Inclusieve viering van Amsterdam 750 jaar

21 februari 2024 16:00

Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. En dat viert de stad groots, een jaar lang, van 27 oktober 2024 tot en met de daadwerkelijke verjaardag een jaar later. De voorbereidingen zijn in volle gang en met trots kunnen we meedelen dat Rabobank Amsterdam officieel maatschappelijk partner is van de jubileumviering Amsterdam 750 jaar.

Amsterdam 750

"We willen dat het een viering wordt voor alle Amsterdammers, uit alle stadsdelen," vertelt Erik Versnel, directeur Rabobank Amsterdam. "De stad viert een groot jubileum, en zijn trots dat onze ledenraad heeft besloten een forse bijdrage te leveren aan de viering, met als doel meer kansengelijkheid. Daarvoor zetten we graag onze kennis, netwerk en natuurlijk financiële middelen in."

"Ik vind het bijzonder dat Rabobank haar liefde voor de stad en de regio kracht bijzet door zichtbaar bij te dragen aan een memorabel jubileumjaar,” zegt Sietse Bakker, programmadirecteur Amsterdam 750. “Een viering die nieuwe verbindingen in de stad mogelijk maakt. We zijn ontzettend trots dat Rabobank hieraan bijdraagt en hopen natuurlijk ook dat dit andere bedrijven inspireert om voor dit bijzondere jubileumjaar iets extra's te doen voor de stad en de Amsterdammers."

Partnerschap voor de viering langs drie pijlers

Het Programmateam A’dam 750 zal door middel van een co-creatieprogramma de wensen en ideeën van ‘gewone’ Amsterdammers ophalen om een inclusieve viering te realiseren.


Stichting Amsterdam 750, die met fondsen op wijkniveau initiatieven mogelijk maakt, kan extra projecten steunen. Doel is om projecten te steunen die raken aan de thema’s van onze investeringsagenda.


Mensen Maken Amsterdam, dat fondsen op buurtniveau steunt, kan extra buurtinitiatieven steunen, waardoor er iets te vieren is voor alle Amsterdammers.


Mensen Maken Amsterdam, dat fondsen op buurtniveau steunt, kan extra buurtinitiatieven steunen, waardoor er iets te vieren is voor alle Amsterdammers.

Rabobank
Sietse Bakker, programmadirecteur Amsterdam 750 & Erik Versnel directeur coöperatieve Rabobank

Stichting Amsterdam 750

Een van de onderdelen van het partnerschap is een samenwerking met de stichting Amsterdam 750. Directeur coöperatieve Rabobank, Erik Versnel en Anne Schaepman, algemeen directeur van Stichting Amsterdam 750, vertellen over de plannen.

Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan de viering van het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam, die in oktober begint en een heel jaar lang zal duren. Rabobank is maatschappelijk partner voor het jubileum. ‘De viering van de ‘verjaardag’ van Amsterdam sluit aan bij hoe wij als coöperatieve bank de stad en haar inwoners willen versterken. We hebben direct met een werkgroep van onze ledenraad de samenwerking uitgewerkt’, zegt Erik Versnel.

Het partnerschap is opgebouwd uit drie onderdelen. Allereerst levert Rabobank een financiële bijdrage aan De Stem van Amsterdam – een groep van 75 Amsterdammers die meedenken over de invulling van de viering. ‘Zo wordt er écht niemand vergeten en wordt het een inclusieve viering. Wij waren direct enthousiast over dit idee, omdat een inclusieve samenleving naast de voedsel- en klimaattransitie een van de drie transities is waar wij als Rabobank voor staan’, licht Versnel toe. Daarnaast ondersteunt de bank Mensen Maken Amsterdam, een overkoepelende stichting van de 7 buurtfondsen in Amsterdam, die projecten op buurtniveau ondersteunt. ‘Ook dit sluit naadloos aan bij alles waar wij voor staan’, aldus Versnel. ‘Projecten die mensen met elkaar verbinden en de saamhorigheid in de buurten vergroten is ongelooflijk belangrijk voor de cohesie in de stad.’

Fantastische initiatieven

Een essentieel onderdeel van het partnerschap is de alliantie met Stichting Amsterdam 750. Zowel Erik Versnel als Anne Schaepman zijn ontzettend enthousiast over de mogelijkheden die de samenwerking biedt. ‘Wij bieden Amsterdammers uit alle stadsdelen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het project dat zij willen realiseren’ legt Schaepman uit. ‘Ze kunnen daar een bedrag van 10.000, 20.000 of 50.000 euro voor aanvragen. Het gaat hier om initiatieven die groter zijn dan een buurtborrel, maar ook weer niet de grote culturele instellingen. We richten ons op professionele mensen en organisaties met de meest prachtige en creatieve ideeën, die vaak net het budget of het netwerk niet hebben om hun plannen uit te voeren. Ik ben trots dat we op deze manier een doelgroep bereiken die geregeld net achter het net vist bij de reguliere fondsen. Door Stichting Amsterdam 750 krijgen deze projecten het financiële duwtje in de rug dat ze nodig hebben. Ook denken we inhoudelijk mee en ondersteunen we projecten op die manier.’

Positiviteit, hoop, en saamhorigheid

‘Die inhoudelijke ondersteuning zorgt bij ons voor nog meer enthousiasme’, zegt Versnel. ‘Want ook wij willen mooie projecten niet alleen met een financiële bijdrage steunen, maar tevens met onze kennis en netwerk. We hebben met Stichting Amsterdam 750 afgesproken dat zij een selectie gaan maken van projecten die bij onze thema’s passen: de voedseltransitie, duurzaam wonen, diversiteit en inclusie en financiële gezondheid. Onze ledenraad kiest daar dan 2 á 3 projecten uit. Wij gaan kijken welke hulpvragen er zijn en hoe we ons netwerk kunnen inzetten om die projecten te versterken.’

Anne Schaepman: ‘We doen samen een duurzame investering in projecten, maar ook in de mensen áchter de projecten. Het is dus een investering in de toekomst van Amsterdam. Dit gaat om veel meer dan een leuk feestje vieren. We zorgen er niet alleen voor dat Amsterdammers hun prachtige plannen kunnen verwezenlijken voor de jarige stad, maar ook dat deze Amsterdammers er zelf iets aan over houden, namelijk kennis en kunde om dit in de toekomst makkelijker te kunnen doen. Met alle inwoners vieren we een jaar lang de liefde voor onze stad. Rabobank is het eerste grote bedrijf dat een partnership is aangegaan. We hopen dat er meer grote partners zullen aanhaken. Maar wie wil nou niet investeren in deze positiviteit, hoop, en saamhorigheid?’

Stichting Amsterdam 750 geeft Amsterdammers de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze invulling willen geven aan de 750 verjaardag van de hoofdstad. Ze doen dat door subsidie te geven aan projecten in de aanloop naar de verjaardag in 2025. Elk stadsdeel heeft een eigen subsidieronde, en in september is er nog een grote eindronde waar iedereen zijn/ haar initiatief voor kan aanmelden. Rabobank stelt 100.000 euro beschikbaar voor deze projecten.