Voordracht nieuwe ledenraadsleden Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

17 februari 2021 16:25

Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken heeft ruim 21.000 leden. Zij worden vertegenwoordigd door de ledenraad en vormen de schakel tussen jou en de bank.

Voordracht nieuwe ledenraadsleden Rabobank 's-Hertogenbosch e.O.

Nieuwe kandidaten

De volgende zes kandidaten dragen we graag aan je voor:

Ralf Klop ('s-Hertogenbosch e.O.) Jesse Hamel ('s-Hertogenbosch e.O.) Lenna Omrani ('s-Hertogenbosch) Hans de Wit (Rosmalen) Patrick Kloth ('s-Hertogenbosch e.O.) Ingrid Schoots (Vught)

Ben je lid van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken, dan heb je het recht om zelf kandidaten voor te dragen. Dit dient vóór 25 november schriftelijk te gebeuren, ondertekend door 10 of meer leden. Als op deze datum geen nieuwe voordrachten zijn ontvangen, dan zijn deze zes kandidaten automatisch verkozen tot lid van de ledenraad van Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken.

Herbenoeming zeven leden

John Sars, Bart de Vries, Gerrie van Delft, Rodger Broere, Jean van Rossum, Joost Valkenberg en Herman Plagge hebben zich herkiesbaar gesteld.