Update

Corona: hoe gaat het in de ICT?

21 oktober 2020 15:32

De coronacrisis raakt ook de ICT-sector. Maar de impact verschilt per bedrijf. Het constant streven naar toegevoegde waarde, strategische keuzes en het verdienmodel spelen hierin een belangrijke rol. Wat is de impact van de coronacrisis op de ICT-sector? En welke trends spelen in de sector? Je leest het in de update.

Conference call op laptopscherm

Onzekerheid corona kan zorgen voor een trager herstel ICT-sector

Volgens cijfers van het CBS heeft het coronavirus ook impact op de ICT-sector (figuur 1). In deze cijfers zien we een belangrijke trendbreuk. Het tekort aan arbeidskrachten was tot nu toe de belangrijkste belemmering voor ICT-bedrijven om te groeien. Inmiddels is er, voornamelijk door de impact van het coronavirus, meer gekwalificeerd personeel op de markt.

“Het tekort aan gekwalificeerd personeel loopt terug”

De belangrijkste groeibelemmering voor ICT-bedrijven is op dit moment onvoldoende vraag. Na een piek in de vraag net na de uitbraak van corona zien we deze over het algemeen wat afnemen. Dit vertaalt zich voornamelijk in minder nieuwe opdrachten en een terugloop in vraag naar advies. Voor de coronacrisis dachten we nog dat een groei van 6-8% haalbaar was, is de verwachting voor 2020 nu 0-2% daling. Gezien de huidige onzekerheid in de markt in combinatie met de pas aangekondigde strengere maatregelen, is het verstandig om voorzichtig te zijn over een volledig herstel in 2021.

Figuur 1: onvoldoende vraag een belangrijke groeibelemmering voor ICT bedrijven

Figuur 1: onvoldoende vraag een belangrijke groeibelemmering voor ICT bedrijven
Bron: CBS, cijfers 2020 zijn gemiddelde cijfers t/m Q3

Impact corona verschilt per deelsector en verdienmodel

De economische gevolgen van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, verschillen sterk per sector. Omdat aanbieders van ICT voor al deze sectoren werken, zijn de gevolgen van corona wisselend. Ook tussen het type aanbieders verschilt de impact. Dit werd bevestigd door een onderzoek van een aantal brancheorganisaties deze zomer. Met telecombedrijven en bedrijven die een rol spelen in de digitale infrastructuur gaat het over het algemeen goed. Denk hierbij aan cloud- en hosting-providers, datacenters, fiber carriers en cybersecurity-specialisten. Ook software-ontwikkelingsbedrijven doen het over het algemeen nog steeds prima, maar zij groeien minder hard. Deze bedrijven hebben over het algemeen een verdienmodel op basis van contracten en abonnementen. Daardoor kunnen zij vaak leunen op een bestaande klantenbasis. Daarnaast leveren deze bedrijven vaak producten of diensten die onmisbaar zijn voor de klant.

Vooral traditionele ICT-bedrijven zoals consultants, (kantoor)automatseringsbedrijven, system integrators en hardware-vendors voelen de impact van de coronacrisis. Hardware-vendors zijn negatief over de rest van 2020 en verwachten voor 2021 nog geen verbetering. Dat komt vooral door de teruglopende investeringen.

Snel veranderende technologie dunt managed hosting sector verder uit

Managed hosting bedrijven staan voor strategische keuzes ondanks dat veel bedrijven in deze sector het (nog) goed doen. We schreven het al eerder: er is een consolidatiegolf in deze deelsector. Deze ontwikkeling is actueler dan ooit. Dat komt voornamelijk door de snel veranderende technologie onder aanvoering van marktleiders Google, Microsoft en Amazon. Door de consolidatie is het aantal managed hosting bedrijven afgenomen tot ongeveer 4.700, een daling van 2% vergeleken met 2018 (bron: DHPA Guide 2020, oktober 2020, DHPA, Trusted Cloud Experts). We verwachten dat deze trend zich doorzet.

In de wereld van cloud en hosting was de toegevoegde waarde voor de klant het platform, dus de techniek en kennis. Dat verschuift naar relevantie voor het bedrijfsproces van de klant. Men ontwikkelt zich dus meer en meer richting de afnemer. Managed service providers moeten investeren om relevant te blijven en hebben hierbij grofweg drie keuzes:

    Ontwikkeling van schaalgrootte; Volledige specialisatie op technologie en/of diensten; Voorwaartse integratie, bijvoorbeeld door applicaties bovenop de infrastructuur aan te bieden.

Meer gebruik van de Cloud: is dit het nieuwe normaal?

Voor veel organisaties is het gebruik van ICT belangrijker dan het bezit. Daarom betalen bedrijven liever naar gebruik in plaats van dat ze een grote investering vooraf doen. Dat de meest actuele versie van systemen en applicaties altijd tot je beschikking is zónder last te hebben van updates (ook wel continuous delivery) past ook bij de diensten van cloud-leveranciers.

Applicaties, netwerk, ondersteunende systemen: het beheer van ICT is vaak niet meer onderdeel van organisaties zelf. Dit wordt namelijk steeds vaker uitbesteed. Dit zorgt ook voor een groei van het gebruik van cloud-gebaseerde diensten en dit gedeelte van de ICT markt. Het coronavirus maakt nog maar eens duidelijk dat bedrijven in elke sector digitaal wendbaar moet zijn en blijven. In figuur 2 zie je dat veel sectoren al gebruikmaken van een oplossing dankzij de cloud. En dat dit gebruik fors toeneemt.

Figuur 2: ontwikkeling gebruik cloud-gebaseerde diensten naar sector.

Staafdiagram ontwikkeling gebruik cloud-gebaseerde diensten naar sector
Bron: Cloud Adoptie Monitor, juli 2020

Benieuwd naar jouw kansen in de ICT? Onze sectorspecialist Mark van Kampen gaat graag vrijblijvend met je in gesprek.