Nieuw gezicht in ledenraad Rabobank Hart van Brabant

17 maart 2023 12:16

Rabobank Hart van Brabant heeft ruim 18.000 leden. Zij worden vertegenwoordigd door de ledenraad en vormen de schakel tussen jou en de bank.

Nieuwe kandidaat

Op 2 mei is Maarten Dewachter voorgedragen als kandidaat voor de ledenraad Hart van Brabant. Ben je lid van Rabobank Hart van Brabant, dan had je het recht om zelf kandidaten voor te dragen. Dit diende vóór 16 juni 2023 schriftelijk te gebeuren, ondertekend door 10 of meer leden. Op deze datum zijn geen nieuwe voordrachten ontvangen en dat betekent dat Maarten automatisch verkozen is tot lid van de ledenraad van Rabobank Hart van Brabant. Welkom Maarten!

Nieuw ledenraadslid:

Maarten Dewachter:

"Door in de geest van een coöperatie: zorg voor mens, gemeenschap en omgeving, goed nabuur- en rentmeesterschap, welzijn boven welvaart, duurzaamheid standaard en als uitdaging".

Nieuw gezicht in ledenraad Hart van Brabant