Update

Uitdagingen en kansen voor communicatiebureaus en reclame

27 november 2018 10:30

Digitalisering en de verschuiving van offline naar online zijn nu grote thema’s voor reclamebureaus, communicatiebureaus, markt- en onderzoeksbureaus en bedrijven die handelen in advertentieruimte. Dit en de toenemende concurrentie zorgt voor uitdagingen, maar ook voor kansen. Hoe moeten deze bureaus innoveren? En welke rol kunnen ze spelen binnen duurzaamheid en de maatschappij?

Collegas verlaten een werkgroep

Verschuiving van offline naar online

Zowel voor de korte als de lange termijn verwachten we geen groei in de mediabestedingen. Hoewel online flink groeit, dalen namelijk de overige mediabestedingen. Inmiddels is de online advertentiemarkt groter dan de offline advertentiemarkt.

Door de digitalisering en verschuiving naar online kanalen, zijn traditionele reclamebureaus op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Printbedrijven worden bijvoorbeeld multimediabedrijven. Daarnaast moeten alle bedrijven in de communicatiebranche meer investeren in personeel met ICT-vaardigheden en de samenwerking met IT-partijen opzoeken.

Meer zzp’ers en concurrentie

De groei in online advertentiebestedingen zorgden eerder voor omzetgroei bij markt- en opinieonderzoeksbureaus en reclamebureaus. Maar vanaf 2018 zien we een afname van het aantal reclamebureaus. Bij de bedrijven die handelen in advertentieruimte en bij markt- en opiniebureaus groeit het aantal zzp’ers, maar daalt het aantal grotere bedrijven.

Door de digitalisering mengen andere soorten partijen, zoals IT-bedrijven, zich ineens ook op deze markt. De concurrentie neemt dus toe. Eenmanszaken en kleinere bedrijven moeten steeds meer samenwerken om de gevraagde expertise te kunnen bieden óf zich meer moeten specialiseren om onderscheidend te blijven.

Kansen: duurzaamheid en big data

Er is steeds meer vraag naar communicatie over circulaire economie. Daar liggen dus kansen voor de communicatiebureaus. Om hier onderscheidend in te zijn en goed advies uit te brengen, is kennis van duurzaamheid nodig bij het personeel. Daarnaast is het belangrijk zelf een groene bedrijfsvoering te hebben. Denk aan: groene energie, elektrisch rijden en milieuvriendelijke huisvesting.

Daarnaast liggen er kansen op het gebied van innovatie. Met big data kunnen bedrijven hun cliënten beter bedienen, klantgroepen inzichtelijker maken en deze efficiënter benaderen. Allen focussen op bijvoorbeeld conversieratio’s is niet goed genoeg meer. We verwachten daarom dat communicatiebureaus die innovatieve oplossingen zoals big data onderdeel maken van hun strategie en operatie, een betere toekomstige concurrentiepositie hebben.

Maatschappelijke rol in communicatie

Reclamebureaus en haar opdrachtgevers worden aangesproken op hun rol in maatschappelijke problemen. Zo worden reclames voor bijvoorbeeld alcohol, frisdranken, chips en zoetwaren, mode en cosmetica als medeschuldig gezien aan alcoholmisbruik, (kinder-)obesitas en anorexia. Communicatiebureaus zullen daarom selectief hun klanten moeten werven en aandacht moeten besteden aan reputatiemanagement.

NRC en de nieuwe privacywet

Reclame- en communicatiebureaus moeten zich houden aan de voorschriften van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De afdeling compliance van de Stichting Reclame Code kan adverteerders helpen met het maken van verantwoorde reclame.

Door de verschuiving naar online krijgen ook communicatiebureaus te maken met het verwerken van persoonsgegevens en de nieuwe privacywet. De General Data Protection Regulation (GDPR of AVG in Nederland) introduceerde op 25 mei 2018 nieuwe wettelijke rechten voor individuen om hun persoonsgegevens beter te beschermen.

De Rabobank is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening. Blijf je graag op de hoogte van het laatste nieuws, houd dan onze website in de gaten.


Chat onbeschikbaar