schade flink toe", vertelt Diana Uitterhoeve- Arentse, Risicospecialist Verzekeren Agrarisch bij de Rabobank.

Rene Veldman

Belang voor hele sector

Voor de intensieve veehouderij, bedrijven met brandbare schermdoeken, tuincentra en bloembollenbedrijven was deze keuring vanuit Interpolis overigens al verplicht. Vanaf 31 december 2022 gelden deze maatregelen dus voor alle agrarische bedrijven.

René Veldman werkt bij de Rabobank als Sectorspecialist Varkenshouderij. Hij wijst op het belang van de maatregelen voor de hele agrarische sector. "Een brand heeft een enorme impact op de dieren, de ondernemer en de familie. Het is daarom van groot belang om zo’n gebeurtenis zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zien we de premies al een poosje oplopen. Vanuit een financieringsoogpunt is het erg belangrijk dat deze bedrijven verzekerbaar blijven en dat er voldoende verzekeraars zijn die een polis aanbieden."

Hoe branden in elektrische installaties ontstaan

Branden kennen veel verschillende oorzaken, ook als de haard een elektrische installatie blijkt. Bij de meeste risico's sta je als ondernemer waarschijnlijk niet dagelijks stil. "Het gaat hier niet alleen om verouderde installaties. Dunne kabels of niet uitgerolde haspels leiden bijvoorbeeld tot teveel warmteontwikkeling. Ook ontbreken nog wel eens afdekplaatjes. Eén vonkje kan het begin zijn van een uitslaande brand", aldus René.

Stof blijkt eveneens een risicofactor om rekening mee te houden. Dat kan namelijk zorgen voor plaatselijke oververhitting.

Welke keuring stelt Interpolis verplicht?

Als het om elektrische installaties bij agrarische bedrijven gaat, zijn er twee soorten keuringen van belang. Er is de NEN 3140 en de meer recente NTA 8220. We lichten ze even toe:

NEN 3140: Deze norm wordt ook wel SCIOS scope 8 genoemd en bestaat al wat langer. De NEN 3140 is vooral ingegeven vanuit Arbowetgeving en richt zich op de bescherming van medewerkers. NTA 8220: Deze norm staat ook wel bekend als SCIOS scope 10. Als het over de brandveiligheid van je elektrische installaties gaat, dan is dit de norm waar verzekeraars naar kijken.

Interpolis verplicht, zoals gezegd, alle agrarische bedrijven om voor 31 december 2022 je elektra te laten keuren. Herstel eventuele fouten zo snel mogelijk, kijk in je polis binnen welke termijn je dit moet doen of vraag het je verzekeringsadviseur. Dat moet vanaf dan elke 3 of 5 jaar, dit kun je terugvinden in de clausule op je polis.

Vraag je keuring op tijd aan

Diana adviseert agrariërs om hier niet mee te wachten tot het laatste moment. Dat was namelijk wel wat zij zag gebeuren toen verzekeraars deze eis verplicht gingen stellen voor tuinders met brandbare schermdoeken.

"Wachten met een keuringsinstantie inschakelen tot de laatste maand kan betekenen dat je te laat bent. Let op! Dan is je bedrijf dus tijdelijk niet verzekerd tegen brand. Komen er gebreken naar boven, dan moeten die hersteld worden en ook dat kost tijd.”

De NTA 8220 bestaat uit een visuele keuring en het doormeten van apparatuur. Daarbij kijken de inspecteurs naar mogelijke zwakke plekken in het systeem. De kosten hangen sterk af van de aard van je bedrijf. Voor een agrarisch bedrijf waar enkel voertuigen zijn opgesteld, gaat het om een lager bedrag dan voor een varkenshouderij met luchtwassers. Daarbij adviseren we om aanvullend nog een keuring te laten doen om ook aan de Arbowetgeving te voldoen, dit kan vaak samen met het uitvoeren van de keuring SCIOS scope 10.

Illustratie klembord met checklist en pen

Tips voor de keuring

Controleer je polis, voor welke datum moet je de keuring laten uitvoeren? Maak tijdig een afspraak Kies alleen voor een gecertificeerd bedrijf. Dit zijn gecertificeerde instanties die je kunt benaderen. Bewaar je keuringsrapport op een brandveilige plaats, of buiten je bedrijf, omdat je deze nodig hebt bij brandschade. Zijn er fouten en opleverpunten die je moet herstellen? Op je polisblad staat hoe, voor welke datum en bij wie je moet aantonen dat je dit hebt geregeld. Om aan te tonen dat de fouten zijn hersteld heb je een herstelverklaring nodig of laat je een herinspectie uitvoeren. Als er onduidelijkheden zijn, neem dan contact op met je verzekeringsadviseur, wij helpen je graag.

Het onderhouden van je elektrische installaties is een continue proces, wijzigen er zaken of gaat er iets kapot? Ook dan is het van belang dat je ervoor zorgt dat dit nagekeken wordt.

Wat je nu zelf al aan preventie kunt doen

Onveilige situaties op je agrarische bedrijf, dat wil geen enkele ondernemer. Wacht dan ook niet tot een expert zijn ronde komt lopen om de risico's in kaart te brengen, maar neem zelf al de juiste voorzorgsmaatregelen. Zo heeft de Producten Organisatie Varkenshouderij (POV) een lijst opgesteld met 5 punten die de brandveiligheid bij agrarische bedrijven vergroot.

  1. De technische ruimte van je bedrijf zit vol met elektra. Maak deze daarom brandwerend of plaats de ruimte apart van de stal.
  2. Plaats omvormers, groepenkasten, wandcontactdozen en aggregaten buiten het dierenverblijf.
  3. Voorzie de verbindingsruimtes tussen stallen van een brandwerende deur, die het vuur minimaal 30 minuten vertraagt.
  4. Plaats TL-lampen, ledverlichting, biggenlampen en andere warmtebronnen niet op een brandbare ondergrond, zoals isolatiemateriaal en hout.
  5. Zorg voor een schoon en opgeruimd bedrijf. Sla bijvoorbeeld geen spullen op in de technisch ruimte en verwijder regelmatig stof en spinrag op elektrische installaties.

Extra aandacht voor het plaatsen van zonnepanelen

Ook voor de aanleg van zonnepanelen is brandrisico iets om serieus rekening mee te houden. "Plaats omvormers niet bij het dierenverblijf, zegt de POV. Wij adviseren om die zelfs niet in de schuur te plaatsen waar wordt gewerkt. De stof daar is zoals gezegd een serieus risico. Kies bij voorkeur voor een afdak of aparte ruime", aldus Diana. Maar het meest belangrijk is: neem vóór de aanschaf van zonnepanelen contact op met je verzekeringsadviseur om na te gaan wat de acceptatie-eisen van jouw verzekeringsmaatschappij zijn. Meer daarover lees je in dit artikel over zonnepanelen.

Advies over brandveiligheid

Wil jij het brandrisico in je bedrijf zoveel mogelijk verkleinen? Ga met een adviseur in gesprek.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer