EIB-lening

Kortingsregeling van de Europese Unie voor zakelijke financieringen. Bij een EIB-lening krijg je rentekorting over de eerste rentevaste periode.

  • lenen met rentekorting
  • speciaal voor het MKB
  • voor leningen vanaf € 250.000

Lenen met korting

De EIB-lening is een kortingsregeling voor financieringen. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je op een nieuwe financiering bij de Rabobank rentekorting krijgen voor de eerste rentevastperiode.

Wat zijn de kenmerken van de EIB-lening?

Gunstige invloed op de rente

De EIB-lening is een initiatief van de Europese Unie. Zij stelt via de Europese Investeringsbank (EIB) geld beschikbaar om investeringen vanuit het MKB te stimuleren.

Je bedrijf dient aan de volgende criteria te voldoen voor een EIB-lening:

  • er werken maximaal 3000 mensen (FTE) in je organisatie
  • de looptijd van je lening is vijf jaar of tien jaar
  • het minimale bedrag per lening is € 250.000
  • het maximale bedrag per lening is € 12,5 miljoen
  • het maximale bedrag van de totale investering is € 25 miljoen per onderneming 

Kom je in aanmerking voor de kortingsregeling, dan verwerken wij dit direct in je financieringsofferte. Het afsluiten van een EIB-lening kost niets extra’s.

Wat zijn de kosten?

Een financiering is maatwerk. Je Rabobankadviseur kan je meer vertellen over de kosten. Kom je in aanmerking voor de kortingsregeling, dan verwerken wij dit in je financieringsofferte. Aan het gebruikmaken van de regeling zijn geen extra kosten verbonden.

Voorwaarden

De Europese Investeringsbank heeft met diverse banken een overeenkomst gesloten. Het bedrag dat de EIB beschikbaar stelt voor de kortingsregeling is beperkt. Als dat bedrag op is, kan de Rabobank geen leningen met EIB-korting meer verstrekken. Het moment van aanvragen is mede bepalend of de korting kan worden toegekend. Meer informatie over deze regeling is ook te vinden op de website van de Europese Investeringsbank.

EIB en Rabobank stellen nadere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling. De kortingsregeling EIB-lening kan alleen worden toegepast wanneer je ook in aanmerking komt voor een lening. Neem voor meer informatie contact op met je Rabobank.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering