JINC strijdt voor gelijke kansen in het onderwijs

9 november 2022 16:00

Kinderen de ruimte geven om hun talenten te ontwikkelen is voor kinderen uit kwetsbare wijken helaas minder vanzelfsprekend dan voor leeftijdsgenootjes uit andere delen van de stad. Rabobank zet zich daarom in om de kansengelijkheid via het onderwijs te vergroten. Niet alleen door donateur te zijn van JINC, maar ook door kennis en menskracht beschikbaar te stellen.

Gezamenlijke projecten van JINC & Rabobank

Rabobank en JINC werken op diverse projecten in verschillende regio's samen. Bekijk hieronder wat we allemaal doen.

Baas van morgen

Tijdens de ‘Baas van Morgen’ mogen scholieren een dag de baas zijn van Rabobank bij hen in de buurt. Kinderen worden geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen door ze een dag de touwtjes in handen te geven. JINC ‘Baas van Morgen’ geeft hen een flinke injectie zelfvertrouwen, een stoot energie en een bredere horizon.

Bliksemstage

Basisschoolleerlingen uit groep zeven en acht of leerlingen van het vmb0-klas één en twee bezoeken een locatie van de Rabobank voor een korte, krachtige kennismaking met een aantal beroepen. Zo leren kinderen door middel van rollenspellen een klantgesprek voeren en maken leerlingen kennis met de 21st Century Skills. Ze gaan aan de slag met de basis van het programmeren. De leerlingen leren te analyseren, algoritmes te ontdekken en problemen te ontleden. Daarbij steken ze de handen uit de mouwen: ze doen in één ochtend veel ervaring op.

Voor de klas

Naast de bovengenoemde programma's staan medewerkers van Rabobank ook geregeld voor de klas om kinderen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Tijdens het project Sollicitatietraining worden de leerlingen door een duo uit het bedrijfsleven de fijne kneepjes van het solliciteren aangeleerd. Maar ook leveren medewerkers een bijdrage als Carrière Coach. Deze collega’s begeleiden vier vmbo’ers in de keuze naar een vervolgopleiding. De vragen “wie ben ik”, “wat kan ik” en “wat wil ik” staan tijdens de bijeenkomsten centraal.