Man en vrouw in fabriek

Onze zakelijke rentes en voorwaarden wijzigen

Per 1 mei 2020 zijn de rentes en de voorwaarden van een aantal zakelijke betaal-, spaar- en beleggersrekeningen gewijzigd. Op deze pagina leest u hier meer over.

Nieuwe rentetarieven per 1 mei 2020

Tot € 100.000 blijven we rente vergoeden op uw spaarrekening. Heeft u meer dan € 1 miljoen op uw zakelijke betaal-, spaar- of beleggersrekening? Dan rekenen wij per 1 mei 2020 een negatieve rente.

Rabo BedrijfsSpaarRekening, Rabo BedrijfsBonusRekening, Rabo VermogenSparen en Rabo DoelReserveren

Tot en met € 100.000  0,01%
Boven € 100.000 tot en met € 1 miljoen  0,00%
Boven € 1 miljoen -0,50%

De bonusrente van de Rabo BedrijfsBonusRekening wijzigt per 1 mei 2020. Vanaf dan is deze 0,00%, ongeacht de hoogte van het kernsaldo.

 

Zakelijke rekening, Beleggersrekening en Zakelijke Beheerrekening

Tot en met € 100.000  0,00%
Boven € 100.000 tot en met € 1 miljoen  0,00%
Boven € 1 miljoen -0,50%

 

Rentecompensatie en Zero-Targetbalancing

Tot en met € 200.000  0,00%
Boven € 200.000 tot en met € 2 miljoen  0,00%
Boven € 2 miljoen -0,50%

Deze saldoschijven en rentepercentages gelden voor de hoofd(rente)rekening bij Rentecompensatie / Zero-Targetbalancing.

 

Rabo DerdengeldenRekening

De rente van de Rabo DerdengeldenRekening wijzigt per 1 juli 2020.

Tot en met € 100.000  0,00%
Boven € 100.000 tot en met € 1 miljoen  0,00%
Boven € 1 miljoen -0,50%

De saldoschijven en rentepercentages kunnen wijzigen. Voorafgaand aan een wijziging informeren wij u. Wij berekenen de creditrente over uw dagelijks valutaire creditsaldo.

Eerder gemaakte afspraken

Hebben wij eerder afspraken met u gemaakt over het betalen van een negatieve creditrente? Of vraagt uw situatie om een andere afspraak? Bijvoorbeeld omdat u meerdere zakelijke rekeningen heeft. Dan informeren wij u hier persoonlijk over.

Wat is er veranderd in de voorwaarden?

In de nieuwe voorwaarden staat onder andere dat de rente positief, negatief of nul kan zijn. Wijzigt voor uw betaal- spaar- of beleggersrekening de rente en/of voorwaarden? Dan heeft u hierover vóór 1 april 2020 persoonlijk bericht ontvangen. Bekijk hieronder de nieuwe voorwaarden.

Betalen
Voorwaarden RekeningCourant Rabobank 2020 (PDF) Terms and conditions for current accounts Rabobank 2020 (PDF) Voorwaarden betaalpas en creditcard Rabobank 2020 (PDF) Terms and conditions for debitcards and creditcards Rabobank 2020 (PDF)
Sparen
Rabo BedrijfsSpaarRekening 2020 (PDF) Rabo BedrijfsBonusRekening 2020 (PDF) Rabo DoelReserveren 2020 (PDF) Rabo VermogenSparen 2020 (PDF) Rabo SpaarVrijRekening Zakelijk 2020 (PDF)
Beleggen
Rabo BeleggersRekening 2020 (PDF)

Dit verandert er voor particuliere klanten

Rente voor zakelijke klanten van de Rabobank

De Rabobank is niet van plan de rente onder de 0% te brengen voor klanten met een saldo tot en met € 100.000. Maar hoe graag we ook willen, we kunnen geen garanties afgeven dat het nooit gaat gebeuren. We begrijpen dat het heel onnatuurlijk voelt om te betalen voor het geld dat u bij een bank zet. Daarnaast vinden wij als bank dat geld reserveren belangrijk is, bijvoorbeeld voor de btw of toekomstige investeringen.

Meer over waarom de rente zo laag is

Veelgestelde vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat u nog vragen hebt. Daarom hebben we hier de meest gestelde vragen op een rijtje gezet.

Krijg ik te maken met een negatieve rente?

De negatieve rente geldt per 1 mei 2020 alleen voor klanten met meer dan € 1 miljoen op uw betaal-, spaar of beleggersrekeningen. De grens van € 1 miljoen geldt per rekening. Voor uw beleggingen geldt de grens alleen voor uw tegoeden op de beleggersrekening. Over het belegd vermogen rekenen we geen rente.

