Update

Toekomstbestendige afspraken voor woningcorporaties

8 mei 2019 11:29

Woningcorporaties moeten zich de komende tijd gaan bezighouden met drie belangrijke pijlers: 1) Duurzaamheid: woningen en gebouwen moeten minimaal het C-energielabel hebben; 2) Digitalisering: organisaties moeten hun bedrijfsprocessen digitaliseren; 3) Sociale huur: er moeten meer sociale huurwoningen komen. Op korte termijn is verduurzaming aan de beurt. Dit gaat geld kosten, maar stoomt de woningcorporaties wel klaar voor de toekomst. Het maakt huizen namelijk aantrekkelijker voor kopers en huurders. Op de lange termijn ligt de focus juist op de ontwikkeling van woningen in de sociale sector. We verwachten ook dat het niet sociale deel van woningcorporaties wordt afgesplitst of zelfs geheel afgestoten.

Twee vrouwen van ingenieursbureau in overleg
“Een duurzame woning heeft lagere woonlasten, huurders vinden dit fijn.”

Waar houden woningcorporaties zich mee bezig?

Verduurzaming staat stipt op nummer één. Aan de ene kant omdat dit is bepaald in de het klimaatakkoord van Parijs, maar aan de andere kant er is ook gewoon behoefte aan omdat een duurzame woning lagere woonlasten heeft. Verder krijgen woningcorporaties te maken met andere doelgroepen, die een (sociale) huurwoning zoeken. Denk aan mensen met een laag inkomen, ouderen en zorgbehoevenden.

De vraag naar sociale huurwoningen is meestal vrij stabiel, maar momenteel zien we toch een groei. Dit komt omdat er meer vluchtelingen (statushouders) in Nederland komen wonen, omdat de overheid meer sociale huur wil én door de Wet Langdurige Zorg (WLZ) waardoor ouderen op zoek zijn naar gepaste woonruimte.

Corporaties hebben ieder een eigen regio waar ze hun sociale taken moeten vervullen. Dat is fijn want zo worden het geen concurrenten van elkaar.

Duurzaamheid bestaande woningen: wat komt er bij kijken?

Als bestaande woningen verduurzamen gaan ze langer mee, zijn ze beter geïsoleerd en draait de woning op duurzame installaties. Met als doel energielabel C (of beter) te krijgen. Een goed streven, maar hier is natuurlijk financiering voor nodig.

Vooral in steden zien we een groei aan verduurzaming. Hier springen aanbieders van verwarmingsinstallaties en elektriciteit op in door nieuwe duurzame methodes aan te bieden. De verschillende manieren van verduurzaming, zoals hergebruik van materialen, circulaire concepten in projectontwikkeling en transformatie van bestaande bouw brengen extra kosten met zich mee.

Digitalisering: zo helpt het woningcorporaties

We zien dat het klantcontact overal steeds digitaler wordt. Zo hebben steeds meer bedrijven een ‘mijn’ omgeving en klantvriendelijke apps. Deze digitalisering zorgt ervoor dat de kosten omlaag gaan omdat er minder klantenservice medewerkers nodig zijn. Ook de administratieve systemen naar de bank (de Autoriteit woningcorporaties, Aw) en andere toeleveranciers worden samengevoegd in één systeem. Wij vinden dit een goede ontwikkeling omdat het de kwaliteit van de gedeelde data verhoogt.

Ook het bouwproces wordt hierdoor simpeler, dit komt door:

Ketensamenwerking (kortere lijntjes tussen bedrijven);Bouw informatie modellering (BIM) (Een virtuele blauwdruk van een gebouw).Prefabricage: Vooraf gemaakt ‘stukken’ gebouw waardoor sneller gebouwd kan worden.

Sociale huur: kansen voor woningcorporaties

Twee groepen die veel gebruik maken van sociale huur, senioren en lichamelijk en geestelijk gehandicapten, wonen langer zelfstandig. Daarom zal er de komende vijftien tot twintig jaar meer behoefte zijn aan sociale huurwoningen. Na die periode zal de vraag weer afnemen, dus de woningen moeten ook voor een andere doelgroep geschikt zijn. Voor studenten of starters bijvoorbeeld.

Naast de vraag naar sociale huurwoningen zien we dat er sowieso meer behoefte is aan huurwoningen. Er is vooral vraag naar kleinere woningen en appartementen in de stad. Ook zien we de opkomst van tiny houses, maar hier is nog niet veel over te zeggen. We zien nog een aantal andere trends waar woningcorporaties rekening mee moeten houden:

Zelfbeheer en zelfbeschikking (meer mensen zijn op zoek naar een kluswoning); Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor huurders;Groei van woongroepen en cooöperatieve woningverenigingen;Particulieren die buiten woningcorporaties financiering zoeken.

De Rabobank is nauw betrokken bij de bouw- en vastgoedbranche. Ben je benieuwd naar de nieuwste trends en ontwikkelingen of wil je sparren waar jouw kansen liggen? Neem gerust vrijblijvend contact op.