Samenwerking tussen de Rabobank, Gebiedscoöperatie Oregional en Voedselbanken in het Rijk van Nijmegen

20 januari 2022 10:05

De ledenraad van Rabobank Rijk van Nijmegen stelde namens de bank een bedrag van maar liefst 50.000 euro beschikbaar aan een goed doel in haar werkgebied. Zij kwam in deze voor iedereen lastige tijd uit bij de in haar omgeving actieve voedselbanken, namelijk die in Nijmegen-Overbetuwe, Groesbeek en Wijchen-Beuningen.

Samenwerking tussen de Rabobank, Gebiedscoöperatie Oregional  en Voedselbanken in het Rijk van Nijmegen

Verbinding werd tevens gezocht met de Gebiedscoöperatie Oregional, het in dezelfde regio gevestigde samenwerkingsverband van een groot aantal agrarische bedrijven. Dit had als resultaat dat van januari tot en met juni 2022 vers en gezond fruit, groente, vlees en kaas uit de eigen regio zal worden geleverd aan diezelfde voedselbanken.

De gift van 50.000 Euro komt hiermee niet alleen ten goede aan de afnemers van de voedselbanken, de huishoudens met bij uitstek het laagst besteedbare budget in de samenleving, maar ook aan de agrariërs in de regio die samenwerken in Oregional (boeren, tuinders, veehouders, kippenboeren). Win-win voor iedereen!