Waarom verlaagt Rabobank de rente nu?

De rentes op de Europese geldmarkt dalen al langere tijd en zijn sinds 2014 al negatief. Rabobank volgt deze daling nu gedeeltelijk door de rente te verlagen.

Waarom is de rente zo laag?

Kan ik mijn geld over meer rekeningen spreiden?

Net als nu mag u bij Rabobank meerdere rekeningen naast elkaar aanhouden, bijvoorbeeld een betaal- en een spaarrekening. Wilt u een nieuwe rekening openen? Let er dan op dat u in de meeste gevallen maar één rekening van een bepaalde soort mag hebben. Als dit het geval is, informeren wij u hierover in onze productinformatie.

Wanneer wordt mijn rente bij- of afgeschreven?

Voor uw betaalrekening blijven we de rente maandelijks verrekenen. Dit geldt ook als u rente moet betalen. De rente op uw spaarrekening en beleggersrekening blijven we elk jaar in januari bijboeken. Moet u rente betalen? Dan boeken we het ook in januari van uw spaarrekening en/of beleggersrekening af.

Waarom wijzigt de rente voor zakelijke klanten eerder?

Voor het invoeren van nul of negatieve rente moeten we de voorwaarden wijzigen. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke producten. De zakelijke klanten informeren wij een maand van tevoren. Bij een ingrijpende voorwaardenwijziging moeten we particuliere klanten ruim van tevoren informeren. Daarom stellen we particuliere klanten drie maanden van tevoren op de hoogte van deze wijziging.

Wat wijzigt er in de voorwaarden van mijn product?

In de nieuwe voorwaarden staat onder andere dat de rente positief, negatief of nul kan zijn. Verder gaan we bij de renteberekening voor de betaalrekening, beleggersrekening en de direct opvraagbare spaarrekeningen gebruikmaken van saldoschijven. Bij saldoschijven geldt voor elk deel van uw tegoed een eigen rentepercentage. Ook kunnen we besluiten dat we de rente vaker dan jaarlijks met u afrekenen. Uiterlijk 1 april informeren we u over de nieuwe voorwaarden van uw producten.

Kan ik mijn rekening nu opzeggen?

Ja, dat is mogelijk. Uw betaal- en spaarrekening kunt u kosteloos opzeggen. 

Heeft u Rabo VermogenSparen? Dan kunt u tot 1 mei 2020 opzeggen zonder dat u rekening hoeft te houden met de opnamekosten.

Hoe berekenen jullie de negatieve rente?

De rente op uw rekening berekenen wij op basis van uw dagelijkse valutaire saldo. Daarbij gaan wij uit van het werkelijke aantal dagen in een maand en jaar. Deze methode heet juist/juist. In 2020 rekenen wij bijvoorbeeld met 366 dagen omdat het een schrikkeljaar is.

De rentetarieven op deze pagina gelden per jaar, maar omdat wij de rente van uw betaalrekening per maand afrekenen kan de effectieve rente anders zijn. Voor de meeste spaar- en beleggersrekeningen rekenen wij de rente per jaar af.

Een voorbeeld

Het saldo op uw rekening is van 16 t/m 24 mei 2020 € 1,2 miljoen. De rest van de maand is uw saldolager dan € 1 miljoen. Dit betekent dat u gedurende 9 dagen, over € 200.000, een rente betaalt van -0,5%.

Saldo boven € 1 miljoen van:Aantal dagen:Rentebedrag:
16 t/m 24 mei 20209(9 / 366) * -0,5% * 200.000 = € 24,59
Is sparen nog zinvol?

Geld apart zetten is en blijft zinvol. Bijvoorbeeld om een buffer op te bouwen voor onverwachte uitgaven, het betalen van de btw of om te sparen voor toekomstige investeringen. Veel spaarders kijken ook naar alternatieven zoals beleggen.

Waarom staat er 'gecombineerd tegoed' in de voorwaarden?

Het berekenen van uw rente doen we op dit moment per rekening en dat blijft voorlopig ook zo. In de toekomst kunnen wij mogelijk uw rente berekenen over uw verschillende betaal- spaar- en beleggersrekeningen bij elkaar. De tegoeden op alle rekeningen waarvan u (mede) rekeninghouder bent tellen we dan bij elkaar op. Dit noemen wij gecombineerd tegoed. Hierover berekenen we dan het rentebedrag. Het gaat hierbij alleen om rekeningen waarvan u het tegoed vrij kan opnemen. 

Als wij gecombineerd tegoed gaan toepassen informeren wij u hierover. Wij leggen u dan uit hoe we de rente gaan berekenen.

Zelf regelen & Contact