Sponsoring en donaties

Rabobank Kop van Noord-Holland ondersteunt verschillende evenementen en projecten die bijdragen aan een sterkere lokale samenleving. Dit doen wij door een deel van onze winst terug te geven aan de lokale samenleving. Met sponsoring en donaties versterken wij het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke gemeenschap.

Sponsoring

Het Nederlandse verenigingsleven vormt het hart van het sponsorbeleid van de Rabobank. Rabobank ondersteunt sport en cultuur in de breedste zin van het woord. Niet incidenteel, maar langdurig. Als lokale sponsor is de Rabobank nauw verbonden met een groot aantal verenigingen, stichtingen en clubs. Wij benaderen verenigingen proactief en daarom nemen wij op dit moment geen losse sponsorverzoeken in behandeling. Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de gemeentes Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen op een duurzame manier te versterken. Dit doen wij op drie manieren.

Verenigingsondersteuning

Rabobank Kop van Noord-Holland focust op het opbouwen van partnerships tussen onze bank en de plaatselijke verenigingen en stichtingen op het gebied van sport en cultuur. Wij ondersteunen verenigingen en stichtingen met ambitie. Niet vanaf de zijlijn, maar samen met hen en in co-creatie. Omdat zij van ongekend belang zijn voor de toekomst. Ze versterken de samenleving en zorgen voor sociale samenhang.

Rabobank ondersteunt met kennis en mankracht om verenigingen en stichtingen echt sterker te maken aan de hand van vijf thema's: bestuur, financiën, duurzaam ondernemen, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij samen met koepels uit de sport- en cultuursector, NOC*NSF, Kunstbende en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) voor een periode van twee jaar.

Uitgekozen clubs

Samen met NOC*NSF helpt Rabobank Kop van Noord-Holland verenigingen en stichtingen om zich klaar te maken voor de toekomst. Dit doen wij door ze te ondersteunen met kennis en begeleiding. In september 2020 hebben wij clubs uitgedaagd hun ambities op het gebied van financiën, bestuurlijk, gezondheid, duurzaamheid en/ of maatschappelijk te pitchen. Uit die presentatie moest vooral blijken dat de club de wil en energie heeft om te werken aan deze ambitie.

Om in aanmerking te komen voor een tweejarig traject van Verenigingsondersteuning konden verenigingen en stichtingen tot uiterlijk 1 oktober 2020 hun pitch insturen. Daaruit werd een selectie gemaakt. Na de intakegesprekken is in januari bekend geworden welke verenigingen de komende twee jaar ondersteuning krijgen. De drie clubs die meedoen aan het traject Verenigingsondersteuning zijn:

 • Zwem en Poloclub TX71
 • Thalia Muziektheater
 • Atletiekvereniging Wieringermeer

Daarnaast zullen er in 2021 diverse workshops en masterclasses voor verenigingen en stichtingen georganiseerd worden. Voor vragen kunt u contact opnemen via communicatie.kvnh@rabobank.nl.

Sponsorprojecten

Rabobank Kop van Noord-Holland sponsort een selectief aantal verenigingen en stichtingen in het werkgebied op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. Bij sponsoring draait alles om een meerjarig partnership: wat kunnen we op een lange termijn voor elkaar betekenen? Zo maken we beide een sprong vooruit. Het gaat bij sponsoring om verenigingen en stichtingen met een breed draagvlak. Eén van de uitgangspunten voor sponsoring is dat de Rabobank de clubs zelf benadert die zij wil sponsoren. Het is niet meer mogelijk voor clubs om sponsoring aan te vragen.

Wanneer een club gesponsord wordt kan deze club niet deelnemen aan de Rabo Clubkas Campagne. Wel kan de club nog in aanmerking komen voor donaties uit ons Coöperatiefonds.

Op de kaart onderaan deze pagina ziet u onder andere welke (sponsor)projecten wij allemaal steunen.

Rabo ClubSupport

Rabobank Kop van Noord-Holland hecht veel waarde aan de lokale leefbaarheid en ondersteunt veel verenigingen en stichtingen in haar omgeving. Dit doen wij met Rabo ClubSupport. ClubSupport is dé manier om sponsorgeld van de Rabobank te krijgen.

