Wab

Ben jij op de hoogte van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Als werkgever heb je er wellicht al van gehoord: de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Beter bekend als WAB. Deze wet regelt de relatie tussen werkgevers en werknemers, inclusief de bijbehorende rechten en plichten. Voor elke ondernemer heeft deze wet gevolgen. Ben je ondernemer en heb je mensen in dienst? Of het nu gaat om medewerkers met een tijdelijk of vast contract, uitzendkrachten of payrollers: dit artikel over de WAB is voor jou mogelijk relevant.

Leontine Neur

Het ontstaan van de WAB

Vast minder vast en flex minder flex. Dat is het idee achter de introductie van de WAB. Leontine Treur werkt als econoom voor RaboResearch en legt uit: "Het aantal werknemers met een flexibel contract in Nederland nam de afgelopen tien jaar fors toe, naar bijna 2 miljoen. Met deze wet wil de regering die tendens stoppen. Het idee is dat het door de WAB voor werkgevers aantrekkelijker is geworden om een vast contract aan te bieden. Zij zullen daardoor sneller geneigd zijn om hun mensen een vast contract te geven."

1. Check je arbeidscontracten

Het is belangrijk dat je weet welke regels er gelden voor je verschillende medewerkers. Het is daarom aan te raden om een duidelijk overzicht van je medewerkers te hebben. Welke medewerkers hebben een vast contract? Zijn er oproepkrachten? Werkt iemand via een payroll-achtige constructie? "Dat overzicht moet je echt hebben. Heb je dit nog niet gedaan, dan is het zaak om snel alle arbeidscontracten in je organisatie door te (laten) spitten", aldus Treur. Zo weet je namelijk welke regels gelden voor je verschillende medewerkers. Als voorbeelden noemt Treur de hoogte van de WW-premie en de regels voor oproepkrachten.

2. Overweeg een MKB-verzuimontzorgverzekering

Met de WAB probeert de regering de verschillen tussen vaste en flexibele contracten kleiner te maken en het daarmee aantrekkelijker te maken voor werkgevers om een vast contract aan te bieden. Kiezen voor werknemers vast in dienst in plaats van tijdelijke of flexwerknemers, brengt risico’s met zich mee. Denk aan het risico van langdurig zieke medewerkers. De kosten kunnen dan hoog oplopen.

Veel werkgevers hebben zich daarom verzekerd tegen de kosten van langdurig zieke medewerkers. Maar dat betekent niet dat je overal vanaf bent. Zo moet je je nog steeds voldoende inzetten om de medewerker te laten re-integreren. Hiervoor is de MKB-verzuimontzorgverzekering ontwikkeld. De MKB-verzuimontzorgverzekering is een combinatie van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening die je maximaal ontzorgt. Deze verzekering helpt kleinzakelijke werkgevers bij de re-integratie van zieke medewerkers en beperkt daarnaast de financiële risico’s van verzuim. "De verzekeraar betaalt het loon door, neemt de administratieve rompslomp uit handen en geeft een 'Poortwachter-proof-garantie'. Zo loop je niet het risico op een boete achteraf", aldus Treur.

Illustratie stapeltje Euromunten

MKB-verzuimontzorgverzekering?

Wil je persoonlijk advies over de MKB-verzuimontzorgverzekering?

Vraag een gesprek aan

3. Vraag compensatie aan bij langdurige ziekte

Wanneer je werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kun je als werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Vanwege de kosten van de transitievergoeding beëindigen werkgevers vaak niet het dienstverband na 2 jaar ziekte. Met de Regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever nu echter de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat je als werkgever te maken kan krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers. Daarnaast voorkomt de regeling dat werknemers lang in onzekerheid blijven.

4. Het ontslaan van een medewerker is makkelijker geworden

Heb je de afgelopen jaren mensen moeten ontslaan? Heel eenvoudig ging dat waarschijnlijk niet. De WAB heeft die drempel iets verlaagd. Er zijn acht gronden voor ontslag. Denk aan 'weigeren van werk' tot 'een ernstig verstoorde arbeidsverhouding'. "Tot 2020 moest je als werkgever 100% voldoen aan één van die gronden. Dat bleek in de praktijk vaak moeilijk. De WAB zegt dat een combinatie van een aantal omstandigheden ook een reden kan zijn voor ontslag", aldus Treur.

5. Medewerker heeft recht op transitievergoeding bij ontslag

Medewerkers hebben voortaan vanaf de allereerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Of ze nu vast in dienst zijn of een flex-contract hebben. Voor uitzendkrachten geldt dat het uitzendbureau deze vergoeding moet betalen. "Die kosten zullen ze in hun tarieven verwerken.", zegt Treur. Ook maakt het niet meer uit hoe oud de werknemer is. De hoogte van de transitievergoeding hangt alleen nog af van de lengte van het dienstverband en bedraagt een derde bruto maandsalaris per jaar.

6. Regels rondom tijdelijke contracten

Vóór de intrede van de WAB mocht je medewerkers maximaal drie tijdelijke contracten geven binnen een periode van twee jaar. Dat is verruimd naar drie jaar. "Feitelijk zijn we daarmee weer terug naar de periode van vóór de Wet Werk en Zekerheid", zegt Treur. "Wil je iemand wel behouden, maar kun je die persoon om welke reden dan ook geen vast contract geven, dan mag je hem of haar na een tussenperiode van 6 maanden waarin diegene niet bij jouw bedrijf in dienst is geweest weer een contract voor bepaalde tijd geven. In sommige branches waar veel seizoenswerk wordt verricht ligt die periode op drie maanden." En daar komt nog iets bij. Mensen met een oproepcontract moet je tegenwoordig na een jaar een aanbod doen voor een vast aantal uren. Dat moet overeenkomen met het gemiddelde aantal gewerkte uren van het afgelopen jaar.

MKB-verzuimontzorgverzekering?

Wil je persoonlijk advies over de MKB-verzuimontzorgverzekering?

7. Vaste contracten aantrekkelijker door WW-premie

Ook de hoogte van de WW-premie is met de invoering van de WAB anders geregeld. "Voor mensen met een vast contract betaal je nu 5% minder premie dan voor mensen met een tijdelijk of flex-contract. Ook met deze maatregel wil de overheid vaste contracten aantrekkelijker maken", zegt Treur.

Gevolgen van de WAB op je verzekeringen

Benieuwd welke gevolgen de WAB heeft op je verzekeringen? Ga in gesprek met een verzekeringsadviseur.

phone

Hulp nodig?