Zakelijke lening met steun van de Nederlandse Staat. Een borgstellingskrediet biedt ondernemers die weinig zekerheden kunnen bieden toch de kans op een financiering.

voor gezonde mkb'ers vergroot de toegang tot bancair krediet extra mogelijkheden voor starters en innovatieve bedrijven wij regelen de administratieve afhandeling van de aanvraag voor jou
Neem contact op

Wat is een borgstellingskrediet?

Een borgstellingskrediet is een lening waarbij de Nederlandse Staat voor een deel van de lening garant staat. Als je onvoldoende zekerheden kunt verstrekken, kan een borgstellingskrediet toch zorgen voor de financiering om jouw plannen mogelijk te maken.

Hoe vraag ik een borgstellingskrediet aan?

Wil je weten of je aanspraak maakt op een borgstellingskrediet? Maak dan een afspraak met de Rabobank. Wij beoordelen of je in aanmerking komt voor een borgstellingskrediet. Ook regelen wij de administratieve afhandeling van de aanvraag bij RVO voor je. In sommige gevallen vragen wij vooraf goedkeuring aan RVO.

Neem contact op

Borgstellingskrediet nodig in verband met corona?

Veel ondernemers worden geraakt door de gevolgen van corona. De overheid heeft verschillende financieringsregelingen beschikbaar gesteld. Als klant van de Rabobank kun je financiering aanvragen met de regelingen Klein Krediet Corona (KKC) of Borgstellingskrediet Corona (BMKB-C).

Klein Krediet Corona (KKC)

voor financieringen van € 10.000 tot € 50.000, na uitbreiding maximaal € 250.000 vaste looptijd van 5 jaar 4 procent rente (vast tarief) je hoeft de eerste 12 maanden niet af te lossen overheid staat borg voor 95 procent van de financiering

BMKB-C

voor financieringen van € 10.000 tot € 1,5 miljoen, ongeacht bestaande financieringen looptijd van maximaal 4 jaar indicatie van rente na aanvraag mogelijkheid om eerste 12 maanden niet af te lossen overheid staat borg voor 75 procent van de financiering

Wat zijn de kenmerken van een borgstellingskrediet?

Voorwaarden borgstellingskrediet

De uitvoering van het borgstellingskrediet is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wij verstrekken het borgstellingskrediet op basis van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Op de website van RVO vind je een toelichting over deze regeling.

Regres door ons namens de Nederlandse Staat

Kun je jouw verplichtingen aan ons niet nakomen? Bijvoorbeeld omdat je failliet gaat? Dan mogen wij een beroep doen op de garantie van de Nederlandse Staat. Betaalt de Staat ons, dan krijgt zij een regresvordering op jou. Wij zijn dan verplicht om namens de Staat te proberen het door haar aan ons uit hoofde van de garantie betaalde bedrag bij jou terug te vorderen.

Wat kost een borgstellingskrediet?

Een financiering is maatwerk. Voor het borgstellingskrediet betaal je een eenmalige provisie aan de Nederlandse Staat. Je Rabobankadviseur kan je meer vertellen over de kosten van het borgstellingskrediet. Maak hiervoor een afspraak.

Neem contact op
Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan klein zakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Klein zakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering