Arbeidsongeschiktheid melden voor ondernemers

Ben je ondernemer, zzp’er of heb je een vrij beroep en ben je (tijdelijk) arbeidsongeschikt? Of ben je zwanger? Meld je arbeidsongeschiktheid direct bij je verzekeraar Interpolis.

Meld arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk

Meld je arbeidsongeschiktheid binnen dertig dagen bij Interpolis. Dat kan als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis hebt. Interpolis kijkt naar de datum waarop je voor het eerst naar je arts ging omdat je minder of niet meer kunt werken. Ben je nog niet naar je arts geweest? Breng dan zo snel mogelijk een bezoek.

Kies de oranje knop hieronder om je melding online te doen. Of bel Interpolis op het telefoonnummer 013 - 462 7555.

Interpolis belt je dan met vragen over je situatie. Bijvoorbeeld over het soort werk dat je doet of over je gezondheid. Met deze informatie bepaalt Interpolis of je een uitkering krijgt. Je ontvangt daarna via de post bericht over welke afspraken je met Interpolis hebt gemaakt.

Melding doen

Lees meer over wat je bij arbeidsongeschiktheid doet op Interpolis.nl

Service en Contact