Rabobank en De Lievekamp werken samen aan inclusieve samenleving

9 december 2022 15:56

Rabobank Oss Bernheze en theater De Lievekamp werken sinds kort samen aan projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving. Beide partijen beogen met dit vernieuwde partnership een sociaal-culturele impuls te geven aan Oss en omgeving. Op donderdag 17 november tekenden Peter de Bruin van de coöperatieve Rabobank en Coen Bais van theater De Lievekamp een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar.

Verzend het artikel per e-mail

Binnen het vernieuwde partnership ondersteunt Rabobank de programmalijn Theater van de Stad. Theater De Lievekamp richt zich vanuit deze programmalijn op activering van groepen in onze samenleving die kwetsbaar zijn of extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn groepen die, beperkt door bijvoorbeeld opleiding, inkomen of als gevolg van discriminatie, geen of weinig aansluiting vinden op de samenleving. Daarnaast bouwen Rabobank Oss Bernheze en theater De Lievekamp met deze samenwerking aan versterking van het culturele amateurveld.

Iedereen kan meedoen

Peter de Bruin, directeur coöperatieve Rabobank voor de regio Oss en Bernheze: “Rabobank is meer dan een bank. In de eerste plaats zijn we een coöperatie. Daarmee onderscheiden we ons van andere banken. Want dankzij ons 'coöperatieve bankieren', kunnen we meer positieve invloed uitoefenen op de samenleving. Wij willen onder andere met partners bijdragen aan positieve veranderingen. Dat doen we door ons in te zetten voor een duurzamere, inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. De samenwerking met De Lievekamp sluit hier uitstekend bij aan. Want een sterke culturele sector helpt om de samenleving vitaal en sterk te houden.

Directeur-bestuurder van theater De Lievekamp, Coen Bais vult aan: “In een gezonde culturele infrastructuur is alles binnen handbereik. Of je nu actief met kunst en cultuur bezig wilt zijn of passief, door het bezoeken van concerten of theatervoorstellingen. Samen met Rabobank werken we aan versterking van het amateurveld in Oss en Bernheze. Vooral in verenigingsverband, door kennis en ervaring over te dragen.” Culturele stichtingen en verenigingen bevorderen, net als sportverenigingen, de sociale cohesie en borgen de ontwikkeling van talent, door binnen een veilige omgeving mensen uit te dagen creatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Rabo ClubSupport Cultuureditie

De coöperatieve Rabobank en theater De Lievekamp geloven in het belang van Kunst en Cultuur en de kracht van stichtingen en verenigingen die hierin actief zijn. Eén van de belangrijke pijlers van deze samenwerking is daarom de versterking van het culturele amateurveld door middel van professionele kennisoverdracht. Deze uitbreiding van Rabo ClubSupport naar het culturele domein heeft de naam Rabo ClubSupport Cultuureditie gekregen. Bij dit project is ook Muzelinck, Centrum van de Kunsten, betrokken. Gedurende dit traject krijgen stichtingen en verenigingen ondersteuning en begeleiding op gebieden waar zij hulp of advies behoeven. Door middel van een inspiratiebijeenkomst, diverse masterclasses en webinars wordt kennisdeling gefaciliteerd.