Extremer weer

Schade aan je bedrijfspand door storm, regen of droogte

Lange droge zomers. Stormen en regenbuien in Nederland die kelders blank zetten en gewassen die worden vernield. Een aantal voorbeelden van extreme weersomstandigheden die veel schade kunnen veroorzaken. Lees wat dit betekent voor je verzekeringen en bedrijfsrisico’s. Ontdek ook welke maatregelen je kunt treffen.

1. Wat merken we nu al van klimaatverandering?

Het klimaat verandert. Droogte in Nederland en andere landen van Europa ontstaat niet in één dag, maar is een proces dat langere tijd speelt en dat ook niet is opgelost na een paar flinke regenbuien. Deze extreme buien, die we ook steeds vaker zien, kunnen veel schade veroorzaken aan woningen, gewassen en bedrijfspanden. En daar waar panden worden getroffen door wateroverlast, zijn vaak ook ondernemers de pineut.

Jan Haakma & Rudolf Veijer

2. Wat zijn de gevolgen voor ondernemingen?

"Weersextremen leiden tot bepaalde risico's. Het is op de eerste plaats belangrijk dat ondernemers hiervan bewust zijn", vertelt Jan Haakma, Verzekeringsadviseur MKB bij Rabobank. Zijn collega Rudolf Veijer is Agrarisch Verzekeringsadviseur Grootzakelijk en voegt daar aan toe: "De omvang van veel bedrijven neemt toe. Door deze schaalvergroting worden ook de risico's bij extreem weer groter. Verzekeraars zien de bedragen die worden gemeld na extreem weer daardoor flink toenemen." Daarbij kun je denken aan bekende schade als ondergelopen kelders en mislukte oogsten, maar bijvoorbeeld ook aan een teruglopend rendement van zonnepanelen. Extreme hagelbuien kunnen namelijk schade veroorzaken aan zonnepanelen. Soms blijft die schade voor het oog onzichtbaar, maar zorgt het wel voor minder rendement van de panelen", vertelt Haakma.

3. Kun je je verzekeren tegen bijvoorbeeld schade door storm?

De kans dat jouw bedrijf wordt getroffen door de gevolgen van extreem weer is dus aanwezig. En mocht het zover komen, dan wil je graag weer snel aan de slag, zodat omzetverlies beperkt blijft. Gelukkig kun je je voor een aantal risico’s als gevolg van extreem weer verzekeren. Met een uitgebreide zakelijke opstalverzekering (gebouwenverzekering) is het mogelijk om je bedrijfspand, kantoor of winkel tegen materiële schade die ontstaat door regen en storm te verzekeren. En voor agrarische ondernemers, met name in de akkerbouw, is de brede weersverzekering een mogelijkheid. Echter niet alle risico’s zijn verzekerbaar. Daarom hieronder een aantal tips voor maatregelen welke je zelf kunt treffen.

Wil je advies over de risico’s van extreem weer voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van onze verzekeringsadviseurs voor persoonlijk advies.

4. Wat kan ik doen aan preventie?

Ondernemers die de juiste voorzorgsmaatregelen treffen, lopen minder risico op schade als gevolg van extreem weer. Hierbij kun je denken aan de volgende preventiemaatregelen:

Illustratie paraplu

Verminder de kans op schade door neerslag

Water is jaarlijks een veroorzaker van veel schade. Maar met een aantal eenvoudige maatregelen kun je de gevolgen van bijvoorbeeld lekkages beperken.

  Vervang bestrating door groen. Hoe minder tegels en asfalt, hoe eenvoudiger regenwater in de bodem kan zakken. Maak dakgoten en afvoerpijpen regelmatig schoon. Als er op één plek teveel water op het dak blijft liggen, leidt dat mogelijk tot instortingsgevaar. Zorg ervoor dat het vloerniveau van je pand iets hoger ligt dan de straat. Een drempel kan helpen. En plaats waardevolle goederen op een stelling, pallet of houten blok, zeker als ze in een kelder staan.

Wat kun je zelf doen tegen droogte?

Vooral agrarische ondernemers lopen een groot risico bij langdurige droogte. Onderstaande tips kunnen helpen de schade te verkleinen.

