TechGrounds - Het activeren van verborgen IT talent

16 februari 2024 15:35

TechGrounds wil de mismatch op de IT-arbeidsmarkt oplossen door verborgen talent te activeren. TechGrounds biedt één loopbaanpad naar IT aan. Van oriënteren tot opleiden. Toegankelijk voor iedereen en continu in ontwikkeling op basis van de IT-arbeidsmarkt.

Vrouw zit achter de laptop

Te veel verborgen talent (IT’ers in spé) zet niet de stap naar een nieuwe carrière in IT door de obstakels die ze ervaren. TechGrounds activeert een nieuwe doelgroep: vrouwen, mensen van alle culturele achtergronden en van alle leeftijden. TechGrounds is actief in Amsterdam Zuidoost, Poelenburg, Haarlem-Noord en Almere.

Kijken naar wat iemand kan

Er zijn 50.000 vacatures in de IT en die hoeveelheid blijft alleen maar stijgen, terwijl er veel te weinig jonge IT’ers afstuderen. Ook is er een gebrek aan diversiteit in de IT: vrouwen en talent van diverse culturele achtergronden zijn ondervertegenwoordigd in IT teams. Tegelijkertijd hebben veel mensen in de corona-tijd ontdekt dat ze een andere carrière zouden willen. Een tekort aan IT’ers is niet nodig, als we anders kijken naar talent. Bij talentkweekvijver Techgrounds kijken ze naar wat iemand kan en halen ze obstakels weg, waardoor onvermoed toptalent de IT weet te vinden.

Opleiding met baangarantie

Het loopbaanpad van TechGrounds is kosteloos te volgen voor deelnemers. Een vooropleiding of voorkennis is niet nodig. TechGrounds biedt een opleiding met baangarantie. Werkzoekenden kunnen hun uitkering, bijstand of andere support behouden tijdens de opleiding. Zij zitten middenin de wijken waar iedereen kan binnenlopen voor wekelijkse infosessies, IT-events of een werkplek en er kan een leenlaptop aangeboden worden of extra financiële indersteuning.

TechGrounds bouwt aan een community met rolmodellen die hun omscholingsverhaal vertellen en ervaringen delen.

Rabobank Metropoolregio Amsterdam draagt graag bij aan de activatie van verborgen IT talent door financiële steun, het beschikbaar stellen van het netwerk van de bank en het uitdragen van het verhaal van TechGrounds.