Heb jij nog een inkomen als je ziek wordt?

Het is één van die dingen waar je liever niet aan denkt: tijdelijk of zelfs langdurig arbeidsongeschikt raken. Toch is het slim om hierbij stil te staan. Je kunt namelijk ziek worden of gewond raken, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeluk of ernstig verkeersongeval . Wat doe je dan als ondernemer? Heb je dan nog voldoende inkomen? Lees waar je als ondernemer over na moet denken om je inkomen te beschermen en welke voorzorgsmaatregelen je kunt treffen.

Cijfers en statistieken in Nederland

    Elk jaar raken zo'n 40.000 Nederlanders arbeidsongeschikt De kans dat je tijdens je werkzame leven langer dan 6 maanden arbeidsongeschikt wordt is 35% De kans dat dit langer dan 5 jaar is, bedraagt 15% ­Meer dan 800.000 Nederlanders ontvangen nu een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een bedrijfseigenaar met een burn-out. Een zelfstandige timmerman die een paar vingers kwijtraakt bij het zagen. Een winkelier bij wie kanker wordt geconstateerd. Iedere dag raken ondernemers arbeidsongeschikt. En alleen onder bepaalde voorwaarden heb je als ondernemer recht op een bijstandsuitkering.

Nadenken over de risico's

Ziek worden of ernstig gewond raken is op de eerste plaats natuurlijk een persoonlijk drama. Naast de zorg voor jezelf, komen er allerlei vragen op je af. Elcke Wolters - Domhof is verzekeringsspecialist bij Rabobank en adviseert ondernemers over hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

“Er zijn meerdere oorzaken waardoor je arbeidsongeschikt kunt raken. Omdat je ziek wordt, door een ongeval of omdat een ander jou iets aandoet. Je onderneming kan dan stil komen te staan, waardoor je je verplichtingen niet meer kunt nakomen. Denk aan het betalen van je hypotheek. Nadenken over mogelijke risico’s waardoor je arbeidsongeschikt kunt raken is iets wat je waarschijnlijk niet graag doet. Door dit wel te doen en de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen slaap je ’s nachts een stuk rustiger”, zegt Elcke Wolters – Domhof.

Neem de juiste voorzorgsmaatregelen

Veilig werken, gezond eten en veel bewegen. Daarmee verklein je de risico's om arbeidsongeschikt te raken. Toch heb je geen garantie dat jou niks overkomt en is het als ondernemer dus slim om zelf iets te regelen voor als het onverhoopt toch misgaat. Hieronder bespreken we een aantal voorzorgsmaatregelen die ondernemers kunnen treffen om hun inkomen te beschermen.

Sparen

Met spaargeld kun je wellicht een paar maanden inkomensuitval opvangen. Hoeveel precies, hangt sterk af van je manier van leven. Om een beeld te krijgen, kun je al je uitgaven van een maand eens op een rij zetten. Bereken hoe groot jouw financiële buffer moet zijn. Voor een gezin met twee kinderen adviseert het Nibud om minimaal € 5.200 achter de hand te hebben. De meeste ondernemers hebben echter meer geld nodig om het een paar maanden of langer zonder inkomen vol te houden.

Schenkkring of broodfonds

Een schenkkring of broodfonds bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers. Zij stoppen geld in een gezamenlijk potje. Als een ondernemer tijdelijk niet kan werken, dan krijgt hij of zij elke maand een bedrag uitgekeerd om van te leven. In Nederland zijn op dit moment al honderden schenkkringen actief. Meer dan 30.000 ondernemers hebben op deze manier een tijdelijke voorziening.

De inleg voor een schenkkring ligt tussen de € 45 en € 125 per maand. Als je uit de schenkkring wil stappen, dan krijg je je inleg terug. Dit is dan wel minus het bedrag dat aan een zieke ondernemer is uitgekeerd. Het geld dat je aan iemand schenkt uit de schenkkring is belastingvrij, maar je inleg is dat niet. Als je ziek wordt, dan krijg je maximaal twee jaar een inkomen uit het broodfonds. Daarna ben je aangewezen op de bijstand als je hiervoor in aanmerking komt. Daarvoor gelden erg strikte voorwaarden.

Vrijwillig verzekeren bij het UWV

Startende ondernemers hebben soms de mogelijkheid om een ziektewet-verzekering (tijdelijke arbeidsongeschiktheid) of WIA-verzekering (blijvende arbeidsongeschiktheid) bij het UWV af te sluiten. Bij de ziektewet-verzekering krijg je na twee dagen ziekte 70% van het verzekerde inkomen. De uitkering stopt na twee jaar. Bij de WIA-verzekering ontvang je na twee jaar arbeidsongeschiktheid een uitkering van 75% van het verzekerde inkomen, als je volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent. De uitkering stopt als je AOW ingaat. Let op: beide verzekeringen moet je afsluiten binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering via je werk of uitkering is gestopt.

Meer weten? Kijk op de website van het UWV.

Illustratie stapeltje Euromunten

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een andere bekende manier om je inkomen te verzekeren, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Met een AOV ben je als ondernemer verzekerd van een inkomen als je arbeidsongeschikt raakt. Dit betekent dat je van je verzekeraar een uitkering ontvangt als je niet meer kunt werken door ziekte of een ongeval.

    Bijna een kwart van de zzp'ers heeft een AOV afgesloten Voor ondernemers met personeel ligt dat percentage een stuk hoger, op ongeveer 43%

"De AOV is nu nog vrijblijvend, maar dat gaat zeer waarschijnlijk veranderen", vertelt Elcke. "De politiek werkt aan een wet die het vanaf 2024 (waarschijnlijk pas tussen 2027 tot 2029) verplicht maakt om een AOV af te sluiten. Als ondernemer zal je dan waarschijnlijk een bedrag moeten afdragen, maar het is nog niet duidelijk wie die inhouding gaat doen. Ook is nog niet zeker wat de maximale uitkering wordt.”

Een AOV afsluiten is maatwerk. Stel dat je over een financiële buffer beschikt. Dan kun je ervoor kiezen om de uitkering pas na zes maanden te starten. Zo betaal je minder premie per maand. Ook voor de dekking zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt namelijk kiezen voor een verzekering op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijkt de verzekeraar of je jouw huidige beroep nog kunt uitoefenen. Ben je minimaal 25% arbeidsongeschikt, dan krijg je een uitkering. Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar welk ander werk je nog kunt doen wat past bij jouw werkervaring.

Bovendien zijn er andere oplossingen dan een uitkering denkbaar. In bepaalde situaties kan de verzekeraar investeringen doen in je bedrijf. Met die aanpassingen zou je bedrijf door kunnen blijven draaien. Ook dit is maatwerk.

"Een AOV kan helemaal passend worden gemaakt naar jouw individuele wensen en behoeften", zegt Elcke. "Zo sluit de AOV het beste aan bij jouw situatie en krijg je de zekerheid die jij nodig hebt”.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een aantal voordelen ten opzichte van de eerdergenoemde schenkkring:

    Je kunt bij een AOV een hoger bedrag en een langere looptijd van de uitkering verzekeren Je kunt zelf de dekking kiezen. Dit heeft invloed op de premie Bij arbeidsongeschiktheid word je beoordeeld en begeleid door specialisten. Zij helpen je ook bij je re-integratie

AOV minder duur dan het lijkt

Hoeveel kost een AOV eigenlijk? Die vraag krijgen Elcke en haar collega's het vaakst. "Als je in loondienst bent, dan gaat zo'n 15% van je inkomen op aan sociale lasten en pensioenpremies. Zo moet je eigenlijk ook rekenen als zelfstandig ondernemer."

“Je inkomen verzekeren is belangrijk. Als ondernemer hoef je hiervoor je uurtarief maar weinig te verhogen, soms zelfs maar met één euro. Daarmee heb je de premie van je AOV al grotendeels betaald." Daarnaast kun je de premie fiscaal aftrekken en heb je met bepaalde keuzes zelf deels invloed op de hoogte van de premie. Dat geeft een gerust gevoel”.

Jouw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bescherm je inkomen met een verzekering voor als je arbeidsongeschikt raakt. Vraag een gesprek aan om jouw risico’s te bespreken of lees meer over deze verzekering en bereken je premie.

phone

Hulp nodig?