  Zorg ervoor dat een aantal dakgoten en regenpijpen water opvangen. Bijvoorbeeld in de aangrenzende sloot, een wadi, ondergrondse waterbuffer of regenton. Zo kun je dit opgevangen water bij droogte weer gebruiken. Voorkom plaatsen waar op warme dag zelfontbranding als gevolg van broei kan ontstaan of neem preventieve maatregelen in de vorm van broeidetectie waardoor het risico tijdig wordt gesignaleerd.

Hooibroei bij warme zomerdagen
Warme zomerdagen kunnen ertoe leiden dat de temperatuur van samengepakt hooi of stro zo hoog oploopt dat er zelfontbranding ontstaat. Maar ook als er geen brand ontstaat kan hooibroei vervelend zijn. De voedingswaarde van hooi vermindert namelijk door de stijging van de temperatuur. Je herkent hooibroei aan een verhoogde temperatuur, maar ook aan een specifieke geur en ontsnappende waterdamp. Er zijn verschillende manieren om de kans op hooibroei te verkleinen:

 1. Probeer je hooi of stro in te pakken als het droog is.
  De kans op broei is namelijk groot in hooi of stro dat nat is.
 2. Zorg voor voldoende ventilatie rondom de opslag en tussen de balen onderling.
  Als je de balen op een juiste manier stapelt, verklein je de kans op broei. Warmte kan dan ontsnappen. Grote strak geperste pakken zijn gevoelig voor broei.
 3. Controleer regelmatig de temperatuurontwikkeling in de balen.
  Zo kun je schade voorkomen. Een simpele manier om dit zelf te doen: steek een stuk betonijzer in het hooi, je voelt snel genoeg of dit ijzer warm wordt.
 4. Houd gemengde balen apart.
  Broei ontstaat vaak in gemengde balen. Deze kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat een loonwerker eerst met zijn machine bij je collega langs is geweest en daarna bij jou komt.
 5. Bewaar hooi dat na augustus is samengeperst altijd in folie.
  Dit komt de kwaliteit van het hooi ten goede en verkleint de kans op hooibroei. Na augustus verandert de samenstelling van het gras, waardoor het in samengeperste vorm sneller warm wordt.
  (Bron: Interpolis )

Wil je brandschade als gevolg van hooibroei verzekeren? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.

Verminder de kans op schade door storm of hagel

De afgelopen jaren worden we steeds vaker verrast door harde windstoten en storm in Nederland. Ze kunnen niet alleen schade aan je pand veroorzaken, maar ook aan de omgeving, dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Wat kun je doen om schade door storm zoveel mogelijk te voorkomen?

  Controleer regelmatig of schotels, vlaggenmasten, dakpannen en reclameborden goed bevestigd zijn. Maar ook losse of dode boomtakken in de omgeving van je pand. Zorg voor een periodiek onderhoud van lichtstraten en dakramen.

Verminder de kans op schade door onweer

Onweer kan niet alleen zorgen voor schade aan je apparatuur, het kan ook voor onveilige situaties zorgen. Bescherm je pand dus tegen blikseminslag.

  Plaats een bliksemafleider op het dak. Schakel bij een voorspelling van slecht weer elektriciteit uit voordat je het pand verlaat.

"Het is sowieso belangrijk om je hele bedrijfspand goed te onderhouden", zo vervolgt Jan Haakma. "Zo heb je bij storm, regen of hagel de minste kans op lekkage of losvliegende delen. Loop ook regelmatig je leidingen even na, want zo voorkom je verstoppingen. En heb je bomen die scheef hangen, haal ze dan tijdig weg. Met dit soort preventieve maatregelen voorkom je mogelijk schade."

"Ga in gesprek met je adviseur", is het belangrijkste advies dat ik geven kan", vertelt Rudolf Veijer. "Wil je je bedrijf uitbreiden. Heb je plannen voor een hele rits zonnepanelen op het dak? Neem dan vóór de aanschaf van zonnepanelen contact op met je verzekeringsadviseur zodat zij je kunnen vertellen wat dit betekent voor je risico's. Zo hou je je bedrijf verzekerbaar, nu én in de toekomst."

Risico's extreem weer

Meer weten over het risico van storm of wateroverlast voor jouw bedrijf? We helpen je graag verder.

phone

Hulp nodig?