Monteur van zonnepanelen

Zonnepanelen op je dak?

Wil je persoonlijk verzekeringsadvies over de risico’s van zonnepanelen?

Zonnepanelen op je dak?

6 tips om je risico’s te verkleinen

Op steeds meer daken van bedrijfsgebouwen liggen zonnepanelen. Een mooie ontwikkeling, maar ook een die verzekeraars enige zorgen baart. Zo zien ze de risico's op brand en onveilige dakconstructies toenemen. Lees hier waar je op moet letten om de risico’s te verkleinen.

Subsidies zijn grote stimulans voor bedrijven

Bianca van Dijk is Programmamanager Energietransitie bij de Rabobank. De inhaalslag die zonne-energie nu maakt, is volgens haar vooral te danken aan de subsidiepot van de overheid. "Deze zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is een enorme stimulans voor bedrijven om met zonnepanelen aan de slag te gaan. En dat is goed ook, want zon speelt een belangrijke rol in het halen van de klimaatdoelstellingen die we met elkaar hebben afgesproken. Bovendien rendeert zonne-energie steeds beter. De terugverdientijd ligt inmiddels zo rond de zeven, acht jaar, terwijl de huidige generatie zonnepanelen gemiddeld 25 jaar meegaan."

Wist je dat …

Je als grootverbruiker met de SDE++ subsidie financiële steun kunt ontvangen voor het opwekken van duurzame energie zoals zonnepanelen? Voor 2021 is er 5 miljard euro beschikbaar voor deze regeling De SDE++ kan slechts 1 keer per jaar worden aangevraagd, dit is voor 2021 van 21 september tot en met 14 oktober. Daarnaast is er sinds voorjaar 2021 een nieuwe subsidie genaamd de ISDE, deze is bestemd voor kleinverbruikers, en is een eenmalige subsidie bij de aanschaf van zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat je een minimaal eigen energieverbruik hebt van 50.000 kWh.

Tip 1: Schakel vóór aanschaf je verzekeringsadviseur of je verzekeraar in

Toch zijn er zoals gezegd dus ook zorgen, onder meer op het gebied van brandveiligheid. Volgens TNO zijn elk jaar enkele tientallen branden toe te schrijven aan zonnepanelen. En die blijken bovendien lastig te blussen, waardoor de schade vaak groter uitpakt. "Verzekeraars zien er daarom nu strenger op toe dan voorheen dat bij de installatie van zonnepanelen alle voorschriften netjes worden nageleefd", zegt Van Dijk. "In het verleden zagen we dat mensen nog wel eens onvoorbereid panelen op hun dak legden en pas daarna hun verzekeraar inschakelden. Maar dat is de verkeerde volgorde aangezien je dan mogelijk niet aan de eisen van je verzekeraar voldoet."

Tip 2: Ga in zee met een gespecialiseerde installateur

Voor wat betreft de technische eisen en de montage van zonnepanelen zijn er diverse NEN-normen opgesteld. Krijg je met brand te maken en is er bij de installatie niet voldaan aan deze normen? Dat kan bij schade leiden tot problemen. Zo kan het zijn dat je mogelijk niet aan de eisen van je verzekeraar voldoet. "Ga daarom in zee met een gespecialiseerde installateur, die de regels kent en een goede naam heeft opgebouwd" zegt Van Dijk.

Tip 3: Gebruik connectoren van hetzelfde merk

Slecht op elkaar aangesloten kabels en stekkers, waardoor vonkjes ontstaan. Het is één van de belangrijkste oorzaken van brand met zonnepanelen. “Het heeft daarom de voorkeur om connectoren van hetzelfde merk te gebruiken”, zegt Van Dijk.

Tip 4: Onderhoud je omvormers en installeer ze tegen onbrandbaar isolatiemateriaal

"Ook kunnen omvormers die niet goed worden geïnstalleerd of slecht zijn onderhouden oververhit raken. Ze dienen bij voorkeur tegen de gevel te hangen, of ergens in het pand tegen onbrandbaar isolatiemateriaal of in een aparte (onbrandbare) ruimte”, volgens Van Dijk.

Tip 5: Laat de panelen niet te dicht op de dakisolatie monteren

“Verder gebeurt het nog wel eens dat panelen te dicht op de dakisolatie zijn gemonteerd, waardoor de warmte z'n weg niet kan vinden", zegt Nick Potters. Hij is Risicospecialist Verzekeren bij de Rabobank Zuid-West Brabant. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de meeste branden ontstaan bij de zogeheten in-daksystemen, waarbij de panelen fungeren als dakpannen. Onder de zonnepanelen kan de temperatuur oplopen tot maar liefst 80 graden.

Tip 6: Zorg voor een sterke dakconstructie

Brandveiligheid is niet het enige risico waar verzekeraars naar kijken. Ook de constructie van het dak is een punt van aandacht. "Een goede constructieberekening is een belangrijk onderdeel van het nieuwe acceptatiebeleid van verzekeraars. Zo moet er onder andere een sterkteberekening aanwezig zijn, om te kunnen oordelen of een dak deze belasting aankan. Laat daarom al vóór aanschaf een constructieberekening opstellen", zegt Potters.

Wist je dat …

Nergens in Europa de markt voor zonnepanelen zo hard groeit als in Nederland? Volgens Dutch New Energy groeit de zonne-energiesector in Nederland twee keer harder dan het wereldwijde gemiddelde. Volgens dit onderzoeksbureau werden hier in 2018 zo'n 4,6 miljoen nieuwe zonnepanelen geïnstalleerd. Het merendeel betreft zonnepanelen voor zakelijke toepassingen. Zonneparken nemen een deel hiervan voor hun rekening; verder zijn het vooral zonnepanelen op bedrijfspanden en stallen van boerderijen.

Geen geschikt dak? Investeer in zonne-energie met anderen

Blijkt je gebouw of dak niet geschikt voor eigen panelen? Er zijn gelukkig ook nog andere manieren om te profiteren van zonne-energie. Zo kun je samen met de buurt een energiecoöperatie oprichten. "Je koopt dan samen zonnepanelen en laat die plaatsen op het dak van een bedrijfspand, flat of school bijvoorbeeld. De kosten en opbrengsten worden gedeeld", aldus Bianca van Dijk. In 2018 telde ons land zo'n 500 van dit soort energiecoöperaties.

Wil je persoonlijk verzekeringsadvies naar aanleiding van dit artikel?

Vraag een adviesgesprek aan
Bekijk de brochure (PDF)