Rabobank sluit aan bij samenwerkingsverband Het Juiste Thuis

1 maart 2024 14:44

Op woensdag 7 februari 2024 heeft Marc Cootjans, Directeur coöperatieve Rabobank, de intentieovereenkomst van regionaal samenwerkingsverband Het Juiste Thuis ondertekend in het bijzijn van bestuurlijk trekker en wethouder in Geldrop-Mierlo, Mathil Sanders. Hiermee sluit Rabobank zich aan bij dit samenwerkingsverband, dat nu al meer dan 35 organisaties in Zuidoost Brabant omvat.

Rabobank sluit aan bij samenwerkingsverband Het Juiste Thuis

Het Juiste Thuis bevordert oplossingen waardoor ouderen comfortabel langer zelfstandig kunnen wonen. Dit wordt bereikt door regionale kennisdeling, experimenteren, inspireren en vooral het verbinden van gemeenten, corporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en ouderen! Daarnaast biedt Het Juiste Thuis praktische handvatten aan de aangesloten organisaties door inzicht te geven in de beschikbare opties en wat wel en niet effectief is. Zo organiseerde Het Juiste Thuis vorig jaar een drukbezochte bijeenkomst over doorstroming in Waalre en onlangs nog een workshop over de Buurtwoongroep.

Rabobank draagt bij aan dit samenwerkingsverband door kennis, tijd en middelen in te zetten voor specifieke projecten die bijdragen aan de missie. “Van woorden naar daden”

Laten we samenwerken aan zorgzame leefgemeenschappen, waar plek is voor iedereen!

Klik hier voor meer informatie over Het Juiste Thuis

Dit samenwerkingsverband wordt gefinancierd door een subsidie van de Provincie Noord-Brabant, in combinatie met cofinanciering door deelnemers (gemeenten en VVT Platform Zuidoost Brabant) van Het Juiste Thuis.