Ben je een ondernemer met een goed innovatief idee en zoek je een lening voor de opstart van je bv? Met een Achtergestelde Innovatie Lening (AIL) kun je op tijd beginnen met de uitwerking van je plannen.

geldlening tussen € 25.000 en € 150.000 achtergestelde lening voor bv's in de idee-, plan- of startfase eerste twee jaar aflossingsvrij voor bestaande en nieuwe klanten

Financiering voor starters die mikken op innovatie en ontwikkeling

Wij helpen graag met de financiering van innovaties. Ook als er nog geen bewezen resultaten zijn of onvoldoende cash flow. Ben je bezig met ontwikkelingen op het gebied van een van deze thema’s?

Circulaire economie: hergebruik van grondstoffen en onderdelen of het sluiten van de ketens
Food: vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics en verticale landbouw
Renewables: slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen
Vitality: duurzame oplossingen binnen de zorgsector zoals medical tech of biopharmaceuticals

Vraag de brochure aan en deel je plan met ons.

Meer informatie
Financieren je vernieuwende plan

Sparren over de mogelijkheden

Heb je een idee waarmee je jouw bedrijf kunt vernieuwen, maar wil je graag meer weten over de mogelijkheden? Maak dan een afspraak om met ons te sparren over je plan.

Even sparren

Zo financier je jouw vernieuwende plan

Kenmerken

Voor wie is een Achtergestelde Innovatie Lening bedoeld?

De Achtergestelde Innovatie Lening is een initiatief van Innovatie Fonds Rabobank. De Achtergestelde Innovatie Lening is bedoeld voor bv’s die (nog) niet in aanmerking komen voor een bancaire lening omdat er nog geen bewezen resultaten zijn en/of onvoldoende cash flow is. Zij moeten voldoen aan de criteria en voorwaarden die voor een Achtergestelde Innovatie Lening gelden. 

In deze vroege levensfase gaat het om het financieren van voorbereidende activiteiten dan wel de opstart van de activiteiten voor je bv. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een ontwerp of een andere vorm van productontwikkeling, het regelen van intellectuele eigendomsrechten, uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.

Wat is het Innovatie Fonds Rabobank?

De missie van het Innovatie Fonds Rabobank is het stimuleren van innoverend en duurzaam Nederland. Met een Achtergestelde Innovatie Lening (AIL) krijgen Nederlandse startende ondernemers met een goed idee de kans tot verdere uitwerking van hun plannen. De Rabobank reserveert ieder jaar een bedrag om ondernemers in een vroege levensfases te ondersteunen. Hierbij geldt wel 'op is op'. Mocht het maximum voor dit jaar in jouw regio bereikt zijn, dan zal de Rabobank je hierover zo spoedig mogelijk berichten.

Aandachtspunten

Wat houdt de achterstelling in?

De beide geldleningen die de Rabobank aan je verstrekt, zijn achtergesteld. Is er sprake van ontbinding van de bv, een akkoord na verlening van (voorlopige) surseance van betaling, een akkoord in faillissement of een akkoord buiten insolventie met betrekking tot jou? Dan is alles wat je aan de Rabobank moet betalen in verband met de Achtergestelde Innovatie Lening achtergesteld bij alles wat je op dat moment aan andere schuldeisers moet betalen. 

Je betaalt dus eerst de schulden die je op dat moment aan andere schuldeisers hebt. En de schulden die je in verband met andere financieringen aan de Rabobank hebt. Pas daarna betaal je de schulden die je in verband met de Achtergestelde Innovatie Lening aan de Rabobank hebt. Maar de Rabobank mag wel eventueel verrekenen. Wat de Rabobank daarmee bedoelt, lees je hierna. Bij een akkoord moet je denken aan een (betalings-) regeling die je treft met al je schuldeisers.

De achterstelling geldt niet voor:

a. Je schulden in verband met vorderingen die ook zijn achtergesteld bij je schulden aan andere schuldeisers; 
b. Je schulden aan een (directe of indirecte) aandeelhouder in jouw onderneming; 
c. Je schulden aan een (direct of indirect) aan jou gelieerde vennootschap. Bijvoorbeeld een moeder-, zuster- of dochtervennootschap.  

Let op: De Achtergestelde Innovatie Lening wordt dus niet achtergesteld bij de onder a, b en c genoemde schulden.

Wat bedoelen we met geen zekerheden?

De Rabobank vraagt geen zekerheden aan je. Misschien heb je al zekerheden aan de Rabobank verstrekt. Die zekerheden kunnen zijn gevestigd door een bepaling in onze algemene voorwaarden. Of doordat je voorafgaand of na het sluiten van de Achtergestelde Innovatie Lening een andere overeenkomst met de Rabobank hebt gesloten. De Rabobank zal de zekerheden niet gebruiken voor deze Achtergestelde Innovatie Lening. De zekerheden kunnen wel worden gebruikt voor andere schulden die je aan de Rabobank hebt.

Wat betekent de Niet-financieringsbepaling?

Heb je van de Rabobank een Achtergestelde Innovatie Lening gekregen? Dan mag je geen nieuwe financieringsverplichtingen bij anderen aangaan zonder dat je daarvoor toestemming hebt van de Rabobank. Dit geldt zo lang je nog enig bedrag in verband met de Achtergestelde Innovatie Lening aan de Rabobank moet betalen.

Welke risico’s zijn er aan verbonden voor jou?

Naast de gebruikelijke risico’s die voor een financiering gelden, moet je voor de Achtergestelde Innovatie Lening ook nog met het volgende rekening houden. Voor de Rabobank is het moeilijk een inschatting maken van je financiële mogelijkheden, omdat je als een startende ondernemer nog geen cijfers over eerdere jaren kan geven. Let op: je moet het aflossingsvrije deel van de Achtergestelde Innovatie Lening meteen aan het einde van de looptijd in één keer aflossen.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor een Achtergestelde Innovatie Lening?

De Achtergestelde Innovatie Lening is een geldlening tussen € 25.000 en € 150.000 voor de financiering van innovatieve ideeën. De AIL heeft een looptijd van zeven jaar met een vaste jaarlijkse rente van 7,5% (maandelijkse betaling) en bestaat uit twee onlosmakelijk met elkaar verbonden geldleningen, verdeeld in twee gelijke delen:

Een lening die de eerste twee jaar aflossingsvrij is en vervolgens 20% per jaar wordt afgelost.Een lening die gedurende de hele periode van zeven jaar aflossingsvrij is. Let op: deze geldlening moet je aan het einde van de looptijd in één keer aflossen.

Voor beide geldleningen geldt:

Een achterstelling. Meer over achterstelling lees je onder ‘Aandachtspunten’.Een niet-financieringsbepaling. Meer over deze bepaling lees je onder ‘Aandachtspunten’.Geen zekerheden. Meer over deze bepaling lees je onder ‘Aandachtspunten’.Geen afsluitkosten. Je hoeft voor de AIL geen afsluitkosten te betalen.

Voorwaarden:

De totale hoofdsom van de Achtergestelde Innovatie Lening (dus beide geldleningen samen) is minimaal € 25.000,00 en maximaal € 150.000,00.Je onderneming is een bv (niet zijnde in oprichting) en deze bv is in Nederland gevestigd.Alle bestuurders van de bv zijn 18 jaar of ouder.Er zijn geen zakelijke financieringen aan jou verstrekt door een professionele financier voordat de AIL wordt verstrekt. Nadat een AIL aan je verstrekt is, mag je geen financieringsverplichtingen bij anderen aangaan zonder dat je daarvoor toestemming hebt van de Rabobank.Er is nog geld beschikbaar voor het verstrekken van de beide geldleningen vanuit het door IFR voor jouw regio gereserveerde budget. Let op: is er voor jouw regio geen budget meer beschikbaar? Dan wordt er geen AIL verstrekt, ongeacht of je voor een AIL in aanmerking zou kunnen komen.Je innovatie moet passen binnen één van de volgende vier door de Rabobank geselecteerde thema’s: circulaire economie, food, renewables of vitality.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Aanvragen

1. Een aanvraag voor een Achtergestelde Innovatie Lening begint met een informatieverzoek via deze website (zie Meer Informatie). Vul de gevraagde gegevens in op het formulier.

2. Je ontvangt per email de klantbrochure en nadere informatie over het indienen van een aanvraag voor een Achtergestelde Innovatie Lening. In de klantbrochure lees je welke informatie en gegevens je dient aan te leveren om in aanmerking te komen voor een Achtergestelde Innovatie Lening.

3. Nadat de Rabobank alle informatie en gegevens van jou ontvangen heeft, zal de Rabobank je binnen 5 werkdagen berichten of de aanvraag verder in behandeling wordt genomen. Onderdeel hiervan zijn de gebruikelijke (klant) toetsen. Het kan zijn dat wij contact met jou opnemen voor nadere informatie.

4. Als de Rabobank je aanvraag verder in behandeling neemt, wordt je plan vervolgens beoordeeld. Een speciaal hiervoor ingerichte regionale IFR-commissie, die affiniteit heeft met innovatie, nodigt je uit om je idee te komen pitchen. Deze regionale IFR-commissie vergadert één keer per kwartaal.

5. Twee dagen nadat je de pitch hebt gehouden, zal de Rabobank je berichten over het besluit van de regionale IFR commissie.

6. Wanneer de Rabobank je een aanbod doet voor een Achtergestelde Innovatie Lening, ontvang je verdere informatie en het aanbod ter ondertekening van de Rabobank waar je klant bent of wordt.

Vraag meer informatie aan

Als je het formulier met je gegevens invult, ontvang je per e-mail nadere informatie en de uitgebreide klantbrochure. Hierin lees je meer informatie over de Achtergestelde Innovatie Lening en hoe je deze kunt aanvragen.

Meer informatie