Wat te doen bij een zakelijk conflict?

Van een klant die je factuur niet wil betalen tot een arbeidsconflict met een werknemer: veel ondernemers krijgen wel eens te maken met een zakelijk conflict. Schakel je hiervoor ad hoc een juridisch adviseur in of sluit je van tevoren een rechtsbijstandsverzekering af, waarvoor je maandelijks een premie betaald? We zetten beide opties voor je op een rij.

Als ondernemer wil je het liefst goede relaties onderhouden met opdrachtgevers, klanten, leveranciers of andere bedrijven. Toch kan er gedurende een klus of bij het maken van een afspraak iets gebeuren waardoor deze relatie wordt verstoord. Dit zou kunnen leiden tot een zakelijk conflict.

Maar wat houdt een zakelijk conflict in? En is dit hetzelfde als een juridisch conflict? Niet helemaal. We leggen het verschil aan je uit:

    Zakelijk conflict: je hebt bijvoorbeeld een probleem met een leverancier, de verhuurder van je bedrijfspand of met een medewerker over ontslag en je komt samen niet tot een oplossing. Juridisch conflict: de rechter wordt ingeschakeld om over het zakelijke conflict een beslissing te nemen.

Een zakelijk conflict is vervelend en er kunnen hoge kosten bij komen kijken. Want bij sommige conflicten is de hulp van een juridisch professional nodig en dát is wat vaak voor die hoge kosten zorgt. Zo ben je bij een gemiddelde zaak tussen € 10.000 kwijt aan een advocaat. Deze procedurekosten zijn voor eigen rekening, tenzij de rechter beslist dat de verliezende partij hiervoor opdraait. Best wel een groot risico voor je bedrijf dus.

Voorbeelden van zakelijke conflicten

Misschien klinkt een zakelijk conflict nog als een ver-van-je-bedshow, aangezien je goede afspraken en prettige zakelijke relaties hebt. Toch kan elke ondernemer een keer in een zakelijk conflict terechtkomen. We sommen daarom vijf veelvoorkomende zakelijke juridische conflicten voor je op:

1. Conflict met personeel

Je hebt te maken met een medewerker die niet goed functioneert en die ook niet lekker in de groep ligt. Dit kan oplopen tot een conflict op het werk. Bovendien kun je deze werknemer niet zomaar ontslaan, bijvoorbeeld omdat hij een vast contract heeft.

2. Conflict met een klant

Je hebt een opdracht gedaan voor een klant, maar zij is niet tevreden en weigert de factuur over te maken. Er zijn al twee herinneringen verstuurd.

3. Conflict met zakelijke partner

Je bent een overeenkomst aangegaan met een ander bedrijf, maar je vindt dat de afspraken niet worden nagekomen. Andersom kan natuurlijk ook: je zakelijke partner beschuldigt jou van contractbreuk.

4. Conflict met leverancier

Er is iets misgegaan met de levering van een product. Het vertoont gebreken of wordt veel later bezorgd dan is afgesproken.

5. Conflict met (ver)huurder

Je verhuurt een bedrijfspand. Na verloop van tijd blijkt dat de huurder werkzaamheden uitvoert die op deze plek niet zijn toegestaan. Of andersom: als huurder krijg je plotseling te maken met een forse huurverhoging, die jij onredelijk acht.

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering

Een zakelijk conflict kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. Het kan veel geld kosten, zorgen voor stress en het kost tijd en energie die je liever in het ondernemen stopt. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering sta je er niet alleen voor. Je bent dan namelijk verzekerd voor juridische bijstand bij een zakelijk conflict. Dit conflict kan bijvoorbeeld met een werknemer, leverancier of klant zijn. Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is niet verplicht, maar kan wel heel fijn zijn om te hebben.

De voordelen van een zakelijke rechtsbijstandverzekering kunnen zijn:

    Je bent verzekerd van juridische hulp bij een zakelijk conflict met een klant, leverancier, opdrachtgever of de overheid. Je krijgt telefonisch advies over het zakelijk conflict. Dit is soms al voldoende om het conflict op te lossen. Je kunt de zakelijke rechtsbijstandverzekering combineren met andere bedrijfsverzekeringen. Je kunt in aanmerking komen voor onafhankelijk en deskundig advies.

Soms is dus één telefoontje met juridisch advies voldoende. Het kan ook zijn dat de juridisch adviseur je zaak overneemt. Dan draag je het dossier over, waaronder alle e-mailcorrespondentie, de contracten en facturen. Je hoeft vanaf dat moment meestal niet meer zelf te communiceren met de andere partij.

Lees ook: een rechtsbijstandverzekering afsluiten: wanneer verstandig?

Wat is gedekt onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering worden doorgaans de volgende kosten vergoed:

    Juridisch advies bij een zakelijk conflict of juridisch geschil (dit kan ook een telefoongesprek zijn, als er nog niet echt sprake is van een conflict) De eventuele inzet van een mediator Proceskosten als je door de rechter tot een proces veroordeeld wordt

Soms moet een incassobureau worden ingeschakeld om een onbetaalde factuur te innen. Deze incassokosten zijn niet bij elke zakelijke rechtsbijstandverzekering standaard opgenomen. Als je dit wel belangrijk vindt, informeer hier dan over voordat je de verzekering afsluit.

Er zijn zakelijke en juridische conflicten waarbij een rechtsbijstandverzekering de kosten niet dekt. Dit gaat onder meer om belastingkwesties, faillissementen, verkeersboete, fusies, octrooizaken, partijen in het buitenland en onenigheid over subsidies.

Wat ook goed is om te weten, is dat rechtshulp niet verzekerd is als het geschil is ontstaan vóór het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering. Dit geldt ook als je bij de aanschaf al kon vermoeden dat het geschil zou ontstaan.

Kosten van een zakelijke rechtsbijstandverzekering

Maar wat kost een zakelijke rechtsbijstandverzekering eigenlijk? Voor de meeste ondernemers gaat het om een premie van gemiddeld enkele tientjes per maand. De hoogte van je premie is onder andere afhankelijk van de branche waarin je werkt, het aantal werknemers binnen je organisatie, de hoogte van je omzet of je exploitatiekosten. Wil je een inschatting van de premie voor jouw bedrijf? Bereken dan hier je premie.

Schakel jij liever ad hoc een juridisch adviseur in?

Ondernemers hebben de keuze om een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Een alternatief is zelf ad hoc een juridisch adviseur inschakelen. Dat kan een waardevolle investering zijn om de belangen en de juridische positie van je bedrijf te beschermen. Bij deze optie kunnen de kosten behoorlijk oplopen. Maar het brengt ook voordelen met zich mee, zoals:

1. Juridische expertise aan boord

Een juridisch adviseur kan je helpen om juridische kwesties beter te begrijpen en complexe wetten te interpreteren.

2. Risicobeheer

Als bedrijf krijg je te maken met juridische risico's. Een juridisch adviseur kan vroegtijdig potentiële risico's signaleren en adviseren over maatregelen die je kunt nemen. Denk aan het opstellen van een waterdicht contract, waarmee je de kans op een zakelijk geschil verkleint.

3. Geschillenbeslechting

Heb je een geschil met een klant of leverancier? Een juridisch adviseur treedt hierbij op als pleitbezorger van je bedrijf. Zij helpt je bij het oplossen van een geschil door middel van onderhandelingen, mediation of arbitrage. Als het tot een gerechtelijke procedure komt, dan adviseert de jurist over de te voeren strategie.

4. Wet- en regelgeving

Een juridisch adviseur houdt je op de hoogte van relevante wet- en regelgeving die van toepassing is op jouw zakelijke activiteiten. Dit kan je bedrijf helpen om juridische problemen te voorkomen.

Wat doe jij om juridische risico’s te verkleinen? Schakel je een juridisch adviseur in of sluit je een rechtsbijstandverzekering af?