Boeren in blauwe tuinbroek

Akkerbouw

In de akkerbouwsector gebeurt veel. Thema’s als biologische akkerbouw, kringlooplandbouw en verandering van akkerbouwgewassen zijn veelbesproken. Wat zien we voor de toekomst van de akkerbouw en waar liggen kansen? We delen de laatste cijfers en trends hieronder.