Man en vrouw zitten aan de keukentafel met een laptop

Financiering voor bedrijfsovername

Ben je van plan om een bedrijf volledig over te nemen, meerderheidsbelang in aandelen te verkrijgen of een van de ondernemers uit te kopen? Dan kan het zijn dat je hier geld voor nodig hebt en een financiering wil aanvragen. Op deze pagina informeren we jou over de documenten die we opvragen, waarom we dit doen en worden een aantal voorbeelden gegeven.

Waarom vragen we documenten op?

Wij vinden het belangrijk om de financieringsaanvraag van iedere klant goed te beoordelen. Elke bedrijfsovername is uniek. En de ene overname is complexer dan de andere. Bij een uitkoop of bedrijfsovername van meer dan 50% van de aandelen, vragen we daarom meer documenten op dan bij andere financieringsaanvragen. Meestal worden deze documenten opgesteld door de accountant of administratiekantoor.

Overstapservice gezamenlijke rekening

Welke documenten vragen we op?

  1. Samengevoegde en gecorrigeerde winst- en verliesrekening
  2. Balans na investering
  3. Prognose winst- en verliesrekening

Samengevoegde en gecorrigeerde winst- en verliesrekening

De samengevoegde en gecorrigeerde winst en verliesrekening komt tot stand door de jaarrekeningen van de bestaande en over te nemen onderneming(en) samen te voegen en op een aantal punten te corrigeren. Voorbeeld: winst- en verliesrekening bedrijf A + winst- en verliesrekening bedrijf B - correcties = samengevoegde en gecorrigeerde winst- en verliesrekening C.

Waarom vragen we om deze winst- en verliesrekening?
We vragen deze winst- en verliesrekening zodat we een juiste risicobepaling kunnen doen op basis van de gerealiseerde historische jaarcijfers.

Welke correcties worden er gemaakt?
Het kan voorkomen dat een 1-op-1 samenvoeging van de bestaande onderneming en de over te nemen onderneming geen recht doet aan het daadwerkelijke risico van het bedrijf na bedrijfsovername. Daarom kunnen er correcties worden gemaakt om wel een realistisch beeld te geven van de kosten. Denk daarbij aan de volgende wijzigingen die voortkomen uit de bedrijfsovername en eventuele wijziging van het management:

    management-fee privé-onttrekkingen huurkosten dividend en eventuele andere wijzigingen

Welke correcties worden er niet gemaakt?
Verwachte omzet stijging en schaalvoordelen door de bedrijfsovername kunnen niet gecorrigeerd worden, omdat deze niet vast staan en pas in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. Omzet stijging en schaalvoordelen zijn daarom onderdeel van de prognose.

Balans na investering

De balans na investering (samengevoegd/geconsolideerd) is de balans die de situatie na bedrijfsovername/uitkoop en na verkrijgen van de financiering laat zien. Deze balans geeft inzicht in de posities na bedrijfsovername en gebruiken we om de juiste risicobepaling te kunnen doen. Houd voor de balans na investering rekening met posten die door de bedrijfsovername beïnvloed worden, zoals:

    eigen vermogen langlopende schulden (incl. nieuwe financiering) juiste toewijzing van kortlopende schulden (incl. nieuwe financiering) rekening courant verhouding DGA (buitenlandse) deelnemingen

Prognose winst- en verliesrekening

De prognose winst en verliesrekening (samengevoegd/geconsolideerd) laat de nieuwe situatie na bedrijfsovername/uitkoop en alle veranderingen zien. Hierin mogen de verwachting voor omzet stijging en schaalvoordelen wel worden opgenomen. De prognose is een belangrijk onderdeel voor Rabobank om te kunnen toetsen of de onderneming na de veranderende situatie aan de betalingsverplichtingen kan voldoen.

phone

Hulp nodig?