In 7 stappen je risico’s in de supply chain beperken

Je verkoopt spullen, maakt een product of levert halffabricaten. Daarvoor ben je als bedrijf aangewezen op de grondstoffen en producten van andere leveranciers. Zo ben je vanzelf onderdeel van een supply chain. Die afhankelijkheid brengt risico's met zich mee. Niet elke ondernemer is zich hiervan bewust. Hoe goed heb jij jouw risico's in beeld en wat kun je doen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken? Met dit stappenplan manage je jouw risico’s en verklein je de kans op schade.

Grotere kans op vertraging door globalisering

En dan loopt het plotseling spaak bij één van je toeleveranciers. Op dat ene, belangrijke product hoef je voorlopig niet te rekenen. Vertraging in de supply chain dus. Dat kan voor jou leiden tot omzetschade. We geven je een voorbeeld. Een groothandel in natuursteen heeft een tijd geleden een grote opdracht aangenomen voor een nieuw kantoorpand. Inmiddels kampt zijn producent uit Azië met leveringsproblemen als gevolg van schaarse grondstoffen. De vloer in het nieuwe kantoorpand kan daardoor nog niet gelegd worden. Het kantoorpand gaat nu een stuk later dan gepland open en de opdrachtgever stelt de groothandel in natuursteen verantwoordelijk voor deze vertraging.

Productielijnen zijn de afgelopen twintig jaar steeds internationaler geworden. Hierdoor neemt de kans op vertraging toe. Dit kwam duidelijk naar voren toen in het voorjaar van 2020 de coronacrisis uitbrak. Leveringsproblemen kunnen leiden tot claims en andere financiële risico's zoals omzetschade. Zo wordt bijvoorbeeld de auto-industrie momenteel geraakt door een chiptekort.

Illustratie paraplu

Maximaal grondstoffen inslaan

Het tekort aan grondstoffen, bouwmaterialen en chips wordt steeds groter. Consumenten, industrie en ondernemers hebben er last van. Door de tekorten voelen ondernemers zich steeds meer genoodzaakt om de hogere kosten door te berekenen aan hun klant. Of nog erger: nee moeten verkopen aan huidige en toekomstige klanten. Zo kan een tekort een groot effect hebben op gehele supply chain. Het grondstoffentekort leidt er ook toe dat ondernemers hun voorraad zo maximaal proberen te houden. Dit kan echter invloed hebben op je verzekerd bedrag. Als jij namelijk opeens veel meer voorraad hebt dan bij het afsluiten van je voorraadverzekering, heb je in geval van schade de kans op nare verrassingen. Ga daarom met je verzekeringsadviseur in gesprek. Zodat je in geval van schade voor het juiste bedrag verzekerd bent.

Oorzaken van vertraging in de keten

Door de coronacrisis ontstonden wereldwijd leveringsproblemen. Fabrieken lagen stil en schepen konden de haven niet uit. Maar er zijn veel meer situaties waardoor vertraging kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  Brand in het distributiecentrum Stakende medewerkers Een leverancier die failliet gaat De fabriek ligt plat door een cyberaanval Producten raken beschadigd door een ongeval tijdens transport Een schip blokkeert een belangrijke vaarroute

De laatste situatie gebeurde in maart 2021, toen de Ever Given vastliep in het Suezkanaal. Een enorme bootfile was het gevolg. Pas na zes dagen werd het schip losgetrokken. Tienduizenden containers met producten kwamen hierdoor te laat op hun plaats van bestemming. Dat leidde tot miljoenen euro's omzetverlies.

Illustratie klembord met checklist en pen

Manage risico's in de supply chain

Omzetschade of een claim van opdrachtgevers kunnen flinke financiële gevolgen hebben. Met onderstaande stappenplan kun je jouw risico's zoveel mogelijk beperken:

 1. Breng je supply chain in kaart
  Wie leveren er producten aan elkaar en waar komen de grondstoffen voor die producten vandaan?
 2. Maak een risicoanalyse
  Van welke onderdelen of grondstoffen ben je het meest afhankelijk? Waar zijn de kansen op problemen het grootst? Mogelijk gaat het om één specifieke leverancier of gaat het meer om de transportbewegingen.
 3. Kijk naar alternatieve leveranciers
  Waar kun je terecht als het in de supply chain misgaat? Kun je standaard inkopen bij meer leveranciers, zodat je het risico spreidt? Je zou ook kunnen nadenken over het inkopen van extra voorraden.
 4. Bestudeer je inkoopcontracten
  Welke clausules en aanvullende voorwaarden hanteert je leverancier bij brand of andere productieproblemen? Ga jij akkoord met deze voorwaarden?
 5. Check je eigen leveringsvoorwaarden
  Kunnen klanten jou bijvoorbeeld aansprakelijk stellen voor hun geleden schade? Is dit een voorwaarde die jij kunt accepteren?
 6. Check de voorwaarden van je klanten
  Mogelijk heb je klanten die hun eigen (inkoop)voorwaarden aan je opleggen. Houd ook die nog eens tegen het licht. Mogelijk staan er bepalingen in die je bij nader inzien toch te risicovol vindt, zoals een schadevergoeding als er te laat wordt geleverd. In de praktijk komt het zelfs voor dat in geval van overmacht (force majeure) je toch aansprakelijk bent voor schade die jouw klant leidt. Bepaal in hoeverre je dit aanvaardbaar vindt.
 7. Check je verzekeringen
  Je kunt je voor bepaalde risico's in de supply chain verzekeren. In geval van schade kun je dus daarop terugvallen. Bij jouw verzekeringsadviseur kun je aangeven over welke verzekerbare risico’s je advies wilt ontvangen.

Risico’s die je kunt verzekeren

Er zijn zoals gezegd verzekeringen die in bepaalde gevallen de financiële gevolgen van een vertraging in de supply chain dekken. Een voorbeeld hiervan is de zogeheten toeleveranciersdekking op je bedrijfsschadeverzekering. Je hebt dan dekking voor bedrijfsschade die jij leidt door brand bij jouw toeleverancier.

Toeleveringsrisico
Stel dat je een verzekerd belang hebt van € 10 miljoen, daarvan is bijvoorbeeld de afhankelijkheid van je leverancier 30%. Als de fabriek van de leverancier door brand wordt verwoest, dan krijg je bij deze polis maximaal € 3 miljoen uitgekeerd. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden:

  Je hebt je risico’s verzekerd De verzekering is geldig op jouw locatie

Afnemersrisico
Naast het toeleveringsrisico bestaat ook het afnemersrisico. Stel dat een klant wordt getroffen door brand en om die reden je product niet meer afneemt. Ook dat risico kun je verzekeren.

Transportverzekering
Op een transportverzekering is het mogelijk om ook de te verwachten winst mee te verzekeren. Bijvoorbeeld een collectie zomerkleding komt met een zeetransport naar Nederland. Op het moment dat deze collectie tijdens het transport beschadigd raakt, is het zinloos om nog een nieuwe voorraad te bestellen. Voordat deze aangekomen is in Nederland, is het zomerseizoen over en wil niemand de kleding meer kopen. Het is in zo’n geval aan te raden om ook de te verwachten (imaginaire) winst te verzekeren. Op een transportverzekering is het doorgaans wel vereist dat de goederen daadwerkelijk beschadigd zijn. Een vertraging zonder materiële schade is niet verzekerd.

Wil je meer weten over transportrisico’s? Lees dan:

Contractmanagement

Een verzekering is niet je enige houvast. Maak goede afspraken met leveranciers en afnemers over risico's en eigenaarschap. Wie is waarvoor aansprakelijk en vanaf welk moment wordt die aansprakelijkheid overgeheveld naar de partner? Deze afspraken voorkomen veel juridisch gedoe. Contractmanagement is specialistisch werk waarbij het aankomt op juridische kennis en details.

Risico's in je supply chain

Meer weten over de verzekerbare risico’s in je supply chain en advies over passende verzekeringen? Ga in gesprek met een adviseur