Financieel Gezonder Leven: Schuldhulpmaatje Marja Steensma

3 februari 2021 16:00

Zélf de regie hebben over je eigen leven. Daar hoort financiële zelfredzaamheid onlosmakelijk bij. Rabobank geeft haar werknemers de ruimte om mensen daarbij te helpen. Zo kan Marja als SchuldHulpMaatje veel voor anderen betekenen.

Financieel Gezonder Leven: Schuldhulpmaatje Marja Steensma

Praten over geld is het begin van de oplossing

‘Iets kunnen betekenen voor een ander, daar is het mij om te doen. En daarmee help ik ook mee aan de oplossing voor een grote maatschappelijke uitdaging. Want dat is armoede.’

“Eenzaamheid, depressiviteit of relatieproblemen, het speelt zich vaker af dan we denken”

Aan het woord is Marja, zij werkt bij Rabobank én helpt als SchuldHulpMaatje mensen met financiële problemen. Schulden raken alle lagen van de bevolking. Ongeveer een half miljoen huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Met alle gevolgen van dien. Eenzaamheid, depressiviteit of relatieproblemen, het speelt zich vaker af dan we denken.’

Er kan vaak meer dan mensen denken

Het doel van SchuldHulpMaatje en haar tweeduizend vrijwilligers is om mensen weer op het goede spoor te helpen. ‘Het belangrijkste wat wij doen is orde in de chaos scheppen’, vertelt Marja. ‘We brengen de inkomsten en uitgaven in kaart, kijken of er andere keuzes en betalingsregelingen gemaakt kunnen worden en of iemand in aanmerking komt voor toeslagen of andere voorzieningen. Vaak is er meer mogelijk dan men denkt, ook wat betreft het maken van afspraken met schuldeisers.’ Dat betekent niet dat Marja alles regelt: bij SchuldHulpMaatje gaat het er juist om dat mensen zélf actie ondernemen en de telefoon pakken voor hulp of een betalingsregeling. ‘Natuurlijk zit ik naast hen’, vertelt Marja, ‘maar zíj doen het woord. Want zelfredzaamheid, dat is zó belangrijk. Dat mensen weer het gevoel krijgen dat ze de regie hebben over hun eigen leven. Ik vind het heel mooi dat ik daar met mijn 35 jaar ervaring bij Rabobank aan mag bijdragen.’

YouTube

Heb jij geldzorgen?

Wil jij financieel gezond(er) worden? Praten over geld is het begin van de oplossing. Blijf niet in je eentje ermee rondlopen. Vertel het vrienden, de buurvrouw of vertel het ons. Rabobank helpt je graag en op allerlei manieren naar een financieel gezond(er) leven.


Dit artikel verscheen eerder in Rabo &Co, een magazine dat een podium biedt voor uiteenlopende sociale en maatschappelijke initiatieven waar we via onze leden, klanten en/of medewerkers actief bij betrokken zijn.