Sponsoring en donaties

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt Rabobank Flevoland de lokale samenleving. De mogelijkheden zijn:

 • Rabo Verenigingsondersteuning
 • Rabo ClubSupport
 • Het Coöperatiefonds

Rabo Verenigingsondersteuning

Het verenigingsleven is belangrijk voor onze maatschappij. Daarom draagt Rabobank Flevoland lokale verenigingen al jarenlang een warm hart toe en hebben we met veel partijen een duurzaam partnership opgebouwd. Maar we doen meer. We werken samen met NOC*NSF en de Kunstbende om verenigingen en stichtingen nadrukkelijker en structureel te ondersteunen op bestuurlijk, financieel, duurzaamheid, gezondheid en het maatschappelijk vlak. We willen dat stichtingen en verenigingen zelfredzamer, professioneler en gezonder worden. Hierdoor willen we met stichtingen en verenigingen intensiever samenwerken (inhoudelijke begeleiding) zodat we echt het verschil kunnen maken.

Rabo ClubSupport

Rabobank Flevoland draagt de lokale samenleving van gemeente Dronten, Lelystad en Zeewolde een warm hart toe. Dit doen wij onder andere door het organiseren van Rabo ClubSupport (voorgaande jaren de Rabobank Clubkas Campagne). Veel verenigingen en stichtingen kunnen een extra steun in de rug goed gebruiken. Rabo ClubSupport is een mooie kans voor verenigingen en stichtingen om jaarlijks de kas te spekken. Wij stellen €65.000,- beschikbaar en tijdens de campagne mogen leden van Rabobank Flevoland hun stem uitbrengen of op de verenging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. De stemmen van de leden zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting krijgt.

De inschrijvingsperiode voor verenigingen en stichtingen is van 12 juni t/m 20 september 2019.

Het Coöperatiefonds

Met donaties uit het Coöperatiefonds steunen wij activiteiten en projecten die gericht zijn op het verbeteren van de maatschappelijke en economische omgeving binnen de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde. Wij richten ons in 2019 op de volgende thema's:

 • Food | stimuleren van de regionale voedseleconomie en de verbinding tussen stad en land.
 • Samenleving | verkleinen ongelijkheid in de samenleving.
 • Duurzaam | stimuleren van duurzame en innovatieve initiatieven.

Donaties uit het Coöperatiefonds worden beoordeeld door een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, leden van de raad van commissarissen en medewerkers van de bank.

Voor meer informatie over het Coöperatiefonds kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing & Communicatie via telefoonnummmer (088) 726 74 12.

Belangrijke data

U kunt uw aanvraag het hele jaar insturen. De commissie Coöperatiefonds beoordeelt de binnengekomen aanvragen vijf keer per jaar. De sluitingsdata voor aanvragen zijn:

 • 25 januari 2019
 • 15 maart 2019
 • 24 mei 2019
 • 23 augustus 2019
 • 15 november 2019

Wanneer u uw aanvraag heeft ingestuurd, ontvangt u een uitnodiging om uw aanvraag te komen toelichten aan de commissie Coöperatiefonds tijdens één van de vergaderingen.

Voorwaarden

Voorwaarden

 • De aanvrager is klant van Rabobank Flevoland.
 • De aanvraag is rechtspersoon (KvK) bijvoorbeeld een organisatie, een stichting, instelling of vereniging.
 • Het project of de activiteit is voor een breed publiek en past binnen de gestelde thema’s.
 • Het project of de activiteit vindt plaats in de gemeenten Dronten, Lelystad of Zeewolde.
 • De activiteit start binnen één jaar.
 • De aanvrager is niet alleen afhankelijk van de bijdrage uit het fonds.
 • Iedere aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld.
 • Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project of activiteit is geen garantie.
 • Bij goedkeuring van een donatie kunnen extra voorwaarden worden gesteld.
 • De aanvrager is niet alleen afhankelijk van de bijdrage uit het fonds.
 • De Rabobank is enige ondersteuner uit de financiële sector.

Wij doneren niet aan:

 • Personen.
 • Projecten die als doel hebben om winst te maken.
 • Politieke of religieuze projecten.
 • Projecten die gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen.
 • Feesten en jubilea.
 • Projecten waar het gaat om aanvulling van financieringstekorten of exploitatiekosten.
 • Projecten die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de organisatie.
 • Projecten die nog in de ideeënfase zitten.
 • Projecten die door andere financiële instellingen worden ondersteund.
 • Projecten die tijdens de aanvraag al geheel of gedeelte zijn gerealiseerd.

Contact

Ma-vr: 8.00-21.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven