Food Forward: samen oplossingen zoeken voor het regionale voedselvraagstuk

2 juli 2021 11:42

We staan voor een enorme opgave; gezond voedsel produceren met respect voor de omgeving, de natuur, de planeet. Daarom organiseren we ook in Groningen en Drenthe ‘Rabo Food Forward’. Samen met deelnemers uit de hele voedselketen zoeken we naar oplossingen voor het uitdagende regionale voedselvraagstuk.

Food Forward: samen oplossingen zoeken voor het regionale voedselvraagstuk

De regionale foodscan en een regionale inspiratiesessie vormden in het voorjaar de start van het door Rabobank gefaciliteerde programma Food Forward.

Uit de scan komen voor de voedselketen van Groningen en Drenthe drie kansrijke thema’s naar voren: energietransitie, eiwittransitie en recreatie en toerisme.

“Het is belangrijk om transparant te zijn, ook over de spelers waar je mee samenwerkt”

Alle 100 deelnemers werden uitgedaagd duurzame ideeën aan te reiken. Deelnemers konden zich daarna aansluiten bij één van de drie gekozen initiatieven om in een track mee aan de slag te gaan. Emiel Meijer (accountmanager Rabobank) begeleidt vol enthousiasme één van die tracks. Emiel: ‘’In mijn track werken ze aan de ontwikkeling van een circulaire ‘menukaart’. Het doel is een hulpmiddel te ontwikkelen die verspilling van producenten in kaart brengt en reststromen helpt ontwikkelen tot een nieuw product. Mijn track zit nu in de fase waar we gebruik maken van werkvormen zoals design thinking en prototyping. Het klinkt wat technisch maar hiermee kunnen de deelnemers plannen vormgeven en snel toetsen. Deze tools zijn erg praktisch en ook in het eigen bedrijf toe te passen om bijvoorbeeld na te denken over het verkorten van de voedselketen. Het is echt coöperatief bankieren. Samen met elkaar werken aan oplossen die de klant, haar omgeving maar ook de bank sterker maken."

YouTube

Emma Vroegop, kwaliteitsmanager van de kleinste Soepfabriek uit Leek is één van de deelnemers van de track waar Emiel begeleider is. Zij vindt het belangrijk dat bedrijven transparant zijn over de voedselketen. Niet alleen in je eigen bedrijf maar ook over de partners waar je mee samenwerkt. In deze video kun je meer leren over haar bedrijf en wat food forward voor haar betekent.

Meer weten over Food Forward?

Bekijk hier de website over Rabo Food Forward