Beste vrouwelijke ondernemers, sta op en maak die stap voorwaarts.

13 juni 2022 12:06

Denise Notenboom heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en kwam in de corporate finance terecht bij de Rabobank International in Amsterdam.

Denise Notenboom: 'Beste vrouwelijke ondernemers

“Directrice Denise Notenboom: ‘Aan alle vrouwelijke ondernemers: be good and tell about it’”

Inmiddels is Denise Notenboom Coöperatief Directeur Rabobank van Amersfoort Eemland en verantwoordelijk voor bedrijven in de regio Midden Nederland. Toen Notenboom in een M&A Corporate Finance omgeving begon, vond ze dat een echte mannenwereld. ,,Je zag toen in zo’n omgeving weinig vrouwen op topposities. Ik heb in mijn zakelijke carrière gelukkig geen enkele keer gedacht: ‘Hee, wat fijn dat er nu een vrouw benoemd wordt’. Ik heb altijd gewerkt vanuit het gevoel dat ik gewaardeerd wordt om de kwaliteiten die ik meebreng. In mijn ogen moet je als bedrijf altijd kijken wie de beste kandidaat voor een positie is en welke aanvulling iemand is op een team. Onlangs hebben we een directeur Groot Zakelijk aangenomen en dat was toevallig een vrouw. Ik ben van de school: ‘Als je ambitie hebt, spreek het alsjeblieft uit, dan kunnen we er wat mee.’ Voor iedere kwaliteit is er plek. Ik ben moeder van drie kinderen van 9, 11 en 14 jaar en ik werk meer dan fulltime. Ik heb als directeur een grote verantwoordelijkheid en sta altijd ‘aan’. Ik probeer altijd een goede balans te vinden. Dat vergt iets van je.”

“Ik heb geen enkele keer gedacht: ‘Hee, wat fijn dat er nu een vrouw benoemd wordt”

VROUWELIJKE ONDERNEMERS Het mag van haar dan ook een tandje meer zijn als het gaat om vrouwelijke ondernemers. Het aandeel vrouwelijke ondernemers ten opzichte van mannelijke ondernemers is nog echt ondervertegenwoordigd, terwijl het aandeel vrouwelijke ondernemers harder groeit dan mannelijke ondernemers. ,,Er zijn nog legio kansen voor ondernemende vrouwen die nog lang niet altijd benut worden. En die kansen moeten vrouwen pakken, maar wij als bank moeten die helpen bieden. Het gaat dus ook om het goed begrijpen waar de verschillen en overeenkomsten tussen mannen en vrouwen zitten in een zakelijke omgeving en daar op acteren. Dat vraagt ook om inzicht in onze (on)bewuste vooroordelen, zodat we (nog) beter in staat zijn om ons in te leven in de klant. Vrouwen zijn meer bescheiden, maar wel heel consistent. Ik zou willen zeggen tegen vrouwelijke ondernemers: ‘Be good and tell about it’. Beste vrouwelijke ondernemers, sta op en maak die stap voorwaarts! Zorg dat je je kwaliteiten kent en blijft ontwikkelen, durf jezelf uit te spreken en laat zien wat je kunt.”

SLAGVAARDIG Ze voedt haar dochter van 9 ook in deze geest op. ,,Ik heb nog een zus en wij hebben van huis uit meegekregen dat als je wat wilt, dat je daar zelf hard voor moet werken en moet zorgen dat je je kwaliteiten ontwikkelt, en zelfstandig in het leven staat. Als ik kijk naar mijn dochter Cato dan heb ik met haar nu al dit soort gesprekken, meer dan met mijn zoons. Ik wil haar stimuleren om straks een volwassen jonge, zelfstandige vrouw te zijn die onafhankelijk in het leven staat, en onafhankelijk denkt. Dit probeer ik ook in gesprekken die ik voer met jonge talentvolle dames over te brengen. Het maakt iemand slagvaardiger.”

“Ik ga mijn dochter stimuleren om straks een volwassen jonge, zelfstandige vrouw te zijn.....”

Vrouwen in een zakelijke wereld brengen veel mee en maken naar haar idee zeker de verbinding. ,,Ik zie dit ook aan tafel gebeuren, dat vrouwen in wat voor gesprek dan ook zo haarfijn kunnen benoemen wat er onder water gebeurt. Als je een bepaalde diversiteit aan mensen aan tafel hebt zitten, dan bevordert dat ook de dialoog en de besluiten.Haar voornaamste ‘job’ noemt ze verbindingen leggen: ,,In de regio Amersfoort Eemland investeren we in samenwerkingen, zijn we aanwezig in netwerken zodat we ondernemers onder meer kunnen ondersteunen in hun verduurzaming. Dit doen we door kennis, netwerken en financiële oplossingen te bieden om zo in gezamenlijkheid duurzame en circulaire ambities te realiseren. Daarnaast willen we het financiële welzijn van onze klanten en de gemeenschappen waarin we opereren stimuleren. Dit vergroot de economische vitaliteit en inclusiviteit van de regio.

GELIJKE KANSEN Haar eigen basis noemt ze Food & Agri, dat de Rabobank gestart is vanuit de gedachte van de coöperatieve bank. Dat doet de bank nog steeds. ,,Vanuit die coöperatie kijken we hoe we de vitaliteit van ondernemers en particulieren in de regio kunnen stimuleren.” Inmiddels is die gedachte tot drie pijlers verwoord: Klimaat & Energie, het Voedingsvraagstuk en de Inclusieve Samenleving. ,,We willen onder meer graag gelijke kansen creëren op de arbeidsmarkt en in de woningmarkt. Daar zijn we heel druk mee in de regio en zeker ook in Amersfoort-Eemland.”

“Als je ambitie hebt, spreek het alsjeblieft uit, dan kunnen we er wat mee”

Het tij is aan het keren als het gaat om het verduurzamen van ondernemingen, ziet Notenboom. ,,We hebben met elkaar een opgave ten aanzien van verduurzaming. Er bestaan zoveel mooie voorbeelden van ondernemers en particulieren om de problemen rondom die maatschappelijke transities te lijf te gaan.”

BALANS COMMERCIEEL EN MAATSCHAPPELIJK Een andere opgave ziet zij in de schaarste in personeel, waar ondernemers mee te maken hebben. ,,Er is bijvoorbeeld een enorm tekort aan horecapersoneel ontstaan. Ik heb bewondering voor ondernemers die ondanks de crisis toch overeind zijn blijven staan, of creatieve manieren zijn gaan zoeken om te ondernemen, zoals een horecaondernemer die in de medische zorgmiddelen is gaan werken. Dat vind ik het mooie aan de balans tussen de zakelijke kant van de Rabobank en haar coöperatieve rol. We hebben 250.000 euro ter beschikking gesteld om een bijdrage te leveren aan het vluchtelingenvraagstuk rondom Oekraïne en daarmee aan de projecten in de regio. Die balans vinden tussen het commerciële en maatschappelijke vind ik een hele mooie. Ik werk iedere dag met veel enthousiasme en bevlogenheid én met een beetje girlpower.”