Rabobank

ESG en bestuurdersaansprakelijkheid

Misschien heb je er al van gehoord: ESG. ESG is de afkorting van Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (goed bestuur) en staat voor de verzameling van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving en richtlijnen op dit gebied. Deze wet- en regelgeving en richtlijnen vergroten de verantwoordelijkheden van ondernemingen en die kunnen potentieel leiden tot persoonlijke aansprakelijkheidsstelling van bestuurders, maar bieden ondernemers tegelijkertijd ook mooie kansen. Ben jij benieuwd naar deze ontwikkelingen en het effect op de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? We lichten er eentje uit, te weten de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), en leggen je die kort uit in dit artikel.

Wat is de impact van CSRD?

De samenleving en overheid vinden het steeds belangrijker dat bedrijven binnen hun bedrijfsvoering rekening houden met het milieu, de maatschappij en dat er op een verantwoordelijke wijze wordt bestuurd. De CSRD is een richtlijn die betrekking heeft op veel ESG-aspecten. De CSRD verplicht grote bedrijven om in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat, en dit te laten toetsen door een accountant.

Hoe ziet deze rapportage eruit?

In deze rapportage geef je weer wat de ecologische en sociale gevolgen zijn van jouw bedrijfsactiviteiten en hoe je goed bestuur toepast binnen je onderneming. De CSRD schrijft voor dat ondernemers moeten publiceren welke duurzaamheidsstrategie zij hebben geformuleerd, welke doelstellingen daarbij horen, maar ook wat het beleid en de maatregelen zijn om die doelen te behalen en hoe je vervolgens de voortgang bewaakt en rapporteert. Zo geef je bijvoorbeeld antwoord op de vraag wat je als onderneming doet om je zakelijke, ecologische voetafdruk te verminderen. Maar ook welke rol gendergelijkheid, diversiteit en inclusiviteit in jouw organisatie spelen. Of dat er bijvoorbeeld binnen jouw onderneming al een beleid is voor anti-witwaspraktijken. Dit rapport wordt getoetst door een externe accountant en wordt een verplicht en integraal onderdeel van het bestuursverslag.

Voor wie geldt de CSRD?

De CSRD geldt per 1 januari 2024 voor grote organisaties van openbaar belang en beursgenoteerde ondernemingen die nu ook al aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) moeten voldoen. Vanaf 2025 wordt de duurzaamheidsrapportage verplicht voor alle grote ondernemingen.

Je wordt gezien als een grote onderneming wanneer je voldoet aan minimaal twee van de volgende drie punten:

    Minimaal 250 medewerkers Balanstotaal is minimaal € 20 miljoen Omzet is minimaal € 40 miljoen

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Toch kan het zijn dat je hier als mkb-ondernemer al eerder indirect mee te maken krijgt. Bijvoorbeeld wanneer je zakendoet met een leverancier die moet voldoen aan de CSRD en daarvoor gegevens van jou nodig heeft. Daarnaast kun je ook vrijwillig al aan de slag gaan, zodat je op een meer duurzame en sociaal verantwoorde manier gaat ondernemen.

Wat biedt ESG jou als ondernemer?

ESG biedt ondernemers mooie kansen. Je kunt met jouw onderneming namelijk concrete stappen zetten naar een meer duurzame en sociale bedrijfsvoering. Andere voordelen van deze nieuwe regelgeving zijn:

    Uit onderzoek blijkt dat een groot percentage van de klanten vraagt van bedrijven dat ze naar ESG-factoren kijken. Wanneer jij voldoet aan de ESG-regelgeving kun je je mogelijk ten gunste van andere bedrijven onderscheiden. Ook medewerkers kiezen steeds vaker voor werkgevers waarbij dit geïntegreerd is in het bedrijf, blijkt uit een Klimaatenquête van de European Investment Bank. Een investeerder kan ook kijken naar de ESG-inspanningen van bedrijven en dit laten meewegen in haar investeringsbeleid. Je kunt je bedrijf beter voorbereiden op ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verstoringen in de toeleveringsketen, personeelstekorten en de risico’s die hierbij komen kijken.

ESG en bestuurdersaansprakelijkheid

Het is goed je er als bestuurder bewust van te zijn dat ESG-regelgeving nieuwe risico's met zich mee kan brengen, zoals op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Bijvoorbeeld in de vorm van claims van ‘greenwashing’ of ‘climate-washing’. Deze aansprakelijkheid kan verschuiven naar bestuurders van ondernemingen indien er sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of ernstig verwijtbaar handelen van deze bestuurders. Dit is niet snel aan de orde, maar het kan betekenen dat jij als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld met je privévermogen. In dat geval kan de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering je helpen. Deze verzekering biedt onder andere dekking voor de juridische verweerkosten. En mocht de claim uiteindelijk worden toegewezen, dan biedt de verzekering conform de polisvoorwaarden ook daar dekking voor.

Door nu al met ESG aan de slag te gaan en tijdig en transparant informatie te verstrekken over hoe jouw bedrijf dit doet, bereid je je zo goed mogelijk voor. Omdat ESG zoveel omvattend is, kan het prettig zijn in ieder geval hulp te krijgen omtrent bestuurdersaansprakelijkheid en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Vraag gerust geheel vrijblijvend een gesprek aan met onze verzekeringsadviseurs. Hij of zij helpt je graag verder.

Ga vrijblijvend in gesprek over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering