Rabo Innovatielening

Ben je een ondernemer met een goed innovatief idee en zoek je een lening voor de opstart van je bv? Met een Rabo Innovatielening kun je op tijd beginnen met de uitwerking van je plannen.

geldlening tussen € 25.000 en € 150.000eerste twee jaar aflossingsvrijvoor ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid, digitalisering of vitaliteit

Financiering voor starters die mikken op innovatie en ontwikkeling

Wij helpen graag met de financiering van innovaties. Juist als er nog geen bewezen resultaten, cash flow of betalende klanten zijn. Ben je bezig met ontwikkelingen die bijdragen aan digitalisering of verduurzaming van de maatschappij? Of is jouw onderneming gericht op ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit? Vraag dan de brochure aan en deel je plan met ons.

Sparren over de mogelijkheden

Heb je een idee waarmee je met jouw bedrijf kunt vernieuwen, maar wil je graag meer weten over de mogelijkheden? Maak dan een afspraak om met ons te sparren over je plan.

Even sparren

Productdetails

Kenmerken

Voor wie is een Rabo Innovatielening bedoeld?

De Rabo Innovatielening (voorheen: Achtergestelde Innovatie Lening) is een initiatief van Innovatie Fonds Rabobank. De Rabo Innovatielening is bedoeld voor bv’s die (nog) niet in aanmerking komen voor een bancaire lening omdat er nog geen bewezen resultaten zijn en/of geen cash flow is. Er zijn met andere woorden nog geen betalende klanten en alleen maar (aanloop)kosten. Klanten moeten voldoen aan de criteria en voorwaarden die specifiek voor de Rabo Innovatielening gelden.

In deze vroege levensfase gaat het om het financieren van voorbereidende activiteiten dan wel de opstart van de activiteiten voor je bv. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een ontwerp of een andere vorm van productontwikkeling, het regelen van intellectuele eigendomsrechten, uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.

Wat is het Innovatie Fonds Rabobank?

De missie van het Innovatie Fonds Rabobank (IFR) is het stimuleren van innoverend en duurzaam Nederland. Met een Rabo Innovatielening krijgen Nederlandse startende ondernemers met een goed innovatief idee dat bijdraagt aan de digitalisering en/of verduurzaming en/of vitalisering van de maatschappij de kans tot verdere uitwerking van hun plannen. Rabobank reserveert ieder jaar een bedrag om ondernemers in een vroege levensfases te ondersteunen. Hierbij geldt wel 'op is op'. Mocht het maximum voor dit jaar bereikt zijn, dan zal Rabobank je hierover zo spoedig mogelijk berichten.

Aandachtspunten

Wat houdt de achterstelling in?

De beide geldleningen die Rabobank aan je verstrekt, zijn achtergesteld. Is er sprake van ontbinding van de bv, een akkoord na verlening van (voorlopige) surseance van betaling, een akkoord in faillissement of een akkoord buiten insolventie met betrekking tot jou? Dan is alles wat je aan Rabobank moet betalen in verband met de Rabo Innovatielening achtergesteld bij alles wat je op dat moment aan andere schuldeisers moet betalen.

Je betaalt dus eerst de schulden die je op dat moment aan andere schuldeisers hebt. En de schulden die je in verband met andere financieringen aan Rabobank hebt. Pas daarna betaal je de schulden die je in verband met de Rabo Innovatielening aan Rabobank hebt. Maar Rabobank mag wel eventueel verrekenen. Wat Rabobank daarmee bedoelt, lees je hierna. Bij een akkoord moet je denken aan een (betalings-) regeling die je treft met al je schuldeisers.

De achterstelling geldt niet voor:

  1. Je schulden in verband met vorderingen die ook zijn achtergesteld bij je schulden aan andere schuldeisers;
  2. Je schulden aan een (directe of indirecte) aandeelhouder in jouw onderneming;
  3. Je schulden aan een (direct of indirect) aan jou gelieerde vennootschap. Bijvoorbeeld een moeder-, zuster- of dochtervennootschap.

Let op: De Rabo Innovatielening wordt dus niet achtergesteld bij de onder a, b en c genoemde schulden.

Wat bedoelen we met geen zekerheden?

Rabobank vraagt geen zekerheden aan je. Misschien heb je al zekerheden aan Rabobank verstrekt. Die zekerheden kunnen zijn gevestigd door een bepaling in onze algemene voorwaarden. Of doordat je voorafgaand of na het sluiten van de Rabo Innovatielening een andere overeenkomst met Rabobank hebt gesloten. Rabobank zal de zekerheden niet gebruiken voor deze Rabo Innovatielening. De zekerheden kunnen wel worden gebruikt voor andere schulden die je aan Rabobank hebt.

Wat betekent de Niet-financieringsbepaling?

Heb je van Rabobank een Rabo Innovatielening gekregen? Dan mag je geen nieuwe financieringsverplichtingen bij anderen aangaan zonder dat je daarvoor toestemming hebt van Rabobank. Dit geldt zo lang je nog enig bedrag in verband met de Rabo Innovatielening aan Rabobank moet betalen.

Welke risico’s zijn er aan verbonden voor jou?

Naast de gebruikelijke risico’s die voor een financiering gelden, moet je voor de Rabo Innovatielening ook nog met het volgende rekening houden. Voor Rabobank is het moeilijk een inschatting maken van je financiële mogelijkheden, omdat je als een startende ondernemer nog geen cijfers over eerdere jaren kan geven. Let op: je moet het aflossingsvrije deel van de Rabo Innovatielening meteen aan het einde van de looptijd in één keer aflossen.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor een Rabo Innovatielening?

De Rabo Innovatielening is een achtergestelde geldlening tussen € 25.000 en € 150.000 voor de financiering van innovatieve ideeën. De lening heeft een looptijd van zeven jaar met een vaste jaarlijkse rente van 7,5% (maandelijkse betaling) en bestaat uit twee onlosmakelijk met elkaar verbonden geldleningen, verdeeld in twee gelijke delen:

Een lening die de eerste twee jaar aflossingsvrij is en vervolgens 20% per jaar wordt afgelost. Een lening die tijdens de hele periode van zeven jaar aflossingsvrij is. Let op: deze geldlening moet je aan het einde van de looptijd in één keer aflossen.

Voor beide geldleningen geldt:

Een achterstelling. Meer over achterstelling lees je onder ‘Aandachtspunten’. Een niet-financieringsbepaling. Meer over deze bepaling lees je onder ‘Aandachtspunten’. Geen zekerheden. Meer over deze bepaling lees je onder ‘Aandachtspunten’. Geen afsluitkosten. Je hoeft voor de Rabo Innovatielening geen afsluitkosten te betalen.

Voorwaarden:

De onderneming heeft nog geen omzet, cash flow of betalende klanten. De totale hoofdsom van de Rabo Innovatielening (dus beide geldleningen samen) is minimaal € 25.000 en maximaal € 150.000. Je onderneming is een bv (niet zijnde in oprichting) en deze bv is in Nederland gevestigd. Alle bestuurders van de bv zijn 18 jaar of ouder. Er zijn geen zakelijke financieringen aan jou verstrekt door een professionele financier voordat de lening wordt verstrekt. Nadat een Rabo Innovatielening aan je is verstrekt, mag je geen financieringsverplichtingen bij anderen aangaan zonder dat je daarvoor toestemming hebt van Rabobank. Er is nog geld beschikbaar voor het verstrekken van de beide geldleningen vanuit het door IFR gereserveerde budget. Let op: is er geen budget meer beschikbaar? Dan wordt er geen Rabo Innovatielening meer verstrekt, ongeacht of je voor een Rabo Innovatielening in aanmerking zou kunnen komen. Je innovatie moet bijdragen aan de digitalisering, verduurzaming of vitalisering van de maatschappij.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
Aanvragen

  1. Een aanvraag voor een Rabo Innovatielening begint met een informatieverzoek via deze website (zie Meer informatie). Vul de gevraagde gegevens in op het formulier.
  2. Je ontvangt per email de klantbrochure en nadere informatie over het indienen van een aanvraag voor een Rabo Innovatielening. In de klantbrochure lees je welke informatie en gegevens je dient aan te leveren om in aanmerking te komen voor een Rabo Innovatielening.
  3. Nadat Rabobank alle informatie en gegevens van jou ontvangen heeft, zal Rabobank je binnen 5 werkdagen berichten of de aanvraag verder in behandeling wordt genomen. Onderdeel hiervan zijn de gebruikelijke (klant) toetsen. Het kan zijn dat wij contact met jou opnemen voor nadere informatie.
  4. Als Rabobank je aanvraag verder in behandeling neemt, wordt je plan vervolgens beoordeeld. Een speciaal hiervoor ingerichte regionale IFR-commissie, die affiniteit heeft met innovatie, nodigt je uit om je idee te komen pitchen. Deze regionale IFR-commissie vergadert één keer per maand.
  5. Nadat je de pitch hebt gegeven, zal de IFR-commissie je uitsluitsel geven over hun beslissing.
  6. Wanneer Rabobank je een aanbod doet voor een Rabo Innovatielening, ontvang je verdere informatie en het aanbod ter ondertekening van Rabobank waar je klant bent of wordt.