Impact maken doen we samen in 's-Hertogenbosch en Omstreken!

22 januari 2024 18:54

Rabobank is een coöperatieve bank met een misse. Samen met partners zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving. Daarom zetten we onze kennis en verbindingskracht in én geven we een deel van onze winst terug aan de samenleving in de vorm van coöperatief dividend. Want samen bereik je meer dan alleen en kunnen we bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen.

Rabobank

Benieuwd wat we met elkaar gedaan hebben in 2023? Of op zoek naar mogelijkheden om samen te werken in 2024? Bekijk hoe wij impact maken in onze regio.

Rabo ClubSupport stemcampagne

Iedereen verdient een club! Daarom investeren we graag in verenigingen en stichtingen. Elke club die klant is van Rabobank kan zich opgeven om mee te doen. Als Rabo-lid kun je ieder jaar stemmen op jouw favoriete clubs.

    € 1.275.0000 aan coöperatief dividend is uitgekeerd aan deelnemende clubs. 127.686 leden brachten hun stem uit. 2.541 clubs in de regio hebben een bijdrage ontvangen. Zo’n 800 clubs gaven we inspiratie tijdens de Rabo ClubSupport finale-avonden.

Rabo ClubSupport ondersteuning

We gaan nog een stapje verder en helpen clubs met hun ambities als het gaat om thema’s als verduurzamen, ledenbinding, inclusief of vrijwilligersmanagement. Goed voor de club & geweldig voor de samenleving!

    Samen met NOC*NSF begeleidden we 60 verenigingen via masterclasses en 1-op-1 trajecten. We inspireerden 203 verenigingen via beursvloerbijeenkomsten en thema-inspiratiesessies. 88 clubs namen deel aan de landelijke workshops i.s.m. NOC*NSF.

Stimuleringsbijdrage via het Coöperatiefonds

Met coöperatief dividend ondersteunen we lokale activiteiten en projecten die het welzijn en de duurzaamheid in de regio versterken. En het mooie? Een commissie van ledenraadsleden van Rabobank beoordeelt lokaal de aanvragen. Kijk voor meer info, voorwaarden en het indienen van een aanvraag onder ‘Onze coöperatieve bijdrage’.

Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage

Ter gelegenheid van 125 jaar Rabobank heeft iedere lokale bank dit jaar eenmalig een extra bijdrage van € 125.000 beschikbaar gesteld voor de regio. Zo steunen wij met onze Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage ruim 150 maatschappelijke initiatieven en duurzame projecten met in totaal € 750.000.

De coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage ging naar:

TV Bergenshuizen Tennis en Padel
Stichting Triathlon Rosmalen
Stichting Special Golf
Stichting Scouting Garcia Moreno Nieuwkuijk
De Vrolijke Schutters
Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg
Stichting Platform Esch Perspectief
Stichting Maaspoort Kids
Stichting Dorpshuis ‘The Battle Axe’
Coöperatie Energiek Heusden U.A.
Creativiteitscentrum De Ark Haarsteeg
Stichting Voetbalcomplex OJC de Groote Wielen
Stichting Jeugd- en Vormingsactiviteiten Rosmalen
Stichting Vicki Brown
Stichting Ros Kabelkrant (Teleros)
Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch
Stichting Fietsmaatjes Den Bosch
BLTC Bastion Baselaar
Stichting Veads
Stichting Voedseltuin Villanueva
De Wielenloop
Stichting Kinderboerderij ’t Veldje
De Groene Vesting
FC Den Bosch Foundation
Stichting ProRuil-KrijgdeKleertjes
Stichting Voedselbank afdeling ’s-Hertogenbosch
Stichting Scala
Harmonie De Eendragt van Onsenoort en Nieuwkuijk
Reddingsbrigade ’s-Hertogenbosch
Zorgboerderij Ons Thuis
Koninklijke Harmonie St. Cecilia
Vivent
Coöperatie Wijkbelangen Paleiskwartier

Coöperatiekring Midden-Brabant: alle kinderen verdienen een kans

In 2023 hebben we een prachtige mijlpaal bereikt met het helpen bij de oprichting van Coöperatiekring Midden-Brabant. Een initiatief om kansgelijkheid onder jongeren te vergroten. Want waar je wieg staat, mag niet je toekomst bepalen. Via een geefkring die bestaat uit een netwerk van betrokken inwoners in de regio ondersteunen we concrete projecten die bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen. Meer info: cooperatiekring.nl/middenbrabant.