"TechValley en Rabobank versterken maakindustrie in Noord-Holland

29 maart 2024 14:00

Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers en toeleveranciers. Wereldwijd behoren deze bedrijven tot de top in hun nichemarkten. Binnen TechValley werken deze koplopers samen op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Door de krachten te bundelen, van elkaar te leren en samen te innoveren creëren ze een innovatief ecosysteem van maakbedrijven dat zich klaarmaakt voor de toekomst.

“Om deze kopposities te versterken zoeken Stichting TechValley & Rabobank de samenwerking op.”

Groeiend netwerk

TechValley is ruim vier jaar terug gestart vanuit tien ondernemers en hun innovatievraagstukken. Inmiddels is dit netwerk uitgegroeid tot ruim 60 deelnemende machinebouwers en slimme toeleveranciers, en dit aantal groeit nog steeds. Door op te trekken met diverse regionale innovatiepartners wordt specifieke expertise aangetrokken en het netwerk verder vergroot. De samenwerking met Rabobank brengt specifieke sectorkennis en kennis rondom innovatie en groei met zich mee. Voor de bedrijven biedt dit toegang tot een kennispartner op het gebied van duurzaam groeien.

“De maakindustrie is één van de speerpuntsectoren in onze regio en essentieel voor alle andere belangrijke clusters zoals Agri & Food, Maritiem & Energie en Health. Met TechValley zetten we ons in om de maakindustrie en machinebouw in Noord-Holland toekomstbestendig te maken en houden. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling (R&D) is voor veel van deze bedrijven van levensbelang om hun koploperpositie te behouden en te vergroten. En ook om de keten in de regio te behouden en te versterken. We hebben hierin al mooie stappen gezet en gaan dit nog verder uitbreiden. Het is mooi dat ook Rabobank het belang hiervan inziet ons daarin ondersteunt.” , Monique van der Voort, voorzitter Stichting TechValley.

Innovatiekracht vergroten

De ambities van TechValley en Rabobank komen samen in het vergroten van de innovatiekracht van de aangesloten bedrijven en die van de gehele regio. Door gezamenlijk netwerkevenementen en kennissessies te organiseren brengen we bedrijven en andere partijen samen. De snelle ontwikkelingen binnen de maakindustrie maken samenwerking en het delen van kennis essentieel om toekomstbestendig te blijven. Want waarom zou je in je eentje het wiel uitvinden?

Hoewel beide partijen nog maar kort samenwerken is Ronald Bleeker, directeur coöperatieve Rabobank, overtuigd van de toegevoegde waarde van het partnership. ”Samen kunnen we ondernemers echt helpen bij de uitdagingen en kansen van deze tijd. En uiteindelijk heeft de hele regio daar baat bij.”

Stichting TechValley en Rabobank bevestigen samenwerking met de overhandiging van de ampersands gemaakt door METIP Den Helder.

Stichting TechValley & Rabobank
V.l.n.r. Niels Huber (Boon Edam), José Laan (Parbleu), Esther Zijl (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord), Monique van der Voort (Koninklijke Metaalunie), Ronald Bleeker (Rabobank), Arnoud Schoorl (Rabobank), Hans Keijzer (ZTI Smart Machines), Sandra Verweij (Parbleu). Niet op de foto vanuit bestuur Stichting TechValley Amber Fiechter (FME) en Jack Kistemaker (HGG).