Rabobank presenteert rapport Mainport ZH in de nieuwe economie

8 februari 2023 18:30

De brede welvaart, zoals de inwoners van Zuid-Holland die ervaren, is relatief laag en significant lager dan elders in ons land. Ook blijkt dat de economische groei in de zuidelijke Randstad de afgelopen decennia is achtergebleven bij die van andere regio’s in het land.

12 February 2022, Rotterdam, Holland. Aerial view of Moscow Maersk Copenhagen. A large containership arrives in harbor Maasvlakte Rotterdam with a tug boat.

Voor Rabobank is deze dubbele constatering aanleiding geweest om onderzoek te doen naar hoe we de transitie kunnen versnellen naar een nieuwe economie. Een economie die bijdraagt aan een brede welvaart die toekomstbestendig is en waarin bedrijven duurzaam en inclusief ondernemen.

Werk aan een sterk innovatief ecosysteem

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er gewerkt moet worden aan een ecosysteem waarin bedrijven intensief samenwerken en kennis met elkaar uitwisselen, in interactie met de kennis- en onderwijsinstellingen en overheden in de regio. Daarnaast is het belangrijk dat er meer vanuit urgentiebesef wordt gedacht en gehandeld als we de transitie willen versnellen. De transitie kan niet vlot getrokken worden zonder te investeren in talentonwikkeling en het opleiden van geschikt personeel. Er is een groot onbenut potentieel onder de beroepsbevolking. Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten hierin intensiever samenwerken.

De presentatie van het rapport vond plaats op 8 februari tijdens een symposium waarin de Commissaris van de Koning, Jaap Smit en wethouder Robert Simons van gemeente Rotterdam het rapport in ontvangst namen.

Samen van knoop naar kabel

Het rapport beschrijft acht opgaven waar de Mainport Zuid-Holland voor staat. Er wordt een metafoor van ‘kluwen aan opgaven’ gebruikt. Deze moet worden ontrafeld om een sterke kabel te krijgen met ‘trekkracht’. Dat lukt de regio nu nog te weinig. De kluwen lijkt steeds meer een knellende knoop, die de transitie naar een duurzame en inclusieve economie frustreert. “Samen moeten we van knoop naar kabel”, aldus Judith Cok.

Als bank committeren we ons als actieve partner aan de acht geformuleerde opgaven en doen we een beroep op coalities in de regio als het gaat om de inzet van kennis, netwerk en samenwerking. Vanuit onze visie en coöperatieve wortels zien we een verbindende rol voor ons weggelegd als onderdeel van de te vormen coalities.

Groei stimuleren en investeren in een vitale leefomgeving

“De Mainport Zuid-Holland is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor Rabobank. We willen als coöperatieve bank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in deze regio. Als financiële, kennis- en netwerkpartner werken we met onze leden en klanten aan een sterke Mainport Zuid-Holland. De groei stimuleren en tegelijkertijd investeren in een vitale leefomgeving staan daarbij centraal. Zo vertaalt Rabobank haar missie Growing a better world together naar de Mainport Zuid-Holland”, aldus directievoorzitter Judith Cok.

Onderzoeksrapport RaboResearch

De zuidelijke Randstad staat voor een grote opgave om de transitie naar een inclusieve en duurzame economie te versnellen, een economie die bijdraagt aan de brede welvaart.

Lees of download het hele onderzoeksrapport Mainport Zuid-Holland in de nieuwe economie via economie.rabobank.com


Lees hier het rapport!

Bekijk hier de infographic!