Rabobank & Willem II Betrokken blijven samen impact maken

30 oktober 2023 14:00

Rabobank en Stichting Willem II Betrokken verlengen hun maatschappelijke samenwerking met drie seizoenen. De coöperatieve Rabobank blijft nauw betrokken bij projecten als de Rabo Willem II Foodtour en werkt samen met de stichting aan initiatieven op het gebied van participatie en talentontwikkeling. Het partnerschap geeft daarnaast ook invulling aan het verder professionaliseren van de maatschappelijke skybox.

TILBURG - 20231024 -.Foto door: Fotografie Jules van Iperen / Willem II.Rabobank sponsor Willem II Betrokken ..Rabobank voor 3 jaar sponsor Willem II betrokken. .

Bijdragen aan duurzame en sociaal-maatschappelijke groei

Remco Kuipéri, directeur coöperatieve Rabobank: ‘Willem II Betrokken en Rabobank hebben gemeen dat beiden graag de lokale leefomgeving versterken. We voelen ons verbonden met de regio Midden-Brabant en de uitdagingen die hier spelen. De komende tijd willen we met de samenwerking nog meer bijdragen aan positieve veranderingen in de maatschappij. We spelen in op thema’s van deze tijd, zoals de voedseltransitie en toegankelijkheid voor iedereen. Samen werken we aan initiatieven en oplossingen die het aantrekkelijk maken om hier te wonen, werken en ontspannen. Aan kansen die bijdragen aan duurzame en sociaal-maatschappelijke groei. Door onze krachten de komende jaren met Willem II te blijven bundelen kunnen we samen écht maatschappelijke impact maken in de omgeving. We helpen de stichting de komende tijd graag om de waardevolle ontmoetingen in de Willem II Betrokken-box met de andere maatschappelijke partners naar een nog hoger niveau te brengen. Wij kijken er erg naar uit om ook de komende drie jaar hier samen met de medewerkers van Willem II Betrokken aan bij te dragen.”

Maatschappelijke doelstellingen

Ook Coen van Hoof, voorzitter, en Suzanne Albregts, coördinator Willem II Betrokken, kijken uit naar de verlengde samenwerking: 'We zijn verheugd dat Rabobank als trouwe en betrouwbare partner verbonden blijft aan onze stichting. De afgelopen jaren is met de uitrol van de Rabo Willem II Foodtour een belangrijke stap gezet in het aangaan van een duurzame relatie. Nu is het zaak om nog meer impact te maken en samen een positieve bijdrage te blijven leveren aan bewustwording bij kinderen rondom gezonde voeding en leefstijl. Daarnaast is het netwerk wat we samen hebben in de Willem II Betrokken box zeer waardevol in het kader van kennisdeling en het verspreiden van het maatschappelijk gedachtengoed waar Willem II graag aan bijdraagt. Ook dit hopen we de komende jaren te kunnen uitbouwen en nog meer inhoudelijke invulling te kunnen geven.’