Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die regio Leeuwarden-Noordwest Friesland versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen, stichtingen en coöperaties met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Fonds Coöperatief Dividend.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Het project moet breed maatschappelijk zijn. Dat wil zeggen: meerdere verenigingen hebben er voordeel bij. Betreft het een project op verenigingsniveau? En bankiert de ‘aanvrager’ bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Dan is deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne een mogelijkheid. Bij de uitvoering van het project is sprake van een grote mate van vrijwilligheid. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het project vindt plaats in gemeente Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke. De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap. Het project start binnen een jaar. De Rabobank is uw enige donateur uit de financiële sector. Een donatie aan een activiteit is eenmalig. Het project is binnen twee jaar te realiseren.

Niet in aanmerking komen:

Projecten/activiteiten die al (deels) zijn gestart of al zijn gerealiseerd Projecten met een politieke of religieuze doelstelling Projecten die milieubelastend zijn Projecten waarvan de kosten voor uitvoering vallen binnen de normale jaarbegroting of exploitatie van de vereniging of stichting Projecten/activiteiten/organisaties met commerciële of winstdoelstellingen Feesten, dorpsfeesten, jubileumfeesten en reünies. Studiereizen, congressen en boeken Individuele activiteiten Projecten gericht op goede doelen De organisatie van een (jaarlijks terugkerend) evenement. Zie hiervoor Rabo Club Support
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragen Data beoordelingen
1 oktober Begin november

Aanvraag indienen