Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Heerenveen-Zuidoost Friesland versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Aanvragen voor een bijdrage worden beoordeeld door de commissie Coöperatiefonds. Deze commissie, bestaande uit een aantal ledenraadsleden, beoordeelt elk kwartaal de aanvragen aan de hand van de onderstaande voorwaarden.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is een vereniging of stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vereniging of stichting is tenminste 1 jaar klant van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Het project vindt plaats in de regio van Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde of Wolvega. Het project is toegankelijk voor een breed publiek in de regio Heerenveen, Gorredijk, Grou, Oosterwolde of Wolvega. Bij voorkeur is de vereniging of stichting ook hier gevestigd. Het project past bij minimaal één van de hierboven beschreven thema’s. Per project kan maximaal € 7.500,- worden aangevraagd. De gevraagde bijdrage staat in verhouding tot de omvang van het project en de doelgroep. Per vereniging of stichting wordt één keer per drie jaar een bijdrage toegezegd. De vereniging of stichting levert zelf ook een bijdrage in de vorm van geld of mankracht. Een aanvraag betreft een concreet project dat binnen een jaar na toezegging wordt uitgevoerd. Bij toekenning kunnen aanvullende voorwaarden door de Rabobank worden gesteld. Uitbetaling van een toegezegde bijdrage is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring. Uitbetaling van een toegezegde bijdrage vindt plaats als het zeker is dat het project doorgaat. Voor uitbetaling van een donatie vraagt de bank kopieën van facturen van het project op. De kosten voor het project dient de vereniging of stichting eerst zelf te betalen. Betaling vanuit het Coöperatiefonds gebeurt achteraf.

Niet in aanmerking komen:

Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gestart of al zijn gerealiseerd. Projecten die milieubelastend zijn. Projecten met een politieke of religieuze doelstelling. Projecten waarvan de kosten voor uitvoering vallen binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de vereniging of stichting. Projecten met een winstoogmerk of georganiseerd door een commerciële organisatie. Feesten, jubileumfeesten en reünies. Individuele activiteiten en studiereizen. Projecten gericht op goede doelen. Incidentele sponsorverzoeken. De organisatie van een (jaarlijks terugkerend) evenement. Zie hiervoor Rabo ClubSupport.

Afwijzing blijft mogelijk

We ontvangen ieder jaar veel aanvragen voor een bijdrage uit het Coöperatiefonds. De commissie moet daardoor keuzes maken en heeft het recht een aanvraag (deels) af te wijzen, ook als deze aan de voorwaarden voldoet.

Deadline aanvragen & data beoordelingen

Elk kwartaal beslist de commissie Coöperatiefonds welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. De sluitingsdata zijn als volgt:

Deadline aanvragen:
1 maart
1 juni
1 september
1 november
Aanvraag indienen