Dokter geeft voorgeschreven recept aan patiënt

Hoe ga je om met ziekteverzuim onder medewerkers?

Medewerkers in Nederland zitten steeds langer ziek thuis. Het aantal verzuimdagen is in 2022 ruim dertig procent meer dan voorgaande jaren. Dit blijkt uit cijfers van Arbo Unie. Heb jij als werkgever ook last van een hoger ziekteverzuim? En weet je al hoe je dit risico kunt beperken? In dit artikel gaan we in op de mogelijke oorzaken van ziekteverzuim, hoe je het risico op ziekteverzuim kunt beperken en welke maatregelen je kunt nemen.

Stijgend ziekteverzuim in Nederland

Het aantal ziekmeldingen per week steeg in de laatste jaren met tien procent, dit blijkt uit de cijfers van Arbo Unie. Een hoger ziekteverzuim in Nederland dus. Bovendien neemt de verzuimduur enigszins toe. In 2022 ligt de verzuimduur tussen de vijf en zeven dagen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Een oorzaak voor het stijgende ziekteverzuim kan de krapte op de arbeidsmarkt zijn. Vrijwel iedere sector heeft hier inmiddels mee te maken. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal openstaande vacatures een recordhoogte heeft behaald. Ook de werkloosheid was sinds 2003 niet zo laag. Het grote aantal beschikbare banen is een probleem voor de werkgever én de werknemer. Deze zorgt namelijk voor een hogere werkdruk bij werknemers. Uit een onderzoek van TNO blijkt dat steeds meer medewerkers stress en burn-outklachten ervaren.

Met verzuimpreventie aan de slag

Actief met je medewerkers aan de slag gaan met ziekteverzuim en stressrisico’s is de eerste stap. Begin hierin met het inventariseren van je gehele bedrijfsproces. Je kunt bijvoorbeeld de gedrag- en kerncompetenties van alle medewerkers in kaart brengen. Dit is een middel om te bepalen of medewerkers op de juiste plek zitten en wat hun stressrisico’s zijn. Nadat je dit in kaart hebt gebracht, kun je ook met medewerkers in gesprek gaan. Kijk hoe zij hun baan momenteel vinden en maak gezamenlijk een ontwikkelingsplan.

Uitgevallen medewerker door ziekte in dienst? Dit zijn de regels

Je moet als werkgever minimaal 70% van het loon doorbetalen, over een periode van 2 jaar. Er zijn ook CAO's die eisen dat het loon volledig, tot 100%, wordt doorbetaald. Je hebt re-integratieverplichtingen. Na 6 weken moet je via een arbodienst of arbo-arts de eerste stappen ondernemen naar een eventuele terugkeer op de werkvloer. Verder is het verplicht om een dossier bij te houden, met gespreksverslagen en gemaakte afspraken. Doe je dit niet of onvoldoende, dan kun je een loonsanctie krijgen. In dat geval word je als werkgever verplicht het loon van je werknemer maximaal 52 weken langer door te betalen. Naast de al verplicht 104 weken van ziekte waarin de werkgever het loon moet doorbetalen wordt door deze loonsanctie de loondoorbetalingsperiode verlengd tot maximaal 156 weken.

Een zieke medewerker is al vervelend genoeg, maar je kunt daarnaast ook te maken krijgen met indirecte kosten en gevolgen, zoals het inhuren van een tijdelijke invalkracht. Maar dit is niet altijd mogelijk waardoor de werkbelasting voor de andere collega’s hoger kan komen te liggen. Bovendien kan de krapte op de arbeidsmarkt deze oplossing bemoeilijken. Hierdoor kan het verzuim van de ene medewerker leiden tot verzuim van meerdere medewerkers. Goed dus om samen met je werknemers te kijken hoe je ziekteverzuim tegen kunt gaan.

In gesprek met een adviseur?

Wegnemen van stressrisico's

Een hogere werkdruk kan leiden tot ziekteverzuim. En juist op die hogere werkdruk heb je als werkgever niet altijd controle. Waar je wel controle op hebt, is openheid naar het personeel. Deel de omzet en winst van het bedrijf. Dit zorgt voor meer betrokken medewerkers en zij zijn dan beter op de hoogte van hoe het gaat met het bedrijf. Wees ook open over wat het betekent als iemand er langdurig uitligt. Stress over bijvoorbeeld levertijden en kwaliteit kun je als werkgever juist bij medewerkers weghouden. Zo kunnen zij zich richten op het werk zonder extra druk en zorgen.

Stephan Struijk

Ga ziekteverzuim tegen

“Minder stress. Meer betrokkenheid. Mensen die op de juiste plek zitten. Die factoren vormen de basis van een goed preventiebeleid”, stelt Stephan Struijk. Hij is Verzekeringsadviseur Zakelijk bij Rabobank.

"Het is belangrijk dat je een goede verzekering voor ziekteverzuim afsluit, dat zorgt voor rust. Maar een goed preventiebeleid, met aandacht voor stress, vitaliteit en werkgeluk is net zo belangrijk. Een beleid met een verzuimprotocol is dus aan te raden. Daarin staat precies omschreven hoe een ziektemelding moet worden behandeld, inclusief het communicatietraject dat volgt."

Een risico-inventarisatie en -evaluatie

Een belangrijk onderdeel van een goed beleid om verzuim tegen te gaan is een risico-inventarisatie en -evaluatie, beter bekend als de RI&E. Wat in ieder geval vereist is in een RI&E is:

Er moet geïnventariseerd worden op welke manier het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met een arbodienst of een arbo-deskundige gedaan worden en moet schriftelijk worden vastgelegd. Vast onderdeel van een RI&E is een Plan van Aanpak, met maatregelen om risico's aan te pakken. Eventuele arbeidsongevallen uit het verleden moeten in een RI&E worden opgenomen. Belangrijk is dat je de RI&E regelmatig evalueert en dat je je medewerkers hierbij betrekt. Een RI&E opstellen is dan ook geen eenmalige actie, maar zou voortdurend onder de aandacht moeten blijven en moeten worden aangepast bij wijzigende bedrijfssituaties.

"Een RI&E is wettelijk verplicht, al hebben lang niet alle bedrijven die laten opstellen. Je moet dit document bovendien regelmatig blijven toetsen. 100% veiligheid bestaat niet, maar een RI&E draagt er wel aan bij. Een werkgever die preventie serieus neemt, kan niet zonder. Het laat zien dat je bewust met risico's omgaat. In de praktijk heeft dat een positieve uitstraling op de medewerkers, op klanten, maar ook op een verzekeraar”, aldus Stephan.

Als werkgever je verzuimrisico's goed gedekt

Een verzekeringsadviseur bespreekt graag de mogelijkheden van een verzuimverzekering met je.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer