Duurzaam landbouwbedrijf

Slim verduurzamen met Van Aalsburg

Steeds meer bedrijven nemen stappen om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door het opwekken van zonne- of windenergie, isoleren van het bedrijfspand, de aanschaf van elektrische auto’s of het aanpakken van de bedrijfsprocessen. Bij Van Aalsburg uit Hellouw, een dorp in West-Betuwe, zet de directie al jaren in op een duurzamer bedrijfsproces. Dat mes snijdt aan twee kanten. Niet alleen de CO2-uitstoot neemt af, maar het werk is hierdoor voor medewerkers lang niet meer zo zwaar als vroeger. Een mooie ontwikkeling, maar ook een die nieuwe risico’s met zich meebrengt. Ben jij je al bewust van deze risico’s?

Een oude techniek in een modern jasje. Zo omschrijft Dick van Aalsburg de manier waarop zijn bedrijf vandaag de dag opereert. Zeg je Van Aalsburg, dan denk je aan wilgenhout. Van deze grondstof maken ze onder andere schuttingen, legakkers, oeverbescherming, zinkstukken, natuurlijke eilanden en stuifschermen. Die laatste beschermen de duinen tegen water en wind. De onderneming beschikt over twee eigen kwekerijen en haalt verder nog wilgen uit de Biesbosch.

Het waren vader en grootvader Van Aalsburg die in 1964 de basis legden voor het familiebedrijf, dat in de decennia erna zou uitgroeien tot marktleider. Ruim 55 jaar later telt de onderneming 75 medewerkers, waarvan ongeveer een derde familielid is. Naast Nederland is Van Aalsburg inmiddels ook actief in België, Frankrijk en Duitsland.

Duurzamere bedrijfsprocessen

Duurzaamheid komt in het bedrijfsproces op twee manieren terug: veel minder uitstoot van CO2 en een langere inzetbaarheid van mensen. “In de tijd van mijn vader en grootvader was wilgen knotten nog erg arbeidsintensief. Zij gebruikten kapmessen en moesten met een bos op hun schouder tientallen meters door de drassige Biesbosch lopen. Mijn opa stond op zijn 80e nog hout te hakken, maar hij was een uitzondering”, vertelt Van Aalsburg. “Het planten van de wilgen gebeurt inmiddels machinaal. De kapmessen zijn ingeruild voor elektrische kettingzagen en ook het sjouwen is verleden tijd. Daarvoor zet het bedrijf nu zogeheten lieren in, die de wilgentakken machinaal optillen en verplaatsen. Voor het project aan de Waddenkust gebruiken we speciale kranen die tot het water kunnen komen. Daardoor hoeven medewerkers nagenoeg niet meer te sjouwen.”

Vraag naar wilgen neemt weer toe

Het werk lichter en minder eenzijdig maken. Door steeds te blijven automatiseren wil Van Aalsburg een aantrekkelijke werkgever blijven voor de jonge generatie medewerkers. “We groeien nu zo’n 10 procent per jaar. Dat lukt alleen als we blijven innoveren.”

Een jaar of vijftien geleden zagen ze bij Van Aalsburg de handel in wilgen iets afnemen. Waterschappen, provincies en gemeenten kozen steeds vaker voor kunststof, beton- en asfaltmatten. “Echt duurzaam kun je die materialen niet noemen. Langzaam maar zeker groeide het besef dat het erg duur is om deze constructies over 100 jaar weer uit de grond te halen”, aldus Van Aalsburg. Inmiddels neemt de vraag naar wilgenhout daarom weer toe. Dat geldt ook voor andere natuurlijke producten die het bedrijf levert, zoals maisdoek, jute doek en sisaltouw.

Nieuwe risico’s door duurzamere keuzes

Het doel van Van Aalsburg is om de productie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Zo hebben kettingzagen een accu, een paar boten varen op batterijen en voor de kranen en rupsvoertuigen gebruikt Van Aalsburg HVO. Dat is een nieuw type dieselbrandstof dat wordt gemaakt van afgewerkte oliën en restafval, zoals dierlijke vetten. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met maar liefst 89 procent gereduceerd.

Heb je als ondernemer ook plannen om je bedrijfspand of je bedrijfsprocessen te verduurzamen? We gaan graag met je in gesprek over de risico’s die daarbij komen kijken. Wellicht sluiten je verzekeringen niet meer aan bij je nieuwe situatie. Samen kijken we naar de best passende oplossing voor je bedrijf en we kunnen je in contact brengen met een van onze partners op het gebied van verduurzaming.

Agrariër is duurzame koploper

De agrarische sector loopt voorop in duurzame energieproductie. Ruim 45 procent van het energiegebruik in de primair agrarische sectoren wordt nu al duurzaam opgewekt door de sector zelf. Het gaat daarbij met name om wind en biomassa.

In gesprek met een adviseur?

Zonnepanelen op je bedrijfsdak

Van Aalsburg heeft bovendien ook 750 zonnepanelen op het dak van de bedrijfshal. Die zijn ruimschoots voldoende om aan de eigen energievraag te voldoen. Het bedrijf onderzoekt nu de mogelijkheid om met batterijen het overschot aan duurzaam geproduceerde energie op te slaan. Zo kunnen ook op heel zonnige dagen alle panelen aan blijven staan. Verder staat er op het bedrijventerrein een windwokkel. Die levert op jaarbasis tussen 2.000 en 3.500 kWh. Dit jaar komen daar nog twee exemplaren bij.

Van Aalsburg is lang niet het enige bedrijf met zonnepanelen op het dak. Steeds meer ondernemers kiezen hiervoor. Let er wel op dat dit mogelijk gevolgen heeft voor de verzekerbaarheid van je bedrijfspand. Ga dus vóór aanschaf van de zonnepanelen in gesprek met je verzekeringsadviseur, zoals Dick van Aalsburg dat ook deed.

Hier moet je zoal rekening mee houden bij de aanschaf van zonnepanelen:

    Hoe is je dak geïsoleerd? Veel panden zijn uitgerust met zeer brandbaar isolatiemateriaal, zoals bijvoorbeeld EPS-isolatie, ook wel bekend als tempex. Dat is zeer brandbaar en hiervoor gelden dus strengere eisen. Maar ook andere onderdelen van de installatie hebben invloed op de brandbaarheid, zoals omvormers, connectoren en bekabeling. Bijna iedere verzekeraar eist tegenwoordig vlamboogdetectie. Als er op het dak een brandgevaarlijke situatie ontstaat, dan worden de omvormers automatisch uitgeschakeld. Is je dak wel geschikt voor zonnepanelen? Laat een constructieberekening maken om aan te tonen dat het dak sterk genoeg is om zonnepanelen te dragen. Bij schade kan een verzekeraar om deze berekening vragen. De installatie en montage moet voldoen aan een bepaalde kwaliteitseis. Ga daarom alleen in zee met een deskundig installateur die de regels kent en laat een opleveringsbewijs van de zonnepanelen opmaken.

Lees ook:

Duurzaamheid als verdienmodel

Dick van Aalsburg: “Tien jaar geleden werd duurzaamheid in de markt vooral nog gezien als kostenpost. Inmiddels halen we er met aanbestedingen veel voordeel mee. Instanties als waterschappen, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeenten en provincies kijken heel nauwgezet naar de duurzame paragraaf van je aanbod. Als je die goed invult, dan krijg je fictieve korting. Daarmee hebben we van duurzaamheid nu een verdienmodel kunnen maken.”

Investeren in brandveiligheid

Geoogste wilgentakken uit de Biesbosch worden door Van Aalsburg opgeslagen op de werf in Hellouw. Die is momenteel 4,5 hectare groot en wordt de komende twee jaar uitgebreid naar 7 hectare. Branden zijn hier nooit geweest, maar toch blijft het bedrijf investeren in extra veiligheidsmaatregelen. Samen met de verzekeraar zijn we hier regelmatig met Van Aalsburg over in gesprek. Verzekeraars worden steeds kritischer, dus om verzekerbaar te blijven, zul je ook preventiemaatregelen moeten nemen. Anders kan het voorkomen dat je bij brand niet verzekerd bent. Van Aalsburg heeft een groeiend bedrijf waar brandbaar materiaal wordt verwerkt, dit vraagt extra aandacht. Zo zijn er onlangs nog extra blusputten bijgekomen. “Ook onderzoeken we het gebruik van warmtebeelden om mogelijke brandhaarden snel in de kiem te smoren. Er staat een uitbreiding van de opslag gepland en daar gaan we meer compartimenteren. En ook dat doen we uiteraard duurzaam”, aldus Van Aalsburg.

De verzekerbaarheid van je bedrijf

Het verduurzamen van je bedrijf is een mooie ontwikkeling, maar brengt ook nieuwe risico’s met zich mee. Als ondernemer kijk je in de eerste plaats naar het verdienmodel, je wilt simpelweg weten hoe snel je een investering hebt terugverdiend. Maar je moet als ondernemer ook rekening houden met andere aspecten, zoals de wet- en regelgeving, risico’s en de verzekerbaarheid van je bedrijf. Daar denk je als ondernemer misschien niet direct aan, maar ze zijn wel heel belangrijk.

Heb je plannen om je bedrijfsprocessen te verduurzamen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

phone

Hulp nodig?