Agrariër met iPad

Als agrariër aan de slag met nieuwe technologie en verzekerbaarheid

Agrarische bedrijven worden steeds groter en passen continu nieuwe technieken toe. Van zonnepanelen op stallen tot precisielandbouw en de inzet van drones. Ben jij ook bezig met innovatie of nieuwe technologische ontwikkelingen? Zorg dan dat je goed op de hoogte blijft van de risico's. Hier lees je over vijf recente technische ontwikkelingen binnen de agrarische sector en enkele bijbehorende risico’s.

Geert Wintermans

Digitalisering verhoogt de productie

Nederland is al decennia lang koploper in landbouw- en veeteeltinnovatie. Met name grote bedrijven zijn flink aan het digitaliseren. Bijvoorbeeld met tablets in de stal en drones die gewassen inspecteren. Volgens de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland staat de sector dan ook aan de vooravond van grote verschuivingen. Geert Wintermans is Risicospecialist van Rabobank. "Meer kunnen produceren met minder middelen. Dat is de drijver van veel nieuwe technologie die agrariërs nu aan het toepassen zijn. Neem bijvoorbeeld drones: die leveren veel tijdwinst op, zijn kostenbesparend en zorgen voor hogere en efficiëntere opbrengsten."

Bas Hurkens

De verzekerbaarheid van je bedrijf

"Als agrariër ben je in eerste plaats ondernemer en kijk je dus vooral naar het verdienmodel. Je wilt simpelweg weten hoe snel je een investering hebt terugverdiend", zegt Wintermans. "Maar we adviseren de ondernemers die nieuwe technologie toepassen om ook met andere aspecten rekening te houden. Dan gaat het bijvoorbeeld over wet- en regelgeving, risico's en de verzekerbaarheid van je bedrijf. Daar denk je als ondernemer misschien niet meteen aan, maar ze zijn wel heel belangrijk.

“Ben je van plan om in nieuwe technologie te investeren, neem dan zo snel mogelijk contact op met je verzekeringsadviseur”, adviseert Bas Hurkens. Hij is eveneens Risicospecialist bij Rabobank. "Zo verklein je de kans op nare situaties. Bijvoorbeeld dat je eerst veel geld investeert maar je verzekeraar het risico vervolgens te hoog acht. Dan is er een onverzekerbaar risico ontstaan."

Illustratie van een bedrijfsuitbreiding

Uitbreiden? Denk hieraan

Veel agrariërs breiden uit door nieuwe bouwblokken tussen de bestaande stallen in te bouwen omdat het bouwblok niet vergroot kan of mag worden. Dat kan gevolgen hebben voor je verzekeringspolis. Door deze uitbreiding kan de waarde van alle gebouwen namelijk samen dusdanig hoog worden dat je van de verzekeraar het risico moet opdelen (en dus niet alles onder één gebouw of stalverzekering kan vallen).

In gesprek met een adviseur?

Vijf risico’s van agrarische technologie

Laten we iets nader inzoomen op een aantal van die nieuwe technologieën. Met welke wet- en regelgeving moet je rekening houden en welke specifieke risico's komen er aan te pas? Een aantal voorbeelden:

1. De inzet van drones

Drones in de lucht en sensoren in de bodem worden ingezet om gewassen te meten, zo kan onder meer schimmel worden vastgesteld of op welke plekken er moet worden beregend. "Eén van mijn klanten die drones inzet zit met zijn bedrijf vlak bij een vliegveld. Hoewel het niet verplicht is, geeft hij ze daar toch iedere keer een seintje als hij gaat vliegen", aldus Wintermans. En wist je dat een vliegbrevet verplicht is om (zakelijk) met een drone te mogen vliegen? Voor zakelijk gebruik van drones ben je verplicht om een aparte drone-verzekering af te sluiten. Deze verzekering vergoedt schade die je met de drone veroorzaakt bij anderen. Daarnaast moet de drone over een bewijs van luchtwaardigheid beschikken en een goedgekeurd operationeel handboek hebben.

2. Zelfrijdende objecten

Hier en daar worden al zelfrijdende objecten ingezet, zoals tractoren en zaaimachines. In de land- en tuinbouw is het volgens de wet toegestaan om zelfrijdende objecten in te zetten. "Eventuele schade is echter niet automatisch meeverzekerd, neem hiervoor dus eerst contact op met je verzekeringsadviseur", aldus Wintermans.

3. Mono-mestvergister

Veetelers zetten een mono-mestvergister op hun erf, waarmee ze zelf duurzame energie opwekken en meststof produceren. Er zijn al agrariërs die de restwarmte van hun warmtekrachtkoppeling (WKK) installatie) gebruiken om mest om te vormen tot kunstmest. Er zijn echter wel een aantal zaken belangrijk om rekening mee te houden, onder andere:

    Houd rekening met verschillende regels per gemeente, mogelijk moet je bestemmingsplan hierop worden aangepast. Je hebt te maken met veiligheidsvoorschriften rondom gassen en ontploffingsrisico (ATEX-richtlijn). Je aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf moet in verband met die gassen mogelijk worden aangepast. Neem hiervoor contact op met je verzekeringsadviseur.

"Verder zal de verzekeraar altijd een inspectie uitvoeren of de installatie aan de wettelijke richtlijnen en de richtlijnen van de verzekeraar voldoet", zegt Hurkens.

4. Zonnepanelen

Op veel daken van stallen liggen inmiddels zonnepanelen. Ook voor zonnepanelen geldt een aantal zaken om rekening mee te houden:

    Zonnepanelen mogen niet meer op een asbesthoudend dak gelegd worden. Vaak is een vlamboogdetectie vereist, die omvormers automatisch uitschakelt wanneer er een afwijking in het normale stroom- en spanningspatroon wordt gedetecteerd. Je bent verplicht om de draagkrachtconstructie te toetsen. Mogelijk moet een gecertificeerde opleverkeuring volgens de nieuwe Scope 12 richtlijnen uitgevoerd worden.

"Dit zijn algemene richtlijnen. We zien in de praktijk dat veel verzekeraars hier anders mee omgaan. Zo eist Interpolis bijvoorbeeld nog geen Scope 12, maar specifieke elektrakeuring voor zonnepanelen volgens de NEN 1010 2015 norm en de NEN-EN-IEC62446 norm", zegt Wintermans.

5. Gebruik van computersystemen die zijn aangesloten op het internet

Steeds meer boeren gaan over op melken met computergestuurde apparaten en ook het voeren van dieren hoeft vaak niet meer handmatig. Machines nemen dit over. Steeds meer agrarische systemen zijn daarbij aangesloten op het internet. Houd daarbij rekening met de risico's van een hack. Met een Cyberpolis ben je gedekt tegen deze gevaren. Zo'n cyberverzekering dekt de meeste schade bij een hack, zoals het forensisch onderzoek naar het datalek, de kosten om bestanden te herstellen en aanpassingen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.

"Voorkomen is beter dan genezen. Zorg er daarom voor dat je kritische bedrijfsprocessen zoals klimaatregeling en voedering niet afhankelijk zijn van je 'internetcomputer'. Koppel die zo nodig los als dit kan of zorg ervoor dat er een hele goede beveiliging op de computer is geïnstalleerd. Draai regelmatig een back-up en controleer ook of die alle gegevens bevat die je wilt bewaren", aldus Hurkens.

Innovatie in agrarische sector

Wil je persoonlijk verzekeringsadvies over innovatie en nieuwe technologieën in de agrarische sector?

phone

Hulp nodig?