Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Heerenveen-Zuidoost Friesland versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

We hanteren de volgende uitgangspunten:

De organisatie is een lokale vereniging of stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het project vindt plaats in de regio. Het project is voor een breed publiek. Het project past bij minimaal één van de thema’s van de Rabobank. Een donatie aan een project is eenmalig. Bij de uitvoering van het project is sprake van een grote mate van vrijwillige inzet. Bij toekenning kunnen aanvullende voorwaarden door de Rabobank worden gesteld. Uitbetaling van een toegezegde bijdrage is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring. Uitbetaling van een toegezegde bijdrage vindt plaats als het project in de realisatiefase is.

Niet in aanmerking komen:

Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gestart of al zijn gerealiseerd. Projecten die milieubelastend zijn. Projecten met een politieke of religieuze doelstelling. Projecten waarvan de kosten voor uitvoering vallen binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de organisatie. Projecten met een winstoogmerk of georganiseerd door een commerciële organisatie. Feesten, dorps- en jubileumfeesten en reünies. Individuele activiteiten, studiereizen, congressen en boeken. Projecten gericht op goede doelen.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Elk kwartaal beslist de commissie Coöperatief Dividend welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. De sluitingsdata zijn als volgt:

1 maart 1 juni 1 september 15 november

Aanvraag indienen