Rabo ClubSupport. Wat is het?

De gedachte achter Rabo ClubSupport is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Onze bank stelt hiervoor een aanzienlijk bedrag beschikbaar (hoogte van dit bedrag maken we in de zomer van 2020 bekend). Dit bedrag mogen de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die meedoen. Dit doen zij door stemmen uit te brengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage voor de vereniging of stichting!

Informatie voor verenigingen/stichtingen

Afgelopen twee jaar heeft Rabobank Kop van Noord-Holland een vergelijkbare campagne georganiseerd onder de naam Rabobank Clubkas Campagne. Zoals eerder aangekondigd gaat de Rabobank Clubkas Campagne in 2020 verder onder de naam Rabo ClubSupport. Naast deze naamswijziging verandert ook de planning. In tegenstelling tot afgelopen jaar gaan we pas in de zomer van start met Rabo ClubSupport in plaats van in het voorjaar. Alle verenigingen en stichtingen die klant zijn bij de bank ontvangen dus in de zomer een uitnodiging om in te schrijven. De finale vindt in oktober plaats.

Donaties

Een mooi project, maar niet de middelen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Met donaties uit ons Coöperatiefonds dragen wij bij aan investeringen en bestedingen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief duurzame initiatieven. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan collectieve thema’s zoals zelfredzaamheid, , duurzaamheid, voeding, ondernemerschap, innovatie en lokale leefomgeving.

Voorwaarden aanvragen Coöperatiefonds

Bij donaties is geen tegenprestatie nodig. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • De aanvrager is een bedrijf, vereniging, stichting of coöperatie en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 • De aanvraag vindt plaats in de gemeente Texel, Den Helder, Hollands Kroon of Schagen. 
 • Binnen 1 jaar na toekenning moet de aanvraag gerealiseerd zijn. 
 • De aanvraag is voorzien van een uittreksel Kamer van Koophandel, projectplan, begroting en dekkingsplan, recent financieel verslag en eventuele offertes. 
 • Bij voorkeur bevat de aanvraag een tastbaar doel. De nadruk ligt op ontwikkeling / verandering / vernieuwing en niet alleen op groot onderhoud of vervanging. 
 • De bijdrage is inclusief schenkbelasting of BTW. 
 • De hoogte van de donatie wordt bepaald door de commissie maar bedraagt geen 100 % van de totale kosten. Er wordt ook een eigen bijdrage van de aanvrager verwacht.
 • Rabobank mag melding maken van de donatie in haar communicatie (in- en extern). 
 • Alleen volledige verzoeken worden behandeld. Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Een eerdere toewijzing aan een gelijksoortige aanvraag is geen garantie. Bij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen.

Welke aanvragen komen niet in aanmerking?

 • Indien de aanvrager de afgelopen 2 jaar al een donatie heeft ontvangen
 • Reguliere exploitatiekosten of loonkosten van derden
 • Aanvragen die gevaarlijk of belastend zijn voor deelnemers, publiek of milieu
 • Aanvragen met een politiek of religieus doel
 • Aanvragen met een winstoogmerk.
 • Aanvragen van individuele personen
 • Aanvragen voor indirecte sponsoring; evenement ter inzameling van geld voor een ander project
 • Aanvragen voor/vergoeding van kosten die al gemaakt zijn
 • Aanvragen voor initiatieven die redelijkerwijs thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatie (exploitatierekening)
 • Aanvragen van commerciële organisaties die voor ondersteuning van eigen bedrijfsmatige activiteiten sponsoring vragen

Beoordeling

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mét begroting en dekkingsplan in behandeling. U kunt uw aanvraag tot twee weken voordat de vergadering plaats vindt indienen. De eerstvolgende vergadering is woensdag 7 juli 2021.

Voor vragen of hulp bij het invullen van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met Fenneke Krafft, adviseurs Marketing & Communicatie via communicatie.kvnh@rabobank.nl of telefoonnummer (088) 726 7221

Neem contact op

Contact

Ma-vr: 8.00-18.00 uur Za: 9.00-17.30 uur


Neem 24/7 contact op met Rabo Interhelp

Particulieren

Bedrijven