Nieuwe samenstelling van onze ledenraad

21 april 2022 16:26

Vanuit de missie ‘Growing a better world together’ draagt Rabobank bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. Als coöperatieve bank, zet Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe haar kennis, netwerk en financiën in om de regio sterker te maken.

Voordracht van kandidaten voor onze ledenraad

Onze ledenraad behartigt het belang van onze klanten en leden. De ledenraad is betrokken bij lokale activiteiten en is sparringpartner voor directie en raad van commissarissen. Jaarlijks vinden er wisselingen plaats in de samenstelling. Rabobank Maas en Waal - Oost Betuwe heet de nieuwe ledenraadsleden van harte welkom!

Max Beijer uit Boven-Leeuwen Roel van den Broek uit Druten Gina Broekman uit Horssen Anita Smits-de Kinkelder uit Druten Thomas Steenkamp uit Beneden-Leeuwen Christine Vilier-van Boxtel uit